10.04.2020/539

Yayınlanma Tarihi: 12-06-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

  Toplantı Tarihi: 10.04.2020                                                                            Toplantı Sayısı: 539

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesinin akademik takvimi, ders ve sınav esasları (1,2,3 ve 4. sınıflar için).

 

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Okan TUNA

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI      

 

Prof.Dr. Aylin ALIN  

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ  

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Doç.Dr. Tuğbay İNAN

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

 

 

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL       

 

Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN  

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof. Pınar UÇMAN KARAÇALI

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK     

 

Prof.Dr. Berrin ONARAN

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Yılmaz AKGÜNDÜZ  

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Arzu ARAZ ÇAĞLAR   

 

Üniversite Senatosu 10.04.2020 Cuma günü saat 17.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında 2 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Mehmet Güçlü  izinli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. Tuğbay İnan katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan görevli, Prof.Dr. Okan Tuna izinli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek  maddenin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesinin akademik takvimi, ders ve sınav esaslarının (1,2,3 ve 4. sınıflar için) incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmen Atama takvimine göre 2019 KPSS puanına sahip olan öğrencilerinin başvuruların 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacağı hususları da dikkate alınarak,

  1. Uygulamalı derslerin (Laboratuvar, canlı performans, spor, müzik vb) öğretmenlik uygulamasında olduğu gibi 5-6 hafta yüz yüze yapıldığı dikkate alınarak;  Bahar yarıyılı öğretim planındaki tüm derslerin teorik ve uygulama ayrımına gidilmeksizin Uzaktan Eğitim süreci ile (senkron/asenkron) yürütülmesine,

2-a.     Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında YÖK ve MEB’nın aldığı kararlar dikkate alınarak bahar döneminde yer alan tüm teorik ve uygulamalı derslere ait yarıyıl içi sınavların, Uzaktan eğitim üzerinden ödev, etkinlik, seminer, canlı performans (video kaydı) vb kanıta dayalı ve denetlenebilir uygulamalar yoluyla bahar dönemiyle sınırlı kalmak koşuluyla 22.05.2020 tarihine kadar yapılarak notların öğrenci bilgi sistemine işlenmesi ve ilan edilmesine,

2-b.   Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının uzaktan öğretim ile en geç 08.06.2020 tarihini geçmemek üzere ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenen tarihlerde yapılmasına,

2-c. Tek ders sınav tarihlerinin ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenerek yapılmasına,

3- Üniversitenin mevcut mevzuatının bu karara aykırı hükümlerinin 2019-2020 Bahar dönemi için uygulanmamasına,

4- Covid-19 pandemisinin gelişimine göre YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda bu karar hükümlerinin ve takvimin tekrar değerlendirilmesine,

 

oy birliğiyle karar verildi.

 

Akademik Takvim

 

Tarihler

Dersler

10.02.2020-21.05.2020

Yılsonu Sınavları

İlgi birim tarafından belirlenecektir.

Bütünleme Sınavları

İlgi birim tarafından belirlenecektir.