10.10.2006/804

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.10.2006
Toplantı Sayısı : 804

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Tosuner’in 13.10.2006 tarihinde Gazi Üniversitesi’nde yapılacak olan Doçentlik Bilim Sınavına rahatsızlığı nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Erem Dora’nın 11.11.2006 tarihinden itibaren 11.11.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Bünyamin Aydemir’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 5. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Emel Yuvayapan’ın Üniversite Senatosunun, 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararı uyarınca Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesi.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Şefik Okan Mercan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Yalçın Arısoy’un, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Günay Çifçi’nin, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli’nin, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Atilla Uluğ’un, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Filiz Küçüksezgin’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. H.Funda Yercan’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Bülent Cihangir’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Doğan Yaşar’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Ferah Yılmaz’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Deniz Ünsalan’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Erdeniz Özel’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Nihayet Bizsel’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Abdelouahab Chouikhi’nin’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Erdem Sayın’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Gökdeniz Neşer’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Eyüp Mümtaz Tıraşın’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Kemal Can Bizsel’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. A.Harun Özdaş’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 25. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Cem Civelek’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Özerler’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Mert Avcı’nın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 28. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Celal Üstünbaş’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 29. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör. Derman Dondurur’un, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 30. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Enis Darılmaz’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 31. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Remzi Kavcıoğlu’nun, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 32. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Canan Öztürk’ün, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 33. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Esin Üçüncüoğlu’nun, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 34. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Hüsnü Eronat’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 35. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Tarık İlhan’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 36. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Elif Can’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 37. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Seda Okay’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 38. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Harun Güçlüsoy’un, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 39. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. İdil Pazı’nın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 40. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Savaş Gürçay’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 41. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Yasemin Duman’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 42. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör.Dr. Erkan Demirkurt’un, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 43. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör.Dr. Esin Süzer’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 44. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör.Dr. Aydın Ünlüoğlu’nun, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 45. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Mustafa Eftelioğlu’nun, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 46. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Uzm.Dr. Güzel Yücel Gier’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 47. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Uzm.Dr. Sezgi Adalıoğlu’nun, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 48. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Uzm. Belma Bayazıtoğlu’nun, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 49. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Kimyager Oya Altay’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 657 Sayılı Kanunun 177. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 50. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Müh. Cem İ.Günay’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 657 Sayılı Kanunun 177. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 51. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Mühendis Aynur Kontaş’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 657 Sayılı Kanunun 177. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 52. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Uygulama Hastanesi İdari Personelinden Şoför T.Mustafa Barışık’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 657 Sayılı Kanunun 177. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 53. Üniversitemiz Hastanesi Nefroloji Bilim Dalından Doç.Dr. Ali Çelik’in 01.10.2006 tarihinde Novartis İlaç Sanayi A.Ş. firması adına “Böbrek Nakli Hastalarında Myfortic Kullanımı” isimli toplantıda konuşmacı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek olan hizmet karşılığında elde edilen gelirden yasal kesintiler yapıldıktan sonra katkı payı dağıtımının yapılması.
 54. Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Gülmen Yener’in 24.10.2006 tarihinde Ontur Hotel’de Pfizer İlaçları Ltd.Şti. adına “Alzheimer Hastalığında Tedavi Başarısı “ konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek olan hizmet karşılığında elde edilen gelirden yasal kesintiler yapıldıktan sonra katkı payı dağıtımının yapılması.
 55. Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in 14-15 Ekim 2006 tarihlerinde Antalya’da Jansen-Cilag ilaç firması desteği ile gerçekleştirilecek olan “Duygudurum Bozuklukları” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek olan hizmet karşılığında elde edilen gelirden yasal kesintiler yapıldıktan sonra katkı payı dağıtımının yapılması.
 56. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” hesap ayrıntı kodundaki ödeneğin yetersiz olması nedeniyle, 74.740.15 “Diğer Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri” hesap ayrıntı kodundan 9.500,00.-YTL ile 74.740.23 “Fazla Çalışma Ücretleri” hesap ayrıntı kodundan da 9.500,00.-YTL olmak üzere toplam 19.000,00.-YTL’nin 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” hesap ayrıntı koduna aktarılması.
 57. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan 25.253.02 “Makineler” hesabından; 10.000,00.-YTL tutarın 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” hesabına 10.000,00.-YTL tutarın 15.150.08 “İnşaat Malzemesi” hesabına ve 3.600,00.-YTL tutarın 15.150.07 “Özel Malzeme” hesabına aktarılması.
 58. Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 11.07.2006 tarih ve 791/14 sayılı Kararı ile fesh edilen Devlet Konservatuvarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 22. birimi olarak tekrar faaliyete başlaması ve Konservatuvar Kurs Koordinasyon Kuruluna 28.09.2006 tarihinden itibaren bir yıllık süre ile yetki verilmesi.
 59. Akademik kadro aktarması.
 60. Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Atilay Yeşil’in Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Taşımacılık Aktörlerinin Toplu Taşımacılık Ekseninde Yeniden Yapılandırılması ve Tek Biletle Yolculukların Entegrasyonu Projesi”nde çalışmak üzere, 05.10.2006 tarihinden itibaren haftada 1 (bir) gün (Salı günleri) Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla, görevlendirilmesinin 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 61. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapmakta olan Uzman Cemile Gören’in Gazi Üniversitesi’nde yapılacak olan “ÜNAK”, 06 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi toplantısına katılmak üzere 12.10.2006-14.10.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

