10.07.2002/285

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.07.2002 
Toplantı Sayısı : 
285

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde kurulması Yükseköğretim Yürütme Kurulunca uygun görülen “Spor Fizyolojisi Bilim Dalı”nın onaylanması.
 3. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Fizik Anabilim Dalı yükseklisans programı öğretim planı değişikliği ve bu programda eğitimin İngilizce Destekli Türkçe program olarak yürütülmesi teklifi.
 4. Fen Bilimleri Enstitüsünde Fizik Anabilim Dalında Doktora Programı açılması teklifi.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsünün bazı bölümlerinin öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 6. Buca Eğitim Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 7. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 1.sınıfların öğretim planı değişikliği ile Fizik Bölümü öğretim planı değişiklik teklifi.
 8. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı bölümlerinin öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 9. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora programı öğretim planı değişiklik teklifi.
 10. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifi.
 11. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 4/b-2 fıkrasında değişiklik yapılması teklifi.
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
 13. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde mevcut yükseklisans ve doktora programları öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 14. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nin bazı maddeleri ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof. Yüksel USLAY

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Hasan NERAD

Prof.Dr. Nilgün MORALI

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

Yrd.Doç.Dr. Özer ÖZBEK

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Saime ORAL

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Sevim ÇİZER

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Yrd.Doç.Dr. Sermin BİLEN

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. A.Güldem CERİT

 

Öğr.Gör. Kenan ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Osman KARAOĞLAN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M.Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Öğr.Temsilcisi Özgür ALTINBAŞ

 

Üniversite Senatosu 10.07.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof.Dr. Alp Timur, Prof.Dr. Sedef Gidener, Prof. Gülser Eryümlü ve Prof.Dr. Nedim Çakır’ın yerine toplantıya Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Özer Özbek, Prof.Dr. Saime Oral ile Müdür VekilleriYrd.Doç.Dr. Sermin Bilen, Öğr.Gör. Kenan Özdemir ve Prof.Dr. Osman Karaoğlan katıldılar.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sedef Gidener, Prof.Dr. Azize Özgüven, Prof.Dr Sezai Göksu ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli, Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu izinli oldukları için, Prof. Yüksel Uslay ve Prof.Dr. Hasan Nerad mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar
.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; gündeme 12., 13. ve 14.maddenin ilave edilmesine karar verilerek, maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 17.maddesi uyarınca Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Spor Fizyolojisi Bilim Dalının kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Fizik Anabilim Dalı Yükseklinas programı öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu programda eğitimin İngilizce Destekli Türkçe program olarak yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında Doktora programının açılarak öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün; 
-İktisat Anabilim Dalı 
-Genel İktisat Yükseklisans,Doktora
-Genel İktisat (İ.Ö.) Tezsiz Yükseklisans
-Para ve Banka Yükseklisans
-Para ve Banka (İ.Ö.)Tezsiz Yükseklisans
-İşletme Anabilim Dalı
-Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Yükseklisans
Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği (İ.Ö.) Tezsiz Yükseklisans
-Uluslararası İşletmecilik (İ.Ö.)Tezsiz Yükseklisans
-Maliye Anabilim Dalı
-Maliye Yükseklisans
-Maliye (İ.Ö.)Tezsiz Yükseklisans 
-Maliye Doktora
-Mali Hukuk Yükseklisans 
-Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
-Kamu Yönetimi Yükseklisans
-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
-İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö.)Tezsiz Yükseklisans
-Kamu Hukuku Anabilim Dalı
-Kamu Hukuku Yükseklisans
-Kamu Hukuku Doktora
-Özel Hukuk Anabilim Dalı
-Özel Hukuk Yükseklisans
-Özel Hukuk Doktora
-Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı
-Denizcilik İşletmeleri Doktora
-Batı Dilleri Ve Edebiyatı Anabilim Dalı
-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora
-Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
-İngilizce Mütercim Tercümanlık Yükseklisans
-Almanca Mütercim Tercümanlık Yükseklisans
-Arkeoloji Anabilim Dalı
-Klasik Arkeoloji Yükseklisans
-Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
-Turizm İşletmeciliği Yükseklisans
-Turizm İşletmeciliği Doktora
-Turizm İşletmeciliği (İ.Ö.)Tezsiz Yükseklisans
-Avrupa Birliği Anabilim Dalı
-Avrupa Birliği Yükseklisans
-Avrupa Birliği (İ.Ö.)Tezsiz Yükseklisans
-Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
-Temel İslam Bilimleri Yükseklisans
,
-İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
-İslam Tarihi ve Sanatları Yükseklisans
-İslam Tarihi ve Sanatları Doktora
-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
-Felsefe ve Din Bilimleri Yükseklisans
-Felsefe ve Din Bilimleri Doktora
-Sinema-TV Anasanat Dalı
-Sinema-TV Yükseklisans
-Sinema-TV Doktora
-Tekstil Anasanat Dalı
-Tekstil Yükseklisans
-Tekstil Sanatta Yeterlik
-Sahne Sanatları Anabilim Dalı 
-Sahne Sanatları Yükseklisans
-Sahne Sanatları Doktora
-Resim Anasanat Dalı
-Resim Yükseklisans
-Resim Sanatta Yeterlik
-Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı
-Geleneksel Türk El sanatları Yükseklisans
-Geleneksel Türk El Sanatları Sanatta Yeterlik
-Opera Anasanat Dalı
-Opera Yükseklisans
öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2002-2003 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- -Türkçe öğretmenliği,
-Fizik öğretmenliği,
-Fen Bilgisi öğretmenliği,
-İngilizce öğretmenliği,
-Fransızca öğretmenliği,
-Resim öğretmenliği,
-Müzik öğretmenliği,
bölümleri öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2002-2003 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Fen-Edebiyat Fakültesi’nin
a) Matematik Bölümü öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2002-2003 öğretim yılından itibaren 1.sınıf öğrencilerine uygulanmasına,
b) Fizik Bölümü öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2002-2003 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında; İngilizce program olarak yer alan,
-Kıyı Mühendisliği Yükseklisans, Doktora,
-Deniz Kimyası Yükseklisans, Doktora,
-Kıyı Bölgesi Yönetimi Yükseklisans,
programlarının 2002-2003 öğretim yılından itibaren İngilizce Destekli Türkçe program olarak yürütülmesi ve öğretim planlarında buna göre değişiklik yapılarak konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2002-2003 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 12- Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesi’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan;
-Matematik Anabilim Dalı Yükseklisans ve Doktora,
-Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında;
-Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Yükseklisans, Doktora,
-Canlı Deniz Kaynakları Yükseklisans, Doktora,
-Gemi İnşaatı Yükseklisans, Doktora,
-Sualtı Arkeolojisi Yükseklisans,
programları öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2002-2003 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- a) Üniversitemiz Buca Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılması, 2.maddeden sonra yeni bir madde ilave edilmesi ve bu maddeden sonra gelen madde numaralarının birbirini takip edecek şekilde yeniden düzenlenmesi,
b) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nin 2.maddesi (e) bendinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.