09.09.2014/431

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 09.09.2014
Toplantı Sayısı : 431

GÜNDEM           :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 2014-2015 öğretim yılı Akademik Takviminde Yabancı Diller Yüksekokulu’nun tarihlerinde değişiklik yapılması.
  3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeyer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
  4. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokul ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
  5. Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Müzecilik ile Felsefe”, “Müzecilik ile Tarih” Bölümleri arasında 2014-2015 öğretim yılından itibaren Yandal Programı açılması
  6. İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 14. maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapılması.
  7. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 2014-2015 öğretim yılı Özel Yetenek Sınavlarının asil ve yedek kayıtları sonunda Anasanat Dallarında boş kalan kontenjanlara tercih ve puan sıralamasına göre adayların alınması.
  8. Dokuz Eylül Üniversitesi ile Kosova Priştina Üniversitesi arasında akademik işbirliği çerçeve protokolü.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Doç.Dr. Koray ATİLA
Prof.Dr. Mustafa DAŞ
Prof.Dr.H.Nur OLGUN
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Ayşe BEŞER
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Banu DURUKAN
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
Yrd.Doç.Dr.Güleser KALAYCI DEMİR
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
Doç.Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR
Prof.Dr. Utku UTKULU
Prof.Dr. Tolga ELBİR
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
Prof.Dr. Sema SAVCI
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Doç.Dr. Günay KIRKIM
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Atalay ARKAN
Prof.Dr. Sacit ÖZER
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
Raportör Prof.Dr. Can KARACA

Üniversite Senatosu 09.09.2014 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında 7 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Barbaros Çetin, Prof.Dr. A.Murat Tuncay, Prof.Dr. Osman Karadeniz, Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu, Prof.Dr. Yıldırım Ertutar, Doç.Dr. Koray Atila ve Prof.Dr.H.Nur Olgun görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü, Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Ayşe Okur, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve Prof.Dr. Atila Akkoçlu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Mustafa Daş ve Prof.Dr. Ayşe Beşer ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Yrd.Doç.Dr. Güleser Kalaycı Demir, Doç.Dr. Zübeyde Erbayraktar ve Doç.Dr. Günay Kırkım toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 2014-2015 öğretim yılı Akademik Takviminde Yabancı Diller Yüksekokulu’nun tarihlerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 2014-2015 öğretim yılı Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi

I.Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

II.Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

15.09.2014 -16.01.2015

09.02.2015-03.06.2015

16.06.2015-17.06.2015

30.06.2015-01.07.2015

KARAR 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeyer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 07.05.2014 tarih ve 04/06 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokul ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Konservatuvar Kurulu’nun 03.09.2014 tarih ve 23/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Müzecilik ile Felsefe”, “Müzecilik ile Tarih” Bölümleri arasında 2014-2015 öğretim yılından itibaren Yandal Programı açılmasına ve Fakülte Kurulu’nun 27.08.2014 tarih ve 55/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 14.maddesinin 2. Fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.    
Sınavlar
MADDE 14
(2) Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde veya gerektiğinde belirlenen diğer yerlerde merkezi sistemle yapılır.
KARAR 7- Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 2014-2015 öğretim yılı Özel Yetenek Sınavlarının asil ve yedek kayıtları sonunda Anasanat Dallarında boş kalan kontenjanlara tercih ve puan sıralamasına göre adayların alınmasına ve bu adayların 12.09.2014 tarihinde kesin kayıtlarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 8- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Kosova Priştina Üniversitesi arasında akademik işbirliği anlaşması yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.