10.05.2016/1254

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  10.05.2016
Toplantı Sayısı : 1254

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Şükrü Kaya’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 3. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Erinç Baytekin’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Programında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 4. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ali Cüvitoğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 5. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Eylem Ezgi Özdemir’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 6. Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Yasemin Acar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Gülten Güler’in, 2016-2017 öğretim yılında Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 30.637,04 TL (otuzbinaltıyüzotuzyediliradörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 41.689,99 TL (kırkbirbinaltıyüzseksendokuzliradoksandokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 50.082,50 TL (ellibinseksenikiliraellikuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 6.421,83 TL (altıbindörtyüzyirmibirliraseksenüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 31.300 TL (otuzbirbinüçyüzlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 36.296,73 TL (otuzaltıbinikiyüzdoksanaltılirayetmişüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 338,98 TL (üçyüzotuzsekizliradoksansekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 98.906,05 TL (doksansekizbindokuzyüzaltılirabeşkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 17. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Devrim Sipahi’nin 17.05.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 18. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programlarının her türlü sürecinde görev almak üzere Üniversitemiz öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 19. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. N.Sefa Kurulay’ın, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG) Otomotiv Çağrılı Programı Danışma Kurulu’nda, Danışma Kurulu üyeliği yapmak üzere, 01.03.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Okur’un, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Malzeme Metalurji ve Kimya Teknolojileri Grubunda Tekstil Çağrılı Projeler Danışma Kurulu’nda, Danışma Kurulu üyeliği yapmak üzere, 04.01.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Mehmet Önal’ın, Gemi Teknolojilerinin Sürdürülebilirliğinin Bütünleşik Modellemesi başlıklı doktora tezi için Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak araştırmalarda bulunmak üzere, 20.07.2016-15.10.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli YÖK Burslu (sağlık sigorta giderleri dahil) maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Filibeli’nin, Üniversitemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütücüsü olduğu “Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması” isimli projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesine ilişkin talebi.
 23. Üniversite Yayın Komisyonu’nun, 09.05.2016 tarih ve 570 sayılı kararı.
 24. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Doğan Karakuş’un, Üniversitemiz ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (GLİ) arasında imzalanan protokol kapsamında yöneticisi olduğu “Tunçbilek Yörgüç Açık İşletme Panosu Eski Döküm Harmanlarında Meydana Gelen ve Yörgüç Köyüne Doğru Devam Eden Heyelan Hareketlerinin İncelenmesi, Takibi ve Çözüm Önerileri” başlıklı projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesine ilişkin talebi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Asuman ALTAY
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 10.05.2016 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Asuman Altay görevli/mazeretli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. ve 24. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Şükrü Kaya’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Erinç Baytekin’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Programında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ali Cüvitoğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Eylem Ezgi Özdemir’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Yasemin Acar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Gülten Güler’in, 2016-2017 öğretim yılında Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 30.637,04 TL (otuzbinaltıyüzotuzyediliradörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 41.689,99 TL (kırkbirbinaltıyüzseksendokuzliradoksandokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 50.082,50 TL (ellibinseksenikiliraellikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 6.421,83 TL (altıbindörtyüzyirmibirliraseksenüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 31.300 TL (otuzbirbinüçyüzlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 36.296,73 TL (otuzaltıbinikiyüzdoksanaltılirayetmişüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 338,98 TL (üçyüzotuzsekizliradoksansekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 98.906,05 TL (doksansekizbindokuzyüzaltılirabeşkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemiz birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Devrim Sipahi’nin 17.05.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programlarının her türlü sürecinde görev almak üzere ekli listede yer alan Üniversitemiz öğretim elemanlarının,
-Kurul üyeliklerinde Kurul’un toplanacağı gün veya günler için,
-Proje izleyiciliğinde izleyicilik yapılacak 1 gün için,
-Proje Değerlendirme Raporu hazırlanmasında rapor başına 1 gün için 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. N.Sefa Kurulay’ın, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG) Otomotiv Çağrılı Programı Danışma Kurulu’nda, Danışma Kurulu üyeliği yapmak üzere, 01.03.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Okur’un, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Malzeme Metalurji ve Kimya Teknolojileri Grubunda Tekstil Çağrılı Projeler Danışma Kurulu’nda, Danışma Kurulu üyeliği yapmak üzere, 04.01.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Mehmet Önal’ın, Gemi Teknolojilerinin Sürdürülebilirliğinin Bütünleşik Modellemesi başlıklı doktora tezi için Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak araştırmalarda bulunmak üzere, 20.07.2016-15.10.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli YÖK Burslu (sağlık sigorta giderleri dahil) maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Filibeli’nin, Üniversitemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütücüsü olduğu “Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması” isimli projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- A-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Cilt: 18, Yıl: 2016, 1.Sayısının 250 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının; 09.8888.5300.000/BY.016.090.835 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Cilt: 18, Yıl: 2016, 2.Sayısının 250 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının; 09.8888.5300.000/BY.016.091.836 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Doğan Karakuş’un, Üniversitemiz ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (GLİ) arasında imzalanan Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Doğan Karakuş’un, Üniversitemiz ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (GLİ) arasında imzalanan protokol kapsamında yöneticisi olduğu “Tunçbilek Yörgüç Açık İşletme Panosu Eski Döküm Harmanlarında Meydana Gelen ve Yörgüç Köyüne Doğru Devam Eden Heyelan Hareketlerinin İncelenmesi, Takibi ve Çözüm Önerileri”projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.