10.05.2016/458

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.05.2016
Toplantı Sayısı : 458

GÜNDEM      :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversitemiz 2015-2016 öğretim yılı Yaz Öğretimi Akademik Takvimi.
  3. 2016-2017 öğretim yılı Üniversitemiz Önkayıt-Özel Yetenek Sınav Takvimi ve koşullarının belirlenmesi.
  4. İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümlerinin öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
  5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde Özel Eğitim Doktora Programı açılması.
  6. Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi taslağı.
  7. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği.
  8. 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 17.maddesi uyarınca, 20.09.2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, Üniversite Senatosu’nun 10.10.2006 tarih ve 320/6 sayılı kararı ile oluşturulan “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu”nun iptal edilmesi ve yürürlüğe giren yeni Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca Üniversitemiz “Kalite Komisyonu”nun oluşturulması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
Prof.Dr. Hülya NUTKU
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Hüseyin YAŞAR
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
Prof.Dr. Reyhan UÇKU
 
Yrd.Doç.Dr. Emin ELMACI
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Cihan IŞIKHAN
 
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR
Prof.Dr. İbrahim Akın ALTUN
Prof.      Şeniz DURU
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Günay KIRKIM
Yrd.Doç.Dr. Övünç BARDAKOĞLU
 
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 
 

Üniversite Senatosu 10.05.2016 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci, Prof.Dr. Yusuf Gümüş, Prof.Dr. Mehmet Öztürk, Prof.Dr. Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli/mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Bülent Çukurova ve Prof.Dr.Mehmet Fırat Kutluk görevli/mazeretli olduğundan Müdür Vekili Yrd.Doç.Dr. Emin Elmacı ile Prof.Dr. Cihan Işıkhan toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 16.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz 2015-2016 öğretim yılı Yaz Öğretimi Akademik Takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ AKADEMİK TAKVİMİ

Kurum/İletişim

Kesin Kayıt

Kapanan Derslerin Yerine Ders Seçimi

Dersler

Final Sınavları

Mühendislik Fak.

11.07.2016-13.07.2016

14.07.2016-15.07.2016

18.07.2016-26.08.2016

22.08.2016-26.08.2016

Buca Eğitim Fak.

11.07.2016-13.07.2016

15.07.2016

18.07.2016-19.08.2016

15.08.2016-19.08.2016

Fen Fakültesi

11.07.2016-15.07.2016

18.07.2016-26.08.2016

31.08.2016-02.09.2016

Denizcilik Fak.

20.07.2016-22.07.2016

25.07.2016-02.09.2016

05.09.2016-09.09.2016

İ.İ.B.Fak.

20.07.2016-22.07.2016

25.07.2016-02.09.2016

05.09.2016-09.09.2016

İzmir Meslek Y.O

20.06.2016-21.06.2016

27.06.2016-05.08.2016

08.08.2016-12.08.2016

İşletme Fakültesi

14.07.2016-15.07.2016

18.07.2016-19.08.2016

22.08.2016-26.08.2016

Edebiyat Fak.

13.07.2016-15.07.2016

18.07.2016-26.08.2016

29.08.2016-02.09.2016

KARAR 3- 2016-2017 öğretim yılında Üniversitemiz Önkayıt-Özel Yetenek Sınav Takvimi ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.   
KARAR 4- İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümlerinin öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekteki şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde Özel Eğitim Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.   
KARAR 6- Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi nedeniyle,
a-Üniversite Senatosu’nun 10.10.2006 tarih ve 320/6 sayılı kararı ile oluşturulan “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu”nun iptal edilmesine,
b-Söz konusu Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca Üniversitemiz “Kalite Komisyonu”nun aşağıdaki şekilde oluşturulmasına;

 

Kalite Komisyonu Üyeleri

Birimi

1

Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN

Rektör

2

Prof. Dr. Recep YAPAREL

Rektör Yardımcısı

3

Kemal Abidin ÖZTÜRK

Genel Sekreter

4

Fatma KÖKSAL

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

5

Bekir RAMAZAN

Öğrenci Temsilcisi (İİBF)

6

Prof. Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

7

Prof. Dr. Pınar SÜRAL ÖZER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

8

Prof. Dr. Yasemin ARBAK

İşletme Fakültesi

9

Prof. Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ

Mimarlık Fakültesi

10

Prof. Dr. İlgi KARAPINAR

Mühendislik Fakültesi

11

Prof. Dr. Emine Pınar TUNCEL

Tıp Fakültesi

12

Prof. Dr. Berna MUSAL

Tıp Fakültesi

13

Prof. Dr. Celalettin ŞİMŞEK

Torbalı Meslek Yüksekokulu

14

Prof. Dr. Ayşe OKUR

Fen Bilimleri Enstitüsü

15

Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

16

Prof. Dr. Cenk ÖZLER

Sosyal Bilimler Enstitüsü

17

Prof. Şeniz DURU

Güzel Sanatlar Enstitüsü

18

Prof. Nesrin ÖNLÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi

19

Doç. Dr. Selçuk NAS

Denizcilik Fakültesi

20

Doç. Dr. Ali Rıza FİRUZAN

Fen Fakültesi

21

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

22

Doç. Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU

İşletme Fakültesi

23

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat ELLEZ

Buca Eğitim Fakültesi

24

Yrd. Doç. Dr. Duygu GÜNGÖR

Edebiyat Fakültesi

c-Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları’nın ekteki şekilde kabulüne, oybirliği ile karar verildi.