09.12.2003/686

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 09.12.2003
Toplantı Sayısı : 686

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 17.11.2003 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilen profesör kadroları için jüri tespiti.
 3. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmataloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Şükrü Araç?ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Üniversitemiz Hastanesinde görevli Prof.Dr. Ömer Kozan?ın sorumlu araştırmacı olduğu Kardiyoloji Anabilim Dalında yürütülecek olan 948 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 5. Üniversitemiz Hastanesinde CCOX189A2361 protokol nolu ?Primer Diz osteortritli hastalarda iki farklı lumiracoxib doz rejiminin celecoxib ile karşılaştırıldığı 13 haftalık çok merkezli randomize, çift-kör, double-dummy, plasebo kontrollü paralel çalışma?nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 6. Üniversitemiz Hastanesinde 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 33.maddesi uyarınca yeni pozisyonlarda çalıştırılacak geçici işçi grupları ve karşılığında ödenecek brüt ücretlerin tespiti.
 7. Akademik kadro aktarması.
 8. Akademik kadro aktarması.
 9. Akademik kadro aktarması.
 10. Akademik kadro aktarması.
 11. Buca Eğitim Fakültesi?nden Alman uyruklu Öğr.Gör. Petra Heinrichs?in 01.01.2004 tarihinden itibaren 30.06.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 12. Devlet Konservatuvarı?ndan Özbek uyruklu Öğr.Gör. Svetlana Nikolayevna Tursunova?nın 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 13. Devlet Konservatuvarı?ndan Özbek uyruklu Öğr.Gör. Shavkat Ashirovich Tursunov?un 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 14. Devlet Konservatuvarı?ndan Moldova uyruklu Öğr.Gör. Ludmila Potapovici?in 01.01.2004 tarihinden itibaren 30.06.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 15. Devlet Konservatuvarı?ndan Moldova uyruklu Öğr.Gör. Ghenadie Potapovici?in 01.01.2004 tarihinden itibaren 30.06.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 16. Devlet Konservatuvarı?ndan Azerbaycan uyruklu Prof. Aliverdibeyov Kazım Ağalaroğlu?nun 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 17. Devlet Konservatuvarı?ndan Belçika uyruklu Prof. Jean Baily?nin 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 18. Tıp Fakültesi?nden Doç.Dr. Erkan Yılmaz?ın Colombia Üniversitesi Radyoloji Departmanında Akciğer Kanser inceleme projelerinde ve Akciğer Sağlığı konusunda bilgi ve deneyimini arttırmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01 Eylül 2004 – 31 Ağustos 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Kanada?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı 19 birimin 2004 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı.
 20. Buca Eğitim Fakültesi 2002-2003 öğretim yılı güz yarıyılında Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayıları.
 21. Akademik kadro aktarması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN  
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Nilgün MORALI  
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR  

