10.03.2017/232

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi: 10.03.2017
Toplantı Sayısı: 232
 
 
GÜNDEM:
 
1- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin, 01.01.2017-30.01.2017 hakediş dönemine ait 15.03.2017 tarihli Bordro hesaplamalarında kullanılmak üzere 2017 yılı Ocak ayına ait 28.130.806,35 TL. toplam fatura geliri bedelinden %71,13 araç-gereç, %5 bilimsel araştırma projesi, % 1 hazine payı kesildikten sonra kalan tutar üzerinden 15 Mart 2017 bordro hesaplamalarında toplam fatura gelirinin % 22,87’nin karşılığı olan brüt 6.432.268,05 TL’nin Döner Sermaye Ek Ödemesi olarak dağıtılmasına, ayrıca Yönetici payı hesabından 132.150,62 TL., Destekleyici Araştırma Projeleri hesabından 181.028,39 TL. ve öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetleri karşılığı alınan ilave ücretler (MDÖ) hesabından 1.096.416,60 TL olarak toplam 7.841.863,66 TL’nin dağıtılması.
 
Toplantıya Katılanlar                                                
Prof.Dr.Banu Esra ASLANERTİK                                                                  
Prof.Dr.Oğuz DİCLE
Prof.Dr.Erkan DEREBEK       
Doç.Dr.Özhan ÖZDOĞAN
Haydar GÖK  
                                            
                                       
            Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 10.03.2017 Salı günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1 : Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin, 01.01.2017-30.01.2017 hakediş dönemine ait 15.03.2017 tarihli Bordro hesaplamalarında kullanılmak üzere 2017 yılı Ocak ayına ait 28.130.806,35 TL. toplam fatura geliri bedelinden %71,13 araç-gereç, %5 bilimsel araştırma projesi, % 1 hazine payı kesildikten sonra kalan tutar üzerinden 15 Mart 2017 bordro hesaplamalarında toplam fatura gelirinin % 22,87’nin karşılığı olan brüt 6.432.268,05 TL’nin Döner Sermaye Ek Ödemesi olarak dağıtılmasına, ayrıca Yönetici payı hesabından 132.150,62 TL., Destekleyici Araştırma Projeleri hesabından 181.028,39 TL. ve öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetleri karşılığı alınan ilave ücretler (MDÖ) hesabından 1.096.416,60 TL olarak toplam 7.841.863,66 TL’nin dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
 
 
 
 Prof. Dr. Banu Esra ASLANERTİK
İmza
 
 
 
           
 
Prof.Dr.Oğuz DİCLE                                                              Prof.Dr.Erkan DEREBEK          
              İmza                                                                                        İmza
 
 
 
 
Doç.Dr.Özhan ÖZDOĞAN                                                            Haydar GÖK