09.11.2010/987

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 09.11.2010
Toplantı Sayısı : 987

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Merih Sarıışık hakkındaki raporlar.
 3. Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Yavuz Ergün hakkındaki raporlar.
 4. Fen Fakültesi Nükleer Fizik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Birol Engin hakkındaki raporlar.
 5. Fen Fakültesi Fizikokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yoldaş Seki hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şebnem Yılmaz hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Özgören hakkındaki raporlar.
 8. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdulkadir Bacakoğlu hakkındaki raporlar.
 9. Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğuz Sancaktar hakkındaki raporlar.
 10. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Serpil Uğur Baysal hakkındaki raporlar.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Özdemir hakkındaki raporlar.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yusuf Kıldiş hakkındaki raporlar.
 13. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Günay Kırkım hakkındaki raporlar.
 14. Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Türkan Ertay hakkındaki raporlar.
 15. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Koray Atila hakkındaki raporlar.
 16. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Çocuk Gastroentolojisi yandal ihtisası yapmış olmak) açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden aday ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 17. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Çocuk Gastroentrolojisi yandal ihtisası yapmış olmak) açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden aday ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 18. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Şeyda Kınay’ın 15.12.2010 tarihinden itibaren 15.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 19. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Aylin Nefise Kabasakal’ın, 16.12.2010 tarihinden itibaren 16.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 20. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Selda Erge’nin 16.12.2010 tarihinden itibaren 16.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 21. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ruha Uğraş Erdoğan’ın 29.12.2010 tarihinden itibaren 29.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 22. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Eroğlu’nun 30.12.2010 tarihinden itibaren 30.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 23. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Aygül Tunçdemir’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 24. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Önder Kırımlı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2011 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 25. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından Prof.Dr. Cemal Posacı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2011 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 26. Mimarlık Fakültesi’nden Araş.Gör. Aslıhan Şenel’in, University of Southern California Mimarlık Fakültesinde Mimarlık, Hesaplamalı Tasarım ve AEC Teknolojisi alanlarında özellikle “AEC Teknolojisinin Geleceği El Kitabı” başlıklı proje ve paralel araştırma konularında araştırmacı olarak görev almak, doktora çalışmalarını da destekleyecek şekilde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01 Şubat 2011-01 Şubat 2012 tarihleri arasında (yol hariç) aylıklı, yolluksuz, yevmiyesiz olarak ABD’de 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Bemtek Bil.Prog.Tic.A.Ş. vekili Av.M.Fatih Doğan’ın, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Karakoç’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL. ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 28. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği arasında imzalanan protokol gereği, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Tariş Teftiş Kurulu Müfettiş Yardımcılığı Sınavına yönelik Danışmanlık hizmeti verilmesi ve verilecek hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 5.000 TL. (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 29. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Konak Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Müfettiş Yardımcılığı Sınavına yönelik Danışmanlık hizmeti verilmesi ve verilecek hizmet karşılığında ilgili kurum tarafından 1.000 TL. (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 30. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 28.10.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “Koah Tedavisi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.650 TL. (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 31. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 29.10.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “Sigara Bırakma Tedavisinde Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.650 TL. (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 32. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Uğur Yılmaz’ın, Bayer Türk Kimya San. Ltd.Şti. tarafından 10.11.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Hepatosellüler Kanserde Güncel Gelişmeler” konulu toplantıda Danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL. (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 33. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Nurullah Akkoç’un sorumlu, Doç.Dr. Servet Akar ve Doç.Dr. Merih Birlik’in yardımcı araştırıcı olduğu Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen DRI11073/ALIGN protokol nolu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 6.560 EURO (toplam hedeflenen hasta sayısı: 2) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 34. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Nedim Çakır’ın sorumlu ve Prof.Dr. Zeynep Gülay’ın yardımcı araştırıcı olduğu Johnson&Johnson Sıhhi Malzeme San.ve Ltd.Şti. tarafından desteklenen IV 103498/2 protokol nolu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 2.400 EURO (toplam hedeflenen hasta sayısı: 60) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 35. Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAMER) ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Nevşehir Ovaören Kazı Başkanlığı arasında imzalanan “Nevşehir Ovaören Arkeolojik Alanı Manyetik Gradyometre Çalışması Projesi Protokolü”nün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve verilecek hizmet karşılığında 10.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 36. Denizcilik Fakültesi ile ARKAS Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. arasında imzalanan protokol gereğince, 04.10.2010 – 12.11.2010 tarihleri arasında “Elektrik Zabiti Oryantasyon Eğitimi” konulu eğitim programının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilmesi ve ilgili firma tarafından kursiyer başına 2.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 37. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Yasemin Arbak, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ ve Yrd.Doç.Dr. Ebru Günlü’nün 360 Derece İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketi tarafından 10.11.2010 – 16.02.2011 tarihleri arasında düzenlenen “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda toplam 65 saat ders vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri, verilecek hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 3.696,60 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 38. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2010-2011 öğretim yılında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında açılacak Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ilişkin alınan Üniversite Yönetim Kurulu’nun 02.09.2010 tarih ve 980/15 sayılı kararının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.10.2010 tarih ve 37670 sayılı yazısı ile 15.10.2010 tarih ve 37843 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi.