  Toplantıda Bulunanlar

  Toplantıda Bulunmayanlar

  Prof.Dr. Emin ALICI

  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

  Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN

  Prof.Dr. Adil ESEN

  Prof.Dr. Ferda AYSAN

   

  Prof.Dr. Binnur GÜRLER

   

  Prof. Cengiz ÇEKİL

   

  Prof.Dr. Emin ALICI

   

  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

   

  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

   

  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

   

  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

   

  Prof.Dr. Müjgan ŞALK

   

  Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

   

  Prof.Dr. İlknur CÖCEN

   

  Prof.Dr. Öcal USTA

   

  Prof.Dr. Sedef GİDENER

   

  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

   

Üniversite Yönetim Kurulu 10.10.2006 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ömür N. Timurcanday Özmen mazeretli, Prof.Dr. Adil Esen görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş görevli olduğu için Dekan Vekili Prof.Dr. Müjgan Şalk toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 60. ve 61. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Tosuner’in 13.10.2006 tarihinde Gazi Üniversitesi’nde yapılacak olan Doçentlik Bilim Sınavına rahatsızlığı nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteğinin uygunluğuna ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Erem Dora’nın 11.11.2006 tarihinden itibaren 11.11.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Bünyamin Aydemir’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Emel Yuvayapan’ın Üniversite Senatosunun, 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararı uyarınca Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Şefik Okan Mercan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Yalçın Arısoy’un, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Günay Çifçi’nin, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli’nin, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Atilla Uluğ’un, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Filiz Küçüksezgin’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. H.Funda Yercan’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Bülent Cihangir’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Doç.Dr. Doğan Yaşar’ın DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Doç.Dr. Ferah Yılmaz’ın DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Doç.Dr. Deniz Ünsalan’ın DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Doç.Dr. Erdeniz Özel’in DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Doç.Dr. Nihayet Bizsel’in DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Prof.Dr. Abdelouahab Chouikhi’nin DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. Erdem Sayın’ın DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. Gökdeniz Neşer’in DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. Eyüp Mümtaz Tıraşın’ın DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. Kemal Can Bizsel’in DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. A.Harun Özdaş’ın DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. Cem Civelek’in DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Özerler’in DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. Mert Avcı’nın DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Öğr.Gör. Celal Üstünbaş’ın DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Öğr.Gör. Derman Dondurur’un DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör. Enis Darılmaz’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör. Remzi Kavcıoğlu’nun, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör. Canan Öztürk’ün, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Öğr.Gör.Dr. Esin Üçüncüoğlu’nun, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Öğr.Gör.Dr. Hüsnü Eronat’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör. Tarık İlhan’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör. Elif Can’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör. Seda Okay’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör. Harun Güçlüsoy’un, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör. İdil Pazı’nın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör. Savaş Gürçay’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör. Yasemin Duman’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör.Dr. Erkan Demirkurt’un, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör.Dr. Esin Süzer’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Arş.Gör.Dr. Aydın