10.04.2017/237

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi: 10.04.2017
Toplantı Sayısı: 237
 
 
GÜNDEM:
 
1-Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin, 01-28 Şubat 2017 hakkediş dönemine ait 15 Nisan 2017 Bordro hesaplamalarında kullanılmak üzere 2017 yılı Şubat ayına ait 18.889.064,57 TL toplam fatura geliri bedelinden % 60,78 araç-gereç, % 5 bilimsel araştırma projesi, % 1 hazine payı kesildikten sonra kalan tutar üzerinden 15 Nisan 2017 bordro hesaplamalarında toplam fatura gelirinin % 33,12’sinin karşılığı olan brüt 6.255.804,30 TL’nin Döner Sermaye Ek Ödemesi olarak dağıtılmasına, ayrıca Yönetici payı hesabından 131.706,96 TL, Destekleyici Araştırma Projeleri hesabından 282.758,41 TL ve öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetleri karşılığı alınan ilave ücretler (MDÖ) hesabından 1.057.991,56 TL olmak üzere toplam 7.728.261,23 TL’nin dağıtılması.
 
Toplantıya Katılanlar                                                                  
Prof.Dr.Banu Esra ASLANERTİK                                                                                               
Prof.Dr.Oğuz DİCLE
Prof.Dr.Erkan DEREBEK
Prof.Dr.İbrahim ÖZTURA
Haydar GÖK       
                                                                                   
                Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 10.04.2017 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1 : Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin, 01-28 Şubat 2017 hakkediş dönemine ait 15 Nisan 2017 Bordro hesaplamalarında kullanılmak üzere 2017 yılı Şubat ayına ait 18.889.064,57 TL toplam fatura geliri bedelinden % 60,78 araç-gereç, % 5 bilimsel araştırma projesi, % 1 hazine payı kesildikten sonra kalan tutar üzerinden 15 Nisan 2017 bordro hesaplamalarında toplam fatura gelirinin % 33,12’sinin karşılığı olan brüt 6.255.804,30 TL’nin Döner Sermaye Ek Ödemesi olarak dağıtılmasına, ayrıca Yönetici payı hesabından 131.706,96 TL, Destekleyici Araştırma Projeleri hesabından 282.758,41 TL ve öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetleri karşılığı alınan ilave ücretler (MDÖ) hesabından 1.057.991,56 TL olmak üzere toplam 7.728.261,23 TL’nin dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
 
 
 Prof. Dr. Banu Esra ASLANERTİK
İmza
 
 
 
           
 
Prof.Dr.Oğuz DİCLE                                                              Prof.Dr.Erkan DEREBEK          
              İmza                                                                                        İmza
 
 
 
 
 
 
Prof.Dr.İbrahim ÖZTURA                                                              Haydar GÖK
              İmza                                                                                     İmza