 39. Akademik kadro aktarması.
 40. 26.10.2010 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük okutman (İngilizce okutmanı) “İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak” nitelikli 2 adet okutman kadrosu ilanı için giriş sınav jürisinin tespiti.
 41. 26.10.2010 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük uzman “Bilgi Belge Yönetimi lisans veya yüksek lisans mezunu olmak” nitelikli 1 adet uzman kadrosu ilanı için giriş sınav jürisinin tespiti.
 42. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Haldun Karaca’nın, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Elektrik-Elektronik Teknolojileri Grubunda Danışman Üye olarak görev yapmak üzere, 27.10.2010-05.08.2011 tarihleri arasında bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 43. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Coşkun Can Aktan’ın, Vrije Üniversitesi’nde “Globalleşme ve Yükseköğretim: Devletin Rolünün Tekrar Gözden Geçirilmesi ve Dünyadaki Son Gelişmeler” başlığını taşıyan araştırmasını geliştirmek ve ilgili kurumda misafir araştırmacı olarak bulunmak üzere 01.05.2011-28.07.2011 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu olarak Belçika’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 44. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Mustafa Özuysal’ın, ABD Georgia Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak doktora sonrası araştırma yapmak üzere, 01 Ocak-16 Eylül 2011 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 45. Devlet Konservatuvarı ile S.S.Dokuz Eylül Eğitim Öğretim Bilim Araştırma Proje ve İşletme Kooperatifi arasında imzalanan protokol ile Döner Sermaye İşletmesi kapsamında düzenlenecek Çalgı, Solfej ve Bale kurslarına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi ve hizmet karşılığında kooperatif tarafından 12.700 TL (ilk ödeme Kasım ayında 6.350 TL, ikinci ödeme 2011 Mart ayında 6.350 TL) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 46. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Zeynep Gülay’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 12.11.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Mikrobiyologlar İnfeksiyonu Konuşuyor” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.650 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 47. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. tarafından 03.11.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “Hastaya Özel Tedavide ADVANCE” konulu sunumda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 48. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım San.ve Tic.A.Ş. tarafından 11.11.2010 tarihinde Eskişehir’de düzenlenecek olan “Tip2 Diabet Tedavisinde Vildaglilptinin Yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 49. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş. tarafından 12.11.2010 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan “Leader Uzman Paneli” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 USD (KDV hariç) tutarın (günlük kur üzerinden TL hesabına) katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 50. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER)’nin 2010 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi harcama kalemleri arasında 15.000 TL aktarma yapılması.
 51. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAUM)’nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesi’nin 36. birimi olarak kabul edilmesi ve Ziraat Bankası İzmir/Efes Şubesi nezdinde bir alt hesap açılması.
 52. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 08.11.2010 tarih ve 400 sayılı kararı.
