10.10.2012/48

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 10.10.2012
Toplantı Sayısı : 48
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Boehringer Ingelheim ve Pfizer İlaçları tarafından 04.10.2012 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “Daha Fazla Nefes Az Risk” toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 
2- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları tarafından 24.09.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Sigara Bırakma Tedavileri ve Dünyadaki Aşı Algısı” Workshop’ una konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 
3- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Oğuz KILINÇ’ ın AstraZeneca İlaçları tarafından 26.09.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Sigara İçen Astımlı KOAH’lı Hastaya Genel Yaklaşımlar ” Konferansına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN’ ın Celgene İlaç tarafından 29.09.2012-30.09.2012 tarihleri arasında Ankara’ da düzenlenen 1.Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresine davetli konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.770,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 
5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN’ ın Celgene İlaç tarafından 28.09.2012 tarihinde Ankara’ da düzenlenen “Celgene Lenfoma Danışma Kurulu Toplantısı” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.215,50 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 29.09.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “RA’ da Sanatla Buluşma” konulu sosyal sorumluluk projesine konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 10.600,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 
7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. İlhan ÖZTOP’ un AMGEN İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 15.10.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Kemik Metastazları Farmakoekonomik Modelleme Danışma Kurulu” toplantısına sözleşmede belirtilecek 5.900,00 TL.(KDV Dahil) karşılığında panelist olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 
8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ’ nin sorumlu, Doç. Dr. Tefik DEMİR’in yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CSOM230G2304 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 18.777,50 TL (Toplam Hedeflenen 2 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler için 8.990,00 TL. Gerekirse Uygulanacak Olan işlemler için 913,50 TL., Honararium bedeli 8.874,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
 
9-Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi (Hastane) 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan 38.13.35.01.07.3.1.00.05.8.1.01 Ödenecek Hazine Hissesi Bütçe Tertibi Ödeneğinin 34.950.000,00 TL’den 19.200.000,00 TL’ye düşürülmesi, 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin 750.000,00 TL’den 1.000.000,00 TL’ye, 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin 41.045.000,00 TL’den 56.045.000,00 TL’ye ve 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin ise 850.000,00 TL’den 1.350.000,00 TL’ye çıkarılması ve 10.10.2012 tarihinden itibaren uygulanması hususu.
 
 
oplantıya Katılanlar:                                                                              Toplantıya Katılmayanlar                                      
Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                       Metin UÇAR (Yıllık İzinde)                                  
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                         
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
                                                                                              
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 10.10.2012 Çarşamba günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Boehringer Ingelheim ve Pfizer İlaçları tarafından 04.10.2012 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “Daha Fazla Nefes Az Risk” toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları tarafından 24.09.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Sigara Bırakma Tedavileri ve Dünyadaki Aşı Algısı” Workshop’ una konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Oğuz KILINÇ’ ın AstraZeneca İlaçları tarafından 26.09.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Sigara İçen Astımlı KOAH’lı Hastaya Genel Yaklaşımlar ” Konferansına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN’ ın Celgene İlaç tarafından 29.09.2012-30.09.2012 tarihleri arasında Ankara’ da düzenlenen 1.Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresine davetli konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.770,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN’ ın Celgene İlaç tarafından 28.09.2012 tarihinde Ankara’ da düzenlenen “Celgene Lenfoma Danışma Kurulu Toplantısı” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.215,50 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 29.09.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “RA’ da Sanatla Buluşma” konulu sosyal sorumluluk projesine konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 10.600,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 7: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. İlhan ÖZTOP’ un AMGEN İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 15.10.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Kemik Metastazları Farmakoekonomik Modelleme Danışma Kurulu” toplantısına sözleşmede belirtilecek 5.900,00 TL.(KDV Dahil) karşılığında panelist olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 8: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ’ nin sorumlu, Doç. Dr. Tefik DEMİR’in yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CSOM230G2304 protokol numaralı klinik “Cushing hastalığı olan hastalarda pasireotid LAR’ nin etkililik ve güveninliliğini değerlendiren bir randomize, çift kör, çok merkezli, faz III çalışma” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 18.777,50 TL (Toplam Hedeflenen 2 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler için 8.990,00 TL. Gerekirse Uygulanacak Olan işlemler için 913,50 TL. Honararium bedeli 8.874,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 9: Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi (Hastane) 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan 38.13.35.01.07.3.1.00.05.8.1.01 Ödenecek Hazine Hissesi Bütçe Tertibi Ödeneğinin 34.950.000,00 TL’den 19.200.000,00 TL’ye düşürülmesi, 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin 750.000,00 TL’den 1.000.000,00 TL’ye, 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin 41.045.000,00 TL’den 56.045.000,00 TL’ye ve 38.13.35.01.07.3.1.00.03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin ise 850.000,00 TL’den 1.350.000,00 TL’ye çıkarılması ve 10.10.2012 tarihinden itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.