09.12.2014/1183

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 09.12.2014
Toplantı Sayısı : 1183 

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Veli Doğan Günay hakkındaki raporlar.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 02.12.2014 tarihinde ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu ilanı için giriş sınav jürisi tespiti.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Mehmet Doğan Yetik’in 26.01.2015 tarihinden itibaren 26.01.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Fatih Akça’nın 27.01.2015 tarihinden itibaren 27.01.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gürkan Beyazgül’ün 22.02.2015 tarihinden itibaren 22.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kariyer Planlama Koordinatörlüğü’nde görev yapan Ersan Bellitaş’ın 10.02.2015 tarihinden itibaren 10.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan İbrahim Yüksel’in 09.02.2015 tarihinden itibaren 09.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kezban Özçelik Kaynak’ın 11.02.2015 tarihinden itibaren 11.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan Ömer Aydın’ın 11.02.2015 tarihinden itibaren 11.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Şirvan Bektaş Kartal’ın 21.02.2015 tarihinden itibaren 21.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör. Mesude Angın’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 13. Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Murat Bayraktar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 14. Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Kerim Ziylan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 15. Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Erol Ceylan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 16. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Servet Demirbilekli’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 17. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Ali Öncer’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 18. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sermin Bilen’in, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfında (TOBAV) Orff-Schulwerk eğitmenlerine danışmanlık yapmak üzere 26.11.2014-15.09.2015 tarihleri arasında (mesai saatleri dışında ve hafta sonları), asli görevini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 11.016,94 TL (Onbirbinonaltıliradoksandörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.500 TL (Binbeşyüzlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 277,77 TL (İkiyüzyetmişyedilirayetmişyedikuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 49.403,53 TL (Kırkdokuzbindörtyüzüçliraellişüçkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 2.450 TL (İkibindörtyüzellilira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 4.067,78 TL (Dörtbinaltmışyedilirayetmişsekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 25. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 10.210,81 TL (Onbinikiyüzonliraseksenbirkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 41.300 TL (Kırkbirbinüçyüzlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 43.176,27 TL (Kırküçbinyüzyetmişaltılirayirmiyedikuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 28. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 27.700,17 TL (Yirmiyedibinyediyüzliraonyedikuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 29. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 175.261,14 TL (Yüzyetmişbeşbinikiyüzaltmışbirliraondörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 30. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 28.240,74 TL (Yirmisekizbinikiyüzkırklirayetmişdörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 31. Yabancı Diller Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinden toplam 600.000 TL tutarın 2011 yılı yatırım programında 2009 H 030900 Proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” yapımı projesi kapsamında bina yapımı işlerinde kullanılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ilgili hesabına aktarılması.
 32. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayhan Erol’un, 2014 Nisan döneminde doçentlik sınavına başvuran Dr. Seyran Gafarzade’nin yayınlarının yarısının Rusça olması nedeniyle doçentlik asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 33. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Ertan Yılmaz’ın, doçentlik bilim sınavına başvuran Dr. Yasemin Kılınçarslan ve Dr. Şermin Ildırar Kırbaş’ın çalışmalarının uzmanlık alanı dışında olması nedeniyle asıl jüri üyeliği görevlerinden çekilme isteği.
 34. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslı Önay Akçay’ın, İtalya Universita Degli Studi Di Pavia’da ERASMUS Öğretim Hareketliliği Programı kapsamında tez araştırması yapmak üzere devam eden çalışmalarının henüz tamamlanmaması nedeni ile görevlendirilmesinin, 19.02.2015-31.03.2015 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca uzatılması.
 35. Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Aylin Alın’ın, ABD Michigan Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını devam ettirmek üzere yapılan görevlendirilmesinin 16.12.2014-15.06.2015 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca uzatılması.
 36. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 08.12.2014 tarih ve 530 sayılı kararı.