Üniversite Yönetim Kurulu 09.12.2003 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ferda Aysan rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- (1) Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayfer Kocabaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayfer Kocabaş ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(2) Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şennur Somalı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şennur Somalı ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(3) Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Binnur Gürler ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Binnur Gürler ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(4) İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nuri Topaloğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nuri Topaloğlu ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(5) İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bülent Baloğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bülent Baloğlu ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(6) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Selma Baktır ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Selma Baktır ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(7) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülay Budak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gülay Budak ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(8) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Avni Egeli ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hüseyin Avni Egeli ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(9) Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Coşkun Sarı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Coşkun Sarı ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(10) Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Saide Sarıgül ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Saide Sarıgül ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(11) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nihat Badem ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nihat Badem ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(12) Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Semra Tunalı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Semra Tunalı ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(13) Mühendislik Fakültesi Maden İşletme Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Turgay Onargan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Turgay Onargan ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(14) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İlhan Çelebi ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İlhan Çelebi ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(15) Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülgün Oktay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gülgün Oktay ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(16) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı?nda açık bulunan iki adet profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nurettin Ünal ve Doç.Dr. Hale Ören ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nurettin Ünal ve Doç.Dr. Hale Ören ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
(17) Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı?nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Güldem Cerit ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Güldem Cerit ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmataloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Şükrü Araç?ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Üniversitemiz Hastanesinde görevli Prof.Dr. Ömer Kozan?ın sorumlu araştırmacı olduğu Kardiyoloji Anabilim Dalında yürütülecek olan 948 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve 8.275.680.000.-TL tutarın yasal kesintilerden sonra katkı payı dağıtımının yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Üniversitemiz Hastanesinde CCOX189A2361 protokol nolu ?Primer Diz osteortritli hastalarda iki farklı lumiracoxib doz rejiminin celecoxib ile karşılaştırıldığı 13 haftalık çok merkezli randomize, çift-kör, double-dummy, plasebo kontrollü paralel çalışma?nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Üniversitemiz Hastanesinde 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 33.maddesi uyarınca yeni pozisyonlarda çalıştırılacak işçilerin istihdamında Maliye Bakanlığı?nın, 14.01.2003 tarih ve 681 sayılı yazısında belirtilen esaslara bağlı kalmak üzere vize edilen geçici işçi grupları ve karşılığında ödenecek brüt ücretlerin aşağıdaki şekilde kabulüne ve bu ücretlerin Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

Pozisyon Ücret
Sekreter 625.050.000.-TL
Sağlık Teknisyeni 669.950.000.-TL
Hemşire 752.650.000.-TL
İşletme-İktisat 838.350.000.-TL
Mühendis 2.278.125.000.-TL
Tekniker 752.650.000.-TL
Teknisyen 669.950.000.-TL
Halkla İlişkiler 669.950.000.-TL

KARAR 7- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Buca Eğitim Fakültesi?nden Alman uyruklu Öğr.Gör. Petra Heinrichs?in 01.01.2004 tarihinden itibaren 30.06.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (1.485.075.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Devlet Konservatuvarı?ndan Özbek uyruklu Öğr.Gör. Svetlana Nikolayevna Tursunova?nın 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2.12 katı (2.200.749.034.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Devlet Konservatuvarı?ndan Özbek uyruklu Öğr.Gör. Shavkat Ashirovich Tursunov?un 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2.12 katı (2.200.749.034.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Devlet Konservatuvarı?ndan Moldova uyruklu Öğr.Gör. Ludmila Potapovici?in 01.01.2004 tarihinden itibaren 30.06.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.52 katı (1.577.895.533.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Devlet Konservatuvarı?ndan Moldova uyruklu Öğr.Gör. Ghenadie Potapovici?in 01.01.2004 tarihinden itibaren 30.06.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.52 katı (1.577.895.533.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğr.Gör.) olarak görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Devlet Konservatuvarı?ndan Azerbaycan uyruklu Prof. Aliverdibeyov Kazım Ağalaroğlu?nun 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.35 katı (3.009.361.500.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Devlet Konservatuvarı?ndan Belçika uyruklu Prof. Jean Baily?nin 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.8 katı (4.012.482.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi?nden Doç.Dr. Erkan Yılmaz?ın British Colombia Üniversitesi Radyoloji Departmanında Akciğer Kanser inceleme projelerinde ve Akciğer Sağlığı konusunda bilgi ve deneyimini arttırmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01 Eylül 2004 – 31 Ağustos 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Kanada?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı 19 birimin 2004 Mali Yılı Gelir ve Gider Tahmini Bütçesinin 2547 Sayılı Kanunun 58.maddesi uyarınca ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Buca Eğitim Fakültesi Bölümlerinin öğretim planlarında yer alan ve Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli Uygulama Öğretmenleri için açılan Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Ortaöğretimde PDR Öğretimi I, Uygulama III (Okul Öncesi Öğretmenliği) derslerinin uygulamalarının şube onaylarının 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren örgün ve ikinci öğretimde geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen şekilde düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi.