09.09.2003/296

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 09.09.2003
Toplantı Sayısı : 296

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 14.08.2003 tarih ve 25199 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan Fakülte ve Yüksekokullara ait Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları.
 3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu?nun tüm programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 4. İlahiyat Fakültesi?nde 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçen İlahiyat Lisans programı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinin 3.sınıflarına ait öğretim planları.
 5. Mühendislik Fakültesi?nde 2003-2004 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçen Maden Mühendisliği Bölümü öğretim planları.
 6. Mühendislik Fakültesi?nde 2002-2003 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçen Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 7. Tıp Fakültesi Anabilim Dallarına ait uzmanlık eğitim-öğretim planları.
 8. İlahiyat Fakültesi aktif eğitim akademik takvim değişikliği.
 9. Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nün bazı programlarında öğretim planı değişikliği.
 10. Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj Yönergesinde değişiklik yapılması.
 11. Tıp Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof. Memduh ÖZDEMİR

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Hasan NERAD

Prof.Dr. Nilgün MORALI

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof. Sevim ÇİZER

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Öğr.Gör. Kenan ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Doç.Dr. Besti ÜSTÜN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Uzman Fulya TANTAŞ

 

Üniversite Senatosu 09.09.2003 Salı günü saat 14.30?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof. Gülser Eryümlü mazeretli, Prof.Dr. Gülseren Kocaman görevli olmaları nedeniyle Müdür Vekilleri Öğr.Gör. Kenan Özdemir ve Doç.Dr. Besti Üstün toplantıya katıldılar. 
Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. A.İrem Özkarahan ve Prof. Memduh Özdemir görevli, Prof.Dr. Hasan Nerad raporlu, Prof.Dr. Feza Akgür mazeretli, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olduğu için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; gündeme 7., 8., 9., 10. ve 11. maddelerin ilave edilmesine karar verildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullara ait (Yabancı Diller Yüksekokulu hariç) Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne ve 2003-2004 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarının öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren birinci sınıf öğrencilerine uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitim yapılan İlahiyat Fakültesi?nin İlahiyat Lisans ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinin 1. ve 2.sınıf öğretim planlarında değişiklik yapılmasına, 3.sınıfların aktif öğretim planlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- 2003-2004 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilen Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü aktif öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- 2002-2003 öğretim yılından itibaren aktif eğitim yapılan Mühendislik Fakültesi?nin Jeoloji, Jeofizik ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin aktif öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi?nin, 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. sınıf öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İlahiyat Fakültesi 2003-2004 öğretim yılı Aktif Eğitim Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nün Fransızca Öğretmenliği Yükseklisans, Fen Bilgisi Öğretmenliği Yükseklisans, Okul Öncesi Öğretmenliği Yükseklisans, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yükseklisans, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Öğretmenliği Yükseklisans programlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj Yönergesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi?nin Anabilim Dallarına ait uzmanlık eğitim-öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına ve 2003-2004 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.