09.10.2007/328

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 09.10.2007
Toplantı Sayısı : 328

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Geçtiğimiz günler içerisinde Şırnak ve Diyarbakır’da askerlerimize ve yurttaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen terör eylemlerinin kınanmasına ilişkin kamuoyu duyurusu.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Serdar KURT

 

Prof.Dr. Semih ÇELENK

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU

 

Prof.Dr. Lütfiye OKTAR

 

Prof.Dr. Murat TUNCAY

 

Prof.Dr. Melda SUR

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Besti ÜSTÜN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 09.10.2007 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ferda Aysan rahatsız olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Geçtiğimiz günler içerisinde Şırnak ve Diyarbakır’da askerlerimize ve yurttaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen terör eylemlerinin kınanmasına ilişkin aşağıdaki kamuoyu duyurusunun yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
“Yirmi yılı aşkın bir süredir, Cumhuriyetimizin temel değerlerine, ülkemizin bağımsızlık savaşı ile sağladığı ülke bütünlüğüne ve insanlarımızın canına kasteden bölücü terörün, geçtiğimiz günler içinde Şırnak ve Diyarbakır’da onlarca askerimizi ve içinde çocuklar da olmak üzere onlarca yurttaşımızı vahşice katlettiği terör eylemleri hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur.
Biz, Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu olarak, Cumhuriyetimizin temel değerleri ile ülkemizin ve ulusumuzun bölünmez bütünlüğüne yönelen bu vahşi eylemleri şiddetle kınıyoruz.
Bu vahşi terör eylemleri sonucu yaşamını yitiren şehitlerimizin ve yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyor ve acılarını paylaşıyoruz.
Terörü yaratanlar, kendi amaçları için besleyenler ve yönlendirenler bilmelidir ki, emperyalist güçlere karşı, nice zorluk içinde büyük bir bağımsızlık ve kurtuluş savaşı vermiş Türk ulusu, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve ülkemizin, ulusumuzun bütünlüğünü hedef alan, dıştan güdümlü bu ayrılıkçı şiddete gereken dersi verecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”