 53. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Erkan Derebek’in, Medical Park Göztepe Hastanesi’nde 22.11.2010 – 21.12.2010 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “Süreç Analizi ve Yönetimi” konulu çalışmada danışmanlık yapmak üzere (hafta içi mesai dışında İzmir – hafta sonu ve izin günlerinde gerek görüldüğünde İstanbul) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
  Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine
 54. Yüksekokulun 2010115049 nolu öğrencisi Bera Beste Özbal’ın sağlık mazereti nedeniyle 2010-2011 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı öğrencilik haklarının DEÜ Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 29.maddesi uyarınca saklı tutulmasına ilişkin isteği.
  Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine
 55. 11.08.2010 tarihinde ilan edilen Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu “İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Mezunu, Yüksek Lisansını Avrupa Birliği Anabilim Dalında, Doktorasını Avrupa Birliği (Avrupa Çalışmaları) Anabilim Dalında yapmış olmak” nitelikli yardımcı doçent kadrosu için müracaat eden Dr.Beyza Sümer’in 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesi uyarınca atanması.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 
Üniversite Yönetim Kurulu 09.11.2010 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy rahatsız olduğu için toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Bayram Bayraktar mazeretli  Porf.Dr. Yusuf Karakoç görevli oldukları için Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Esra Çoker ile Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52. ve 53. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Merih Sarıışık ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşe Merih Sarıışık hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ayşe Merih Sarıışık’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Yavuz Ergün ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mustafa Yavuz Ergün hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mustafa Yavuz Ergün’ün profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen Fakültesi Nükleer Fizik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Birol Engin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Birol Engin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Fen Fakültesi Fizikokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yoldaş Seki ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yoldaş Seki hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şebnem Yılmaz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şebnem Yılmaz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Özgören ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Murat Özgören hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Murat Özgören’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdulkadir Bacakoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Abdulkadir Bacakoğlu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Abdulkadir Bacakoğlu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğuz Sancaktar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Oğuz Sancaktar hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Oğuz Sancaktar’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Serpil Uğur Baysal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Serpil Uğur Baysal hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Serpil Uğur Baysal’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Özdemir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ali Özdemir hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yusuf Kıldiş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yusuf Kıldiş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 13- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Günay Kırkım ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Günay Kırkım hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 14- Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Türkan Ertay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Türkan Ertay hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların birinin olumsuz olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 15- Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Koray Atila ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Koray Atila hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 16- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Çocuk Gastroentolojisi yandal ihtisası yapmış olmak) açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nur Arslan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Nur Arslan ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Çocuk Gastroentroloji yandal ihtisası yapmış olmak) açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yeşim Öztürk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Yeşim Öztürk ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 18- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Şeyda Kınay’ın 15.12.2010 tarihinden itibaren 15.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Aylin Nefise Kabasakal’ın, 16.12.2010 tarihinden itibaren 16.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Selda Erge’nin 16.12.2010 tarihinden itibaren 16.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ruha Uğraş Erdoğan’ın 29.12.2010 tarihinden itibaren 29.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Eroğlu’nun 30.12.2010 tarihinden itibaren 30.