10.10.2002/640

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.10.2002
Toplantı Sayısı : 640

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 22.11.2002 tarihinde ilan edilen Profesör kadrosu için jüri tespiti.
 3. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. Sevin Kırdar’ın 09.02.2003 tarihinden itibaren 09.02.2004 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Rahim Tuğral’ın Diyanet İşleri Başkanlığı (Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı)’nca Tire Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek olan İmam Hatipler için Hizmet İçi Eğitim Kursu’nda 16 Aralık 2002 – 06 Şubat 2003 tarihleri arasında haftada 1 (bir) gün Cuma günleri görev ve mesailerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Akademik kadro aktarması.
 6. Akademik kadro aktarması.
 7. Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında dolu kadroda derece, boş kadroda unvan ve derece değişikliği ile saklıdan serbest bırakılan kadroların dağılımının yapılması.
 8. 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca görev yapmakta olan öğretim üyeleri için Rektörlüğümüzden kadro aktarması yapılması.
 9. İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Orhan İçöz’ün Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Turizm Eğitim konferans/Workshop’da “Turizm Sektörü, Turizm Eğitim Kurumları İşbirliği Staj Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu panelde Panel Başkanlığı yapmak üzere, 11-12 Aralık 2002 tarihlerinde (yol dahil) Ankara’da yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı Bütçesinin 200-210 no’lu harcama kaleminden ve 1506/60721 no’lu hesabından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Rektörlüğümüz Öğretim Yardımcısı Uzm. A.Işınsu Atalay’ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi tarafından düzenlenecek olan “SOKRATES/Erasmus: Hazırlık, Beklentiler, Sorunlar” adlı toplantıya katılmak, ODTÜ ile Bilkent ve Ankara Üniversitesi’nde Avrupa Birliği konusunda temaslarda bulunmak üzere, 20 Aralık 2002 tarihinde (yol hariç) Ankara’da yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101-02-1-001-210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Atilla Orbay’ın MİMF-DK-01-01 Kodlu “Betonarme I” ders kitabından basılan 400 adedinin 1/8 oranındaki telif hakkından 50 adet kitap karşılığı vazgeçmesi ve aynı kitabın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında KDV dahil 8.000.000.-TL karşılığı satılması.
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi iken 16.07.2002 tarihinde emekli olan Prof. Turgut Aldemir’in 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca Müzik Bilimleri Anabilim Dalına profesör olarak atanması.
 13. Rektörlüğümüz Öğretim Yardımcısı Uzm.Fulya Tantaş’ın Marka Konferansına katılmak üzere 12-13 Aralık 2002 tarihlerinde (yol dahil) İstanbul’da yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masraflarının Rektörlük Bütçesinin 101-02-1-001-210 nolu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 19.11.2002 tarih ve 637 sayılı kararı ile Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalına dağılımı yapılan 1 adet açıktan atama izninin Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Anasanat Dalına aktarılması.
 15. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Dr. Oğuz Adanır’ın Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan 1.Sinema Okulları Buluşmasına katılmak üzere 12-13 Aralık 2002 tarihlerinde (yol hariç) İstanbul’da yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 10.12.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez görevli olduğu için toplantıya Dekan Vekili olarak Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 9., 10., 11., 12., 13., 14. ve 15. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2-
 (1) Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yalçın Arısoy ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yalçın Arısoy ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(2) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zümre Aslı İkiz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Zümre Aslı İkiz ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(3)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şenay Üçdoğruk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şenay Üçdoğruk ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(4) İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşen Olgun ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşen Olgun ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 3-
 Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. Sevin Kırdar’ın 09.02.2003 tarihinden itibaren 09.02.2004 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Rahim Tuğral’ın Diyanet İşleri Başkanlığı (Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı)’nca Tire Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek olan İmam Hatipler için Hizmet İçi Eğitim Kursu’nda 16 Aralık 2002 – 06 Şubat 2003 tarihleri arasında haftada 1 (bir) gün Cuma günleri görev ve mesailerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Bakanlar Kurulu’nun 30.09.2002 tarih ve 2002/4888 sayılı kararı uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında dolu kadroda derece, boş kadroda unvan ve derece değişikliği ile saklıdan serbest bırakılan kadroların dağılımının ekteki şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca görev yapmakta olan öğretim üyeleri için Rektörlüğümüzden kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Orhan İçöz’ün Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Turizm Eğitim konferans/Workshop’da “Turizm Sektörü, Turizm Eğitim Kurumları İşbirliği Staj Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu panelde Panel Başkanlığı yapmak üzere, 11-12 Aralık 2002 tarihlerinde (yol dahil) Ankara’da yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı Bütçesinin 200-210 no’lu harcama kaleminden ve 1506/60721 no’lu hesabından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Rektörlüğümüz Öğretim Yardımcısı Uzm. A.Işınsu Atalay’ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi tarafından düzenlenecek olan “SOKRATES/Erasmus: Hazırlık, Beklentiler, Sorunlar” adlı toplantıya katılmak, ODTÜ ile Bilkent ve Ankara Üniversitesi’nde Avrupa Birliği konusunda temaslarda bulunmak üzere, 20 Aralık 2002 tarihinde (yol hariç) Ankara’da yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101-02-1-001-210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Atilla Orbay’ın MİMF-DK-01-01 Kodlu “Betonarme I” ders kitabından basılan 400 adedinin 1/8 oranındaki telif hakkından 50 adet kitap karşılığı vazgeçmesi ve aynı kitabın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında KDV dahil 8.000.000.-TL karşılığı satılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi iken 16.07.2002 tarihinde emekli olan Prof. Turgut Aldemir’in 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca Müzik Bilimleri Anabilim Dalına profesör olarak atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Rektörlüğümüz Öğretim Yardımcısı Uzm. Fulya Tantaş’ın Marka Konferansına katılmak üzere 12-13 Aralık 2002 tarihlerinde (yol dahil) İstanbul’da yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masraflarının Rektörlük Bütçesinin 101-02-1-001-210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Üniversite Yönetim Kurulu’nun 19.11.2002 tarih ve 637 sayılı kararı ile Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalına dağılımı yapılan 1 adet açıktan atama izninin Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Anasanat Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 15-
 Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Dr. Oğuz Adanır’ın Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan 1.Sinema Okulları Buluşmasına katılmak üzere 12-13 Aralık 2002 tarihlerinde (yol hariç) İstanbul’da yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.