09.10.2012/1080

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 09.10.2012
Toplantı Sayısı : 1080  

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Fulya Karagöz Akın’ın, 06.11.2012 tarihinden itibaren 06.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Mustafa Kemal Aksoğan’ın, 26.11.2012 tarihinden itibaren 26.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Belma Çelek’in, 12.12.2012 tarihinden itibaren 12.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kadriye Soylu’nun, 12.12.2012 tarihinden itibaren 12.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Nevin Akdeniz’in, 12.12.2012 tarihinden itibaren 12.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Şeyda Kınay’ın, 15.12.2012 tarihinden itibaren 15.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Aylin Nefise Kabasakal’ın, 16.12.2012 tarihinden itibaren 16.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Selda Erge’nin, 16.12.2012 tarihinden itibaren 16.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Ceyhan Çelikoğlu’nun, 08.11.2012 tarihinden itibaren 08.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Dr. Gamze Erdoğan’ın, 08.11.2012 tarihinden itibaren 08.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan Arş.Gör. Selin Dindar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 13. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Serkan Güçlü’nün, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılında 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nun 31.12.2008 tarih ve 2008/32 sayılı kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 14. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dışında Kalan Birimlerde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 15. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 85.638,99 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 40.648,08 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 7.122,72 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 6.930,58 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 20. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erdal Çelik’in Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun Mühendislik Araştırma Destek Grubuna (MAG) bağlı Malzeme Danışma Kurulu’nda Danışma Kurulu üyesi olarak 01.07.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile uygun görülen görevlendirilmesinin iptal edilerek, TÜBİTAK Destek Programları Başkanlıkları Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince söz konusu grupta Grup Yürütme Komitesi Üyesi olarak, Bölümündeki dersleri ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 17.08.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Metin Hüseyin Sabuncu’nun, Japonya Tokyo Üniversitesi Kuantum Optik Araştırma Laboratuvarı’nda Kuantum Bilgi İşleme alanında misafir araştırmacı olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere, 01.07.2013-31.08.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Osman Ersin Koralay’ın, Avustralya Adelaide Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere, 01.12.2012-28.02.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak yapılan görevlendirilmesine ait tarihlerin; Noel tatiline denk gelmesi ve birlikte çalışacağı öğretim üyesinin Üniversitede olmaması nedeniyle söz konusu tarihlerin 01.02.2013-30.04.2013 olarak değiştirilmesi.
 23. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.800,00 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zuhal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Raportör Prof.Dr.Can KARACA

 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 09.10.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu mazeretli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 20., 21., 22. ve 23. maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Fulya Karagöz Akın’ın, 06.11.2012 tarihinden itibaren 06.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Mustafa Kemal Aksoğan’ın, 26.11.2012 tarihinden itibaren 26.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Belma Çelek’in, 12.12.2012 tarihinden itibaren 12.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kadriye Soylu’nun, 12.12.2012 tarihinden itibaren 12.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Nevin Akdeniz’in, 12.12.2012 tarihinden itibaren 12.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Şeyda Kınay’ın, 15.12.2012 tarihinden itibaren 15.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Aylin Nefise Kabasakal’ın, 16.12.2012 tarihinden itibaren 16.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Selda Erge’nin, 16.12.2012 tarihinden itibaren 16.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Ceyhan Çelikoğlu’nun, 08.11.2012 tarihinden itibaren 08.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Dr. Gamze Erdoğan’ın, 08.11.2012 tarihinden itibaren 08.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan Arş.Gör. Selin Dindar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Serkan Güçlü’nün, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılında 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nun 31.12.2008 tarih ve 2008/32 sayılı kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oyçokluğu (15 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 14- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dışında Kalan Birimlerde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin bazı maddelerinde değişiklik ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 85.638,99 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 40.648,08 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 7.122,72 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 6.930,58 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz birimlerinin akademik kadro ihtiyaçlarının karşılanması için kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erdal Çelik’in Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun Mühendislik Araştırma Destek Grubuna (MAG) bağlı Malzeme Danışma Kurulu’nda Danışma Kurulu üyesi olarak 01.07.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile uygun görülen görevlendirilmesinin iptal edilerek, TÜBİTAK Destek Programları Başkanlıkları Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince söz konusu grupta Grup Yürütme Komitesi Üyesi olarak, Bölümündeki dersleri ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 17.08.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Metin Hüseyin Sabuncu’nun, Japonya Tokyo Üniversitesi Kuantum Optik Araştırma Laboratuvarı’nda Kuantum Bilgi İşleme alanında misafir araştırmacı olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere, 01.07.2013-31.08.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Osman Ersin Koralay’ın, Avustralya Adelaide Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere, 01.12.2012-28.02.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak yapılan görevlendirilmesine ait tarihlerin; Noel tatiline denk gelmesi ve birlikte çalışacağı öğretim üyesinin Üniversitede olmaması nedeniyle söz konusu tarihlerin 01.02.2013-30.04.2013 olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.800,00 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.