 37. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Ayşe BEŞER
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
Yrd.Doç.Dr. Özge ÖZGEN
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 09.12.2014 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü, Prof.Dr. Ömer Dumlu ve Prof.Dr. Yasemin Arbak görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Esra Çoker, Prof.Dr. Muammer Erbaş ve Yrd.Doç.Dr. Özge Özgen toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 32., 33., 34., 35. ve 36.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Veli Doğan Günay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Veli Doğan Günay hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Veli Doğan Günay’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 02.12.2014 tarihinde ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu içinÖğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Mehmet Doğan Yetik’in 26.01.2015 tarihinden itibaren 26.01.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Fatih Akça’nın 27.01.2015 tarihinden itibaren 27.01.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gürkan Beyazgül’ün 22.02.2015 tarihinden itibaren 22.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kariyer Planlama Koordinatörlüğü’nde görev yapan Ersan Bellitaş’ın 10.02.2015 tarihinden itibaren 10.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan İbrahim Yüksel’in 09.02.2015 tarihinden itibaren 09.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kezban Özçelik Kaynak’ın 11.02.2015 tarihinden itibaren 11.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan Ömer Aydın’ın 11.02.2015 tarihinden itibaren 11.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Şirvan Bektaş Kartal’ın 21.02.2015 tarihinden itibaren 21.02.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör. Mesude Angın’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Murat Bayraktar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Kerim Ziylan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Erol Ceylan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Servet Demirbilekli’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Ali Öncer’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sermin Bilen’in, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfında (TOBAV) Orff-Schulwerk eğitmenlerine danışmanlık yapmak üzere 26.11.2014-15.09.2015 tarihleri arasında (mesai saatleri dışında ve hafta sonları), asli görevini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 11.016,94 TL (Onbirbinonaltıliradoksandörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.500 TL (Binbeşyüzlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 277,77 TL (İkiyüzyetmişyedilirayetmişyedikuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 49.403,53 TL (Kırkdokuzbindörtyüzüçliraellişüçkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 2.450 TL (İkibindörtyüzellilira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 4.067,78 TL (Dörtbinaltmışyedilirayetmişsekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 10.210,81 TL (Onbinikiyüzonliraseksenbirkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 41.300 TL (Kırkbirbinüçyüzlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 43.176,27 TL (Kırküçbinyüzyetmişaltılirayirmiyedikuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 27.700,17 TL (Yirmiyedibinyediyüzliraonyedikuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 175.261,14 TL (Yüzyetmişbeşbinikiyüzaltmışbirliraondörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 28.240,74 TL (Yirmisekizbinikiyüzkırklirayetmişdörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Yabancı Diller Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinden toplam 600.000 TL tutarın 2011 yılı yatırım programında 2009 H 030900 Proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” yapımı projesi kapsamında bina yapımı işlerinde kullanılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Ziraat Bankası A.Ş.İzmir Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 1751-37711729-5001 nolu hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayhan Erol’un, 2014 Nisan döneminde doçentlik sınavına başvuran Dr. Seyran Gafarzade’nin yayınlarının yarısının Rusça olması nedeniyle doçentlik asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Ertan Yılmaz’ın, doçentlik bilim sınavına başvuran Dr. Yasemin Kılınçarslan ve Dr. Şermin Ildırar Kırbaş’ın çalışmalarının uzmanlık alanı dışında olması nedeniyle asıl jüri üyeliği görevlerinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslı Önay Akçay’ın, İtalya Universita Degli Studi Di Pavia’da ERASMUS Öğretim Hareketliliği Programı kapsamında tez araştırması yapmak üzere devam eden çalışmalarının henüz tamamlanmaması nedeni ile görevlendirilmesinin, 19.02.2015-31.03.2015 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Aylin Alın’ın, ABD Michigan Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını devam ettirmek üzere yapılan görevlendirilmesinin 16.12.2014-15.06.2015 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca uzatılmasına oyçokluğu (17 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 36- A-İlahiyat Fakültesi Dergisinin (2014/02) XL. Sayısının 300 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının 09.1400.0000.000/BY.014.117.769 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 300 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.