Ünlüoğlu’nun, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Öğr.Gör.Dr. Mustafa Eftelioğlu’nun, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Uzman Dr. Güzel Yücel Gier’in, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Uzman Dr. Sezgi Adalıoğlu’nun, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Uzman Belma Bayazıtoğlu’nun, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 49- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Kimyager Oya Altay’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 50- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Mühendis Cem İ.Günay’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 51- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Mühendis Aynur Kontaş’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 52- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünde görev yapmakta olan Uygulama Hastanesi idari personelinden Şoför T.Mustafa Barışık’ın, DBTE-165 no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi” kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (Gidiş Dönüş Gemi, Tren, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 53- Üniversitemiz Hastanesi Nefroloji Bilim Dalından Doç.Dr. Ali Çelik’in 01.10.2006 tarihinde Novartis İlaç Sanayi A.Ş. firması adına “Böbrek Nakli Hastalarında Myfortic Kullanımı” isimli toplantıda konuşmacı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek olan hizmet karşılığında elde edilen gelirden yasal kesintiler yapıldıktan sonra katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 54- Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Gülmen Yener’in 24.10.2006 tarihinde Ontur Hotel’de Pfizer İlaçları Ltd.Şti. adına “Alzheimer Hastalığında Tedavi Başarısı “ konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek olan hizmet karşılığında elde edilen gelirden yasal kesintiler yapıldıktan sonra katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 55- Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in 14-15 Ekim 2006 tarihlerinde Antalya’da Jansen-Cilag ilaç firması desteği ile gerçekleştirilecek olan “Duygudurum Bozuklukları” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek olan hizmet karşılığında elde edilen gelirden yasal kesintiler yapıldıktan sonra katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 56- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” hesap ayrıntı kodundaki ödeneğin yetersiz olması nedeniyle, 74.740.15 “Diğer Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri” hesap ayrıntı kodundan 9.500,00.-YTL ile 74.740.23 “Fazla Çalışma Ücretleri” hesap ayrıntı kodundan da 9.500,00.-YTL olmak üzere toplam 19.000,00.-YTL’nin 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” hesap ayrıntı koduna aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 57- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan 25.253.02 “Makineler” hesabından; 10.000,00.-YTL tutarın 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” hesabına 10.000,00.-YTL tutarın 15.150.08 “İnşaat Malzemesi” hesabına ve 3.600,00.-YTL tutarın 15.150.07 “Özel Malzeme” hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 58- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 11.07.2006 tarih ve 791/14 sayılı Kararı ile fesh edilen Devlet Konservatuvarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 22. birimi olarak tekrar faaliyete başlamasının uygunluğuna ve Konservatuvar Kurs Koordinasyon Kurulunun Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri ve Ayniyat Saymanı olmak üzere 5 kişiden oluşmasına ve kurulun alacağı her türlü karar için 28.09.2006 tarihinden itibaren bir yıllık yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 59- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 60- Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Atilay Yeşil’in Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Taşımacılık Aktörlerinin Toplu Taşımacılık Ekseninde Yeniden Yapılandırılması ve Tek Biletle Yolculukların Entegrasyonu Projesi”nde çalışmak üzere, 05.10.2006 tarihinden itibaren haftada 1 (bir) gün (Salı günleri) Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla, görevlendirilmesinin 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 61- Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapmakta olan Uzman Cemile Gören’in Gazi Üniversitesi’nde yapılacak olan “ÜNAK”, 06 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi toplantısına katılmak üzere 12.10.2006-14.10.2006 tarihleri arasında (yol hariç), yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.