09.10.2018/495

Yayınlanma Tarihi: 15-10-2018

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 09.10.2018
Toplantı Sayısı : 495

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e “Onursal Doktor” (Dr.h.c) unvanı verilmesi konusu.
  3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalında Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı açılması.
  4. İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ara sınavların Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların 12’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yüz yüze yapılması konusu.
  5. 7143 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78. maddesi uyarınca kayıtlarının silindiği yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ilgili yükseköğretim kurumlarınca kayıtlarının geç yapılması nedeniyle Üniversitemize yatay geçiş başvurusu yapamayanların, derslere devam şartını sağlayabilecek olmaları koşuluyla yatay geçiş başvurularının kabul edilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Rektör Prof.Dr. Reyhan UÇKU
Üyeler Prof.Dr. Aynur AKAY Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN   
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Ercan AKPINAR    
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ     
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Nükhet HOTAR   
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU    
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  
Prof.Dr. Elif Yaprak  GÜLCAN   
Prof.Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ  
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK   
Prof.Dr. Osman YILMAZ    
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI   
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof. Arif Ziya TUNÇ  
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Hakkı UYAR  
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ  
Prof. Halil YOLERİ   
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ  
Prof.Dr. Yaşar UYSAL  
Prof.Dr. Osman BİLEN  
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU  
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR  
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ   
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA   
Prof.Dr. Günay ÇİFCİ  
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Süha YILMAZ    
Prof.Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. H.Nur OLGUN  
Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU    
Prof.Dr. Metin ARIKAN     
Prof.Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL  
Prof. Ümit İŞGÖRÜR   
Doç.Dr. A. Hamdi DELİORMANLI    
Prof.Dr. Nihal GELECEK    
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. M.Kürşad KUTLUK  
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK     
Prof.Dr. Kamil İŞERİ      
Raportör Arzu ARAZ ÇAĞLAR   

Üniversite Senatosu 09 Ekim 2018 Salı günü saat 13.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 2 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Reyhan Uçku ile Prof.Dr. Kadriye Ertekin görevli/mazaretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 5.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham ALİYEV’e “Onursal Doktor” (Dr.h.c) unvanı verilmesine ilişkin  Senato üyelerinin (22 üye) ortak vermiş olduğu öneri dilekçesi üzerine; 19.02.1985 tarih ve 71/3 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiş olan “Dokuz Eylül Üniversitesi Fahri Doktor Unvanı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar”ın 3.maddesi uyarınca söz konusu öneriyi  incelenmek üzere Prof.Dr. Ercan Akpınar, Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci,  Prof.Dr. Kamil Tüğen,  Prof.Dr. Kerim Küçük ve Prof.Dr. Osman Bilen’den oluşturulan Komisyon tarafından hazırlanan rapor okundu.
Yapılan görüşmelerde;
– Türkiye ile Azerbaycan arasındaki siyasi ilişkileri güçlendirerek en üst düzeye çıkarılmasında gösterdiği üstün çabalardan,

– Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki ilişkileri güçlendirerek çok yönlü işbirliklerine yaptığı katkılardan,
– Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim, kültür, sanat ve sosyal alanlardaki faaliyetler ile iki ülke halkları arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesine olan katkılarından,
– Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ve siyasi ittifakın geliştirilerek yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizmasının kurulmasındaki rolünden,
– Azerbaycan’daki demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesine; bölgesel barış ve istikrara yaptığı katkılardan,
– Ülkemizdeki ve İzmir özelindeki yatırım ve istihdam imkanlarının arttırılmasındaki aktif rolünden dolayı,
 Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham ALİYEV’e “Onursal Doktor” (Dr.h.c.) unvanın verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3-  Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalında Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ara sınavların Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların 12. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yüz yüze yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- 7143 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun eklenen Geçici 78. maddesi uyarınca kayıtlarının silindiği yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ilgili yükseköğretim kurumlarınca kayıtlarının geç yapılması nedeniyle Üniversitemize yatay geçiş başvurusu yapamayanların, derslere devam şartını sağlayabilecek olmaları koşuluyla yatay geçiş başvurularının kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.