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Aygül Tunçdemir’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Önder Kırımlı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2011 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından Prof.Dr. Cemal Posacı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2011 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Mimarlık Fakültesi’nden Araş.Gör. Aslıhan Şenel’in, University of Southern California Mimarlık Fakültesinde Mimarlık, Hesaplamalı Tasarım ve AEC Teknolojisi alanlarında özellikle “AEC Teknolojisinin Geleceği El Kitabı” başlıklı proje ve paralel araştırma konularında araştırmacı olarak görev almak, doktora çalışmalarını da destekleyecek şekilde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01 Şubat 2011-01 Şubat 2012 tarihleri arasında (yol hariç) aylıklı, yolluksuz, yevmiyesiz olarak ABD’de 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Bemtek Bil.Prog.Tic.A.Ş. vekili Av.M.Fatih Doğan’ın, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Karakoç’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL ücretin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR 2900 0100 0711 0679 9886 5012 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği arasında imzalanan protokol gereği, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Tariş Teftiş Kurulu Müfettiş Yardımcılığı Sınavına yönelik Danışmanlık hizmeti verilmesine ve verilecek hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 5.000 TL. (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR 4000 0100 0711 0679 9886 5008 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Konak Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Müfettiş Yardımcılığı Sınavına yönelik Danışmanlık hizmeti verilmesine ve verilecek hizmet karşılığında ilgili kurum tarafından 1.000 TL. (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR 4000 0100 0711 0679 9886 5008 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 28.10.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “Koah Tedavisi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 2.650 TL. (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 29.10.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “Sigara Bırakma Tedavisinde Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 2.650 TL. (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Uğur Yılmaz’ın, Bayer Türk Kimya San. Ltd.Şti. tarafından 10.11.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Hepatosellüler Kanserde Güncel Gelişmeler” konulu toplantıda Danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL. (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Nurullah Akkoç’un sorumlu, Doç.Dr. Servet Akar ve Doç.Dr. Merih Birlik’in yardımcı araştırıcı olduğu Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen DRI11073/ALIGN protokol nolu “Ankilozan Spondilit (AS) hastalarında SAR153191’in etkililiğini ve güvenliliğini değerlendiren randomize, çift kör, plasebo kontrollü doz aralığı belirleme” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 6.560 EURO (toplam hedeflenen hasta sayısı: 2) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Nedim Çakır’ın sorumlu ve Prof.Dr. Zeynep Gülay’ın yardımcı araştırıcı olduğu Johnson&Johnson Sıhhi Malzeme San.ve Ltd.Şti. tarafından desteklenen IV 103498/2 protokol nolu “Karbapenemlerin karşılaştırmalı aktivitesinin testi (COMPACT)” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 2.400 EURO (toplam hedeflenen hasta sayısı: 60) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAMER) ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Nevşehir Ovaören Kazı Başkanlığı arasında imzalanan “Nevşehir Ovaören Arkeolojik Alanı Manyetik Gradyometre Çalışması Projesi Protokolü”nün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve verilecek hizmet karşılığında 10.000 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki (679) 6799886-5021 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Denizcilik Fakültesi ile ARKAS Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. arasında imzalanan protokol gereğince, 04.10.2010 – 12.11.2010 tarihleri arasında “Elektrik Zabiti Oryantasyon Eğitimi” konulu eğitim programının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilmesine ve ilgili firma tarafından kursiyer başına 2.000 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki (Şb.Kod.711) 6799886-5011 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Yasemin Arbak, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ ve Yrd.Doç.Dr. Ebru Günlü’nün 360 Derece İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketi tarafından 10.11.2010 – 16.02.2011 tarihleri arasında düzenlenen “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda toplam 65 saat ders vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine, verilecek hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 3.696,60 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR10 0001 0007 1106 7998 8650 09 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.10.2010 tarih ve 37670 sayılı yazısı doğrultusunda; Buca Eğitim Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında düzenlenecek Pedagojik Formasyon Sertifika Programına eğitim-öğretim sırasında katılacak öğrencilerden, Fakültenin ikinci öğretim programları için alınan öğrenci katkı payı kadar ücret alınmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.10.2010 tarih ve 37843 sayılı yazısında belirtilen ilkelerin dikkate alınarak uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasındna akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- 26.10.2010 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük okutman (İngilizce okutmanı) “İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak” nitelikli 2 adet okutman kadrosu ilanı için giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- 26.10.2010 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük uzman “Bilgi Belge Yönetimi lisans veya yüksek lisans mezunu olmak” nitelikli 1 adet uzman kadrosu ilanı için giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Haldun Karaca’nın, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Elektrik-Elektronik Teknolojileri Grubunda Danışman Üye olarak görev yapmak üzere, 27.10.2010-05.08.2011 tarihleri arasında bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Coşkun Can Aktan’ın, Vrije Üniversitesi’nde “Globalleşme ve Yükseköğretim: Devletin Rolünün Tekrar Gözden Geçirilmesi ve Dünyadaki Son Gelişmeler” başlığını taşıyan araştırmasını geliştirmek ve ilgili kurumda misafir araştırmacı olarak bulunmak üzere 01.05.2011-28.07.2011 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu olarak Belçika’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Mustafa Özuysal’ın, ABD Georgia Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak doktora sonrası araştırma yapmak üzere, 01 Ocak-16 Eylül 2011 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Devlet Konservatuvarı ile S.S.Dokuz Eylül Eğitim Öğretim Bilim Araştırma Proje ve İşletme Kooperatifi arasında imzalanan protokol ile Döner Sermaye İşletmesi kapsamında düzenlenecek Çalgı, Solfej ve Bale kurslarına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi ve hizmet karşılığında kooperatif tarafından 12.700 TL (ilk ödeme Kasım ayında 6.350 TL, ikinci ödeme 2011 Mart ayında 6.350 TL) tutarın Vakıflar Bankası Balçova Şubesi nezdinde bulunan TR42 0001 5001 5800 7293 5882 66 IBAN no’lu  Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Zeynep Gülay’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 12.11.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Mikrobiyologlar İnfeksiyonu Konuşuyor” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.650 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. tarafından 03.11.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenmiş olan “Hastaya Özel Tedavide ADVANCE” konulu sunumda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım San.ve Tic.A.Ş. tarafından 11.11.2010 tarihinde Eskişehir’de düzenlenecek olan “Tip2 Diabet Tedavisinde Vildaglilptinin Yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 49- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş. tarafından 12.11.2010 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan “Leader Uzman Paneli” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 USD (KDV hariç) tutarın (günlük kur üzerinden TL hesabına) katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 50- Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER)’nin 2010 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gider Bütçesindeki 770.01 “Öğretim Üyesi Katkı Payı Giderleri” harcama kaleminden 15.000 TL tutardın; 10.000 TL’si 255.02.01 “Bilgisayarlar ve Sunucular” harcama kalemine, 5.000 TL ise 255.02.05 “Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları” harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 51- Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAUM)’nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesi’nin 36. birimi olarak kabul edilmesine ve Ziraat Bankası İzmir/Efes Şubesi nezdinde bir alt hesap açılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 52- A)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Pınar Süral Özer’in editörlüğünde bulunduğu, Prof.Dr. Ömür N.Timurcanday Özmen ve Öğr.Gör.Dr.Engin Deniz Eriş’in editörlüğünde hazırlanan “Örgütler ve Yenilik” isimli kitabın kendi imkânları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Cilt:12, Sayı:1-2010 tarihli dergisinin 200 adet basımına,
a-Esere verilecek yayın nosunun 09.8888.5300.000/BY.010.066.539 olarak tespitine,
b-Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Cilt:12, Sayı:2-2010 tarihli dergisinin 200 adet basımına,
a-Esere verilecek yayın nosunun 09.8888.5300.000/BY.010.067.540 olarak tespitine,
b-Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
D)İşletme Fakültesi Dekanlığı’ndan Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ’un hazırlamış olduğu “Uluslararası Çalışma Normları Uluslararası Ticaret İlişkisi” adlı kitabın kendi imkânları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
E)Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Ümit Yazıcı’nın hazırlamış olduğu “Tanburi Ali Efendi”nin hayatıyla ilgili kitabın 1000 adet basımına,
a-Esere verilecek yayın nosunun 09.0000.0000.000/BY.010.002.541 olarak tespitine,
b-Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 1000 adet olarak gerçekleştirilmesine, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 53- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Erkan Derebek’in, Medical Park Göztepe Hastanesi’nde 22.11.2010 – 21.12.2010 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “Süreç Analizi ve Yönetimi” konulu çalışmada danışmanlık yapmak üzere (Hafta içi mesai dışında  İzmir – Hafta sonu ve izin günlerinde gerek görüldüğünde İstanbul) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine

KARAR 54- Yüksekokulun 2010115049 nolu öğrencisi Bera Beste Özbal’ın Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim ve Uygulama Esasları’nın Öğrenimine Ara Verme İzni 28.maddesi uyarınca mazeretinin kabulüne, 2010-2011 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı 2 yarıyıl öğrencilik haklarının saklı tutulmasına bu haklarının 2011-2012 güz ve bahar yarıyılında kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.

Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine

KARAR 55-  11.08.2010 tarihinde ilan edilen Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu “İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Mezunu, Yüksek Lisansını Avrupa Birliği Anabilim Dalında, Doktorasını Avrupa Birliği (Avrupa Çalışmaları) Anabilim Dalında yapmış olmak” nitelikli yardımcı doçent kadrosu için müracaat eden Dr.Beyza Sümer’in 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.