10.10.2006/320

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.10.2006
Toplantı Sayısı : 320

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Fransa Parlamentosu’nda oylama aşamasına getirilen “Ermeni Soykırımı iddiasını inkar etmeyi suç sayan” yasa tasarısı ile ilgili kamuoyu duyurusu yapılması.
  3. İşletme Fakültesi’nin Çift Anadal Programlarında alınacak fark derslerinin 2006-2007 öğretim yılından itibaren yeniden belirlenmesi.
  4. Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı.
  5. Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Topluluğu, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı.
  6. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu.
  7. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Kurma ve İşletme Yönergesi’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Müjgan ŞALK

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. H. Tahsin KILIÇ

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. M. Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 10.10.2006 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Feza Akgür ve Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş görevli olduğu için Dekan Vekili Prof.Dr. Müjgan Şalk toplantıya katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fransa Parlamentosu’nda oylama aşamasına getirilen “Ermeni Soykırımı iddiasını inkar etmeyi suç sayan” yasa tasarısı ile ilgili aşağıdaki kamuoyu duyurusunun yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KAMUOYU AÇIKLAMASI

Fransa Parlamentosu’nda oylama aşamasına getirilen “Ermeni Soykırımı iddiasını inkar etmeyi suç sayan” yasa tasarısı, tüm dünyada büyük bedeller ödenerek kazanılan fikir özgürlüğüne indirilen önemli bir darbedir.

Fransa’nın, uluslararası ilişkilerin gerektirdiği hassas dengeleri gözetmeksizin gündemine aldığı tasarı, Türk kamuoyu tarafından asla kabul edilemez. Fransız İhtilali ile aydınlanma hareketlerine öncülük eden, 1789’da yayınlanan ‘İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’ ile özgürlük ve eşitlik gibi kavramları savunarak hümanist anlayışı hakim kılma yönünde çok önemli adımlar atan, Voltaire, Rousseau ve Montesquieu gibi değerleri yetiştiren Fransa’nın, böylesi bir yasa tasarısını kabulü bir yana gündemine dahi almasını, algılayabilmek mümkün değildir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu Üyeleri olarak, Fransa’nın tarihsel referanslarına yakışmadığına inandığımız Tasarıyı; kınıyor ve Fransız kamuoyunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Ulusu’nun duyarlılıklarını göz önünde bulundurarak, yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz. 

KARAR 3- 2006-2007 öğretim yılından itibaren İşletme Fakültesi’nin İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ile Turizm İşletmeciliği Bölümlerinin Çift Anadal Programlarında yer alan derslerin ekteki şekilde belirlenerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Topluluğu, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği”nin 8. maddesi uyarınca “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu”nun aşağıda isimleri bulunan 9 üyeden oluşmasına oybirliği ile karar verildi.

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

– Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN – Rektör Yardımcısı
– Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ – Mühendislik Fak.Dekanı
– Prof.Dr. Gül GÜNER – Sağlık Bil.Enst.Müdürü
– Prof.Dr. Güldem CERİT – Deniz İşl.ve Yönt.Y.Ok.Müdürü
– Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU – İzmir Mes.Y.Ok.Müdürü
– Prof.Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN – İZİSYÖM Müdürü
– Prof.Dr. Dilek GÜLDAL – Gen.Sek.Vekili
– Doç.Dr. Özkan TÜTÜNCÜ – İşletme Fak.Öğr.Üyesi
– Recep KÜÇÜKKILINÇ – Öğrenci Konseyi Başkanı

KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Kurma ve İşletme Yönergesi’nin 5. ve 22. maddesinde değişiklik yapılarak Yönerge’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.