09.11.2015/159

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
 
 
Toplantı Tarihi:09.11.2015
Toplantı Sayısı:159
 
 
GÜNDEM:
1-Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz Kılınç’ın GlaxoSmithKline Firması tarafından 14/11/2015 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Umeklidinyum/Vilanterol” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.500,00TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ nın 05/11/2015 tarih ve 1014 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
2Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Bahri Akdeniz’in GlaxoSmithKline Firması tarafından 23/10/2015 tarihinde Antalya’da yapılacak olan “Sağ Kalp Kateterizasyon” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.000,00TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Kardiyoloji Anabilim Dalı’ nın 22/10/2015 tarih ve 974 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
3-Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Bahri Akdeniz’in Bayer Türk Kimya Firması tarafından 21/10/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “İzmir KTEPH Konseyi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Kardiyoloji Anabilim Dalı’ nın 20/10/2015 tarih ve 963 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış Akıncı Sanofi Firması tarafından 10/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Vakalarla İnsülin Tedavisi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nın 27/10/2015 tarih ve 330 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
5-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat Bayraktar’ın Lilly Firması tarafından 10/11/2015 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Danışma Toplantısı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.216,00 TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı ‘ nın 26/10/2015 tarih ve 329 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
6-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah Akkoç’un Pfizer Firması tarafından 05-06/11/2015 tarihinde San Francisco’da yapılacak olan “ACR 2015 Kongresibünyesinde RA NarRative Ad Panel Meeting” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek $4.000 USD tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı ‘ nın 02/11/2015 tarih ve 109 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
7-Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İhsan Şükrü Şengün’ün Pfizer Firması tarafından 10/11/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Gabapentinoid Sınıfı İlaçlar Bağımlılık Yapar mı?” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.254.00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’ nın 02/11/2015 tarih ve 889 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah Akkoç’un UCB Pharma Firması tarafından 30/10/2015 tarihinde Antalya’da yapılacak olan “AksiyelSpondiloartritKonsepti:Farklı Bir Pencereden Bakış ve Tedavide SertolizumabPegol” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.750,00 TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı ‘ nın 02/11/2015 tarih ve 108 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
9-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan Öztop’un Novartis Firması tarafından 17/11/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Yumuşak Doku Sarkomlarına Güncel Yaklaşım Toplantısı’nda “Güncel Tedavi Yaklaşımları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.250,00 TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ‘ nın 09/11/2015 tarih ve 293 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
  
10-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Serkan Yener’in MerckSharpDohme Firması tarafından 09/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Diyabetik Ayak Tanı ve Takibi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı ‘ nın 09/11/2015 tarih ve 336 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
11-Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış Baklan’ın Pfizer Firması tarafından 10/11/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Epilepside Cevap” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’nın 04/11/2015 tarih ve 892 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
12-Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Görsev Yener’in Lundbeck Firması tarafından 07/11/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Demans Kurs Programı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.600,00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’nın 06/11/2015 tarih ve 899 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                               
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN       
Prof.Dr.Can KARACA                                                                                           
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof.Dr.Murat DUMAN
E.GalipGÜRSOY
 
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 09/11/2015 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1-Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz Kılınç’ın GlaxoSmithKline Firması tarafından 14/11/2015 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Umeklidinyum/Vilanterol” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.500,00TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 2Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Bahri Akdeniz’in GlaxoSmithKline Firması tarafından 23/10/2015 tarihinde Antalya’da yapılacak olan “Sağ Kalp Kateterizasyon” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.000,00TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 3-Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Bahri Akdeniz’in Bayer Türk Kimya Firması tarafından 21/10/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “İzmir KTEPH Konseyi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nın öğretim üyelerinden Doç.Dr.BarışAkıncı’nın Sanofi Firması tarafından 10/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Vakalarla İnsülin Tedavisi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 5-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat Bayraktar’ın Lilly Firması tarafından 10/11/2015 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Danışma Toplantısı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.216,00 TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 6-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah Akkoç’un Pfizer Firması tarafından 05-06/11/2015 tarihinde San Francisco’da yapılacak olan “ACR 2015 Kongresi bünyesinde RA NarRative Ad Panel Meeting” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek $4.000 USD tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 7-Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İhsan Şükrü Şengün’ün Pfizer Firması tarafından 10/11/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Gabapentinoid Sınıfı İlaçlar Bağımlılık Yapar mı?” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.254.00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 8-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah Akkoç’un UCB Pharma Firması tarafından 30/10/2015 tarihinde Antalya’da yapılacak olan “AksiyelSpondiloartritKonsepti:Farklı Bir Pencereden Bakış ve Tedavide SertolizumabPegol” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.750,00 Tl(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 9-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan Öztop’un Novartis Firması tarafından 17/11/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Yumuşak Doku Sarkomlarına Güncel Yaklaşım Toplantısı’nda “Güncel Tedavi Yaklaşımları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.250,00 TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 10-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Serkan Yener’in MerckSharpDohme Firması tarafından 09/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Diyabetik Ayak Tanı ve Takibi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 11-Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış Baklan’ın Pfizer Firması tarafından 10/11/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Epilepside Cevap” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 12-Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Görsev Yener’in Lundbeck Firması tarafından 07/11/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Demans Kurs Programı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4,600,00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.