10.04.2012/1056

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.04.2012
Toplantı Sayısı : 1056

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İşletme Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zehra Nilüfer Karacasulu hakkındaki raporlar.
 3. Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kemal Yürümezoğlu hakkındaki raporlar.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali İktisat Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hayal Ayça Şimşek hakkındaki raporlar.
 5. Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Leyla Harputlu hakkındaki raporlar.
 6. Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç. Şeniz Duru hakkındaki raporlar.
 7. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Mehmet Erhan Özkul’un 25.08.2012 tarihinden itibaren 25.08.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr.Murat Vedat Yazıcıoğlu’nun 26.06.2012 tarihinden itibaren 26.06.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Zafer Şişli’nin 16.07.2012 tarihinden itibaren 16.07.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Seyhan Sayar’ın 25.07.2012 tarihinden itibaren 25.07.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Sergül Bulut’un 17.07.2012 tarihinden itibaren 17.07.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Tülay Öcal’ın 19.06.2012 tarihinden itibaren 19.06.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 13. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda görev yapan Mustafa Çakmak’ın 30.06.2012 tarihinden itibaren 30.06.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 14. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Tülay Bozoğlu’nun 09.08.2012 tarihinden itibaren 09.08.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 15. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Nihat Makasçı’nın 03.08.2012 tarihinden itibaren 03.08.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 16. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Fatma Kızılay’ın 25.07.2012 tarihinden itibaren 25.07.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 17. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Nezih Çetinsöz’ün 24.07.2012 tarihinden itibaren 24.07.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 18. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Hakan Savran’ın 07.07.2012 tarihinden itibaren 07.07.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 19. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Sebahattin İduğ’un 05.06.2012 tarihinden itibaren 05.06.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 20. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan Pınar Aslan’ın 15.08.2012 tarihinden itibaren 15.08.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 21. Tıp Fakültesi’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu Uzm.Dr.Ceren Kızmazoğlu’nun görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 22. Buca Eğitim Fakültesi’nden Dr. Banu Özevin Tokinan’ın Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanlığı Gençlik Gönüllülerinin, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları destekli Dream-Drama-Drum/Rüya-Drama-Ritim adlı projede bölüm çalışmalarını aksatmamak koşuluyla 15.03.2012-01.06.2012 tarihleri arasında Cumartesi günleri Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu’nda görme engelli öğrencilerle gönüllü olarak Orff-Schulwerk müzik ve ritim çalışmaları yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Cemile Arzu Aytekin’in Amerika Birleşik Devletleri Southern Arkansas Üniversitesi’nde misafir araştırmacı/öğretim üyesi olarak, 01.02.2013-30.04.2013 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serpil Özmıhçı’nın Kanada Manitoba Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü laboratuarlarında “Biyo-Yakıt ve Biyo-Ürün İçin Biyo-Mühendislik” alanında araştırma ve incelemelerine devam etmek üzere 17.08.2012-16.05.2013 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görevlendirilmesinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 25. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 100.000,00 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 88.915,01 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA

 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 10.04.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Sedef Gidener rahatsız olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 5., 6., 21., 22., 23., 24., 25. ve 26. maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zehra Nilüfer Karacasulu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Zehra Nilüfer Karacasulu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Zehra Nilüfer Karacasulu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kemal Yürümezoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kemal Yürümezoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali İktisat Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hayal Ayça Şimşek ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hayal Ayça Şimşek hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Leyla Harputlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Leyla Harputlu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Leyla Harputlu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Devlet Konservatuvarı Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Şeniz Duru ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu sanat alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Şeniz Duru hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Şeniz Duru’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Mehmet Erhan Özkul’un 25.08.2012 tarihinden itibaren 25.08.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr.Murat Vedat Yazıcıoğlu’nun 26.06.2012 tarihinden itibaren 26.06.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Zafer Şişli’nin 16.07.2012 tarihinden itibaren 16.07.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Seyhan Sayar’ın 25.07.2012 tarihinden itibaren 25.07.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Sergül Bulut’un 17.07.2012 tarihinden itibaren 17.07.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Tülay Öcal’ın 19.06.2012 tarihinden itibaren 19.06.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda görev yapan Mustafa Çakmak’ın 30.06.2012 tarihinden itibaren 30.06.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Tülay Bozoğlu’nun 09.08.2012 tarihinden itibaren 09.08.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Nihat Makasçı’nın 03.08.2012 tarihinden itibaren 03.08.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Fatma Kızılay’ın 25.07.2012 tarihinden itibaren 25.07.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Nezih Çetinsöz’ün 24.07.2012 tarihinden itibaren 24.07.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Hakan Savran’ın 07.07.2012 tarihinden itibaren 07.07.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Sebahattin İduğ’un 05.06.2012 tarihinden itibaren 05.06.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan Pınar Aslan’ın 15.08.2012 tarihinden itibaren 15.08.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Tıp Fakültesi’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu Uzm.Dr.Ceren Kızmazoğlu’nun görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 4.000,00 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Buca Eğitim Fakültesi’nden Dr. Banu Özevin Tokinan’ın Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanlığı Gençlik Gönüllülerinin, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları destekli Dream-Drama-Drum/Rüya-Drama-Ritim adlı projede bölüm çalışmalarını aksatmamak koşuluyla 15.03.2012-01.06.2012 tarihleri arasında Cumartesi günleri Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu’nda görme engelli öğrencilerle gönüllü olarak Orff-Schulwerk müzik ve ritim çalışmaları yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Cemile Arzu Aytekin’in Amerika Birleşik Devletleri Southern Arkansas Üniversitesi’nde misafir araştırmacı/öğretim üyesi olarak, 01.02.2013-30.04.2013 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serpil Özmıhçı’nın Kanada Manitoba Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü laboratuarlarında “Biyo-Yakıt ve Biyo-Ürün İçin Biyo-Mühendislik” alanında araştırma ve incelemelerine devam etmek üzere 17.08.2012-16.05.2013 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görevlendirilmesinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 100.000,00 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 88.915,01 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.