09.01.2001/268

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARI

Toplantı Tarihi : 09.01.2001
Toplantı Sayısı : 268

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zekeriya Beyaz’ın uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili kamuoyu duyurusu.
  3. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde; Pediatrik Gastroentroloji, İmmünoloji, Pediatrik Genetik Bilim Dallarının kurulması teklifi.
  4. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalının Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı ile Çocuk Onkolojisi Bilim dalı olarak iki ayrı bilim dalına ayrılması teklifi.
  5. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte ile Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümleri öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
  6. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Pratik Çalışma ve Staj Yönergesi” ile “Diploma Çalışması Yönergesi” taslaklarının görüşülmesi.
  7. Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün mevcut anabilim dallarına ilaveten Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı açılması.
  8. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Dil Bilim Bölümü açılması ve bu Bölüme 2001-2002 öğretim yılından itibaren zorunlu yabancı dil İngilizce Hazırlık Sınıfı konulması, öğretim dilinin %30 İngilizce olması ve öğrenci alınmasına ilişkin teklif.
  9. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji lisans programının açılması, 2001-2002 öğretim yılından itibaren zorunlu yabancı dil İngilizce Hazırlık Sınıfı konulması ve öğrenci alınmasına ilişkin teklif.
  10. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2001-2002 öğretim yılından itibaren Zorunlu Yabancı Dil İngilizce Hazırlık Sınıfı açılması.
  11. Araştırma Fonundan Desteklenecek Projelerin Seçimi İzlenmesi ve Kabulünde Gözönüne Alınacak İlkelere İlişkin Yönerge”de değişiklik yapılması teklifi.

 

Toplantıda Bulunanlar : Toplantıda Bulunmayanlar:
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN Prof.Dr. Feza AKGÜR
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN Prof.Dr. Oğuz ADANIR
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.      Gören BULUT Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ  
Prof.Dr. Alp TİMUR  
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL  
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ  
Prof.Dr. Halil KÖSE  
Prof.Dr. A.Şebnem ÖZKAN  
Prof.     Yüksel USLAY  
Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN  
Prof.      Cengiz ÇEKİL   
Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU  
Prof.Dr. Sadık ACAR  
Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ  
Prof.Dr. Hasan NERAD  
Prof.Dr. M.Nuri TÜREYEN  
Prof.Dr. Ergün AYBARS  
Prof.Dr. Orhan USLU  
Prof.Dr. Erdoğan FIRAT  
Prof.Dr. Reşide KABADAYI  
Prof.Dr. Cahit HELVACI  
Prof.Dr. Nur OLGUN  
Prof.Dr. Gül GÜNER  
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER  
Doç.Dr. Güldem CERİT  
Prof.Dr. Müfit BAYRAŞA  
Prof.Dr. Lamia PINAR  
Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN  
Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY  
Prof.Dr. Nedim ÇAKIR  
Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ  
Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ  

Üniversite Senatosu 09.01.2001 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Faruk Kalkan ve Prof.Dr. Z.Candan Algun görevli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Prof. Gören Bulut ile Müdür Vekili Prof.Dr. Lamia Pınar katıldı.
Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden, Prof.Dr.Feza Akgür, Prof.Dr. Oğuz Adanır Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Prof.Dr. Burhan Erdoğan mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 10. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zekeriya Beyaz’ın uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin aşağıdaki görüşün kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
“Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zekeriya Beyaz’ın öğrencileri ile türban ve türban yasağı konusunda yaptığı bir toplantı sırasında bıçaklı saldırıya uğramasını üzüntü ve esefle karşılıyoruz. Bilimsel gerçekleri özgürce ifade etmesi nedeniyle bir bilim adamına, bilimsel düşünceye ve laik düzene karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Ülkemizin din adına, rejim adına sürüklenmek istendiği karanlık günlere karşı tüm Türk ulusunun Atatürk ilkeleri, demokrasi ve cumhuriyet şemsiyesi altında yek vücut toplanacağı ve tepkisini göstereceği inancındayız. Çünkü “Demokrasi ve Düşünce Özgürlüğü” vazgeçilmez değerlerimizdir. Unutulmamalıdır ki ülkemizin geleceği akla, demokrasiye, laik cumhuriyet değerlerine ve tüm bunları içinde toplayan Atatürk İlkelerine dayanmaktadır.
Ülkemizin geleceği için akılcı düşüncenin, bağnazlığın ve hoşgörüsüzlüğün kesinlikle önüne geçeceğine inancımız tamdır ve bu yolda çalışmalarımız sürecektir. Bu ve benzeri hiçbir saldırı bizleri bilimsel düşünceden, demokrasiden, laiklikten yana olan tavrımızdan geri çeviremeyecektir.”
KARAR 3-
 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 17.maddesi uyarınca Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “Pediatrik Gastroentoroloji”, “İmmünoloji” ve “Pediatrik Genetik” bilim dallarının kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 17.maddesi uyarınca Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalının “Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı” ile “Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı” olarak iki ayrı bilim dalına ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu bünyesinde bulunan Güverte Bölümü ile Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’nin “Pratik Çalışma ve Staj Yönergesi” ile “Diploma Çalışma Yönergesi”nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde bulunan mevcut anabilim dallarına ilaveten “Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi” anabilim dalının açılmasının uygunluğuna ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde mevcut bulunan Dilbilim Bölümüne 2001-2002 öğretim yılından itibaren ÖSS+DİL puanına göre 20 öğrenci alınmasına ve zorunlu yabancı dil İngilizce hazırlık sınıfı konularak bu bölümde öğretim dilinin %30 İngilizce olmasına ve yabancı dil sınavına (YDS) “İngilizce”den girilmesi koşulu konulmasının uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ÖSYM Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Arkeoloji Bölümünde “Klasik Arkeoloji” lisans programının açılmasına ve bu lisans programına 2001-2002 öğretim yılından itibaren zorunlu yabancı dil İngilizce hazırlık sınıfı konularak ÖSS+EA puanı ile 20 öğrenci alınmasının uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ÖSYM Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi’nde yer alan Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne 2001-2002 öğretim yılından itibaren zorunlu yabancı dil İngilizce Hazırlık sınıfı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Araştırma Fonundan Desteklenecek Projelerin Seçimi İzlenmesi ve Kabulünde Gözönüne Alınacak İlkelere İlişkin Yönerge”nin;
a)
 Projelerin Önerilmesi başlığı altındaki 12.maddesinin 2.satırındaki Aralık ayının Kasım olarak, 
b)
 Projelerin İncelenmesi başlığı altındaki 14.maddesinin, 4.satırındaki 15 Aralık tarihinin 15 Kasım ve aynı maddenin 10.satırındaki 31 Aralık tarihinin ise 30 Kasım olarak,
c)
 14., 15., 16. ve 17.sayfalarındaki Ek-3 Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fonu Projeleri Öneri Öndeğerlendirme Formunun iptal edilerek yeniden düzenlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Projesi Değerlendirme Formu olarak,
d) 17.sayfasındaki Araştırma Fon Proje Öneri-Değerlendirme Destek İşlemleri Akım Şemasındaki 01 Aralık – 15 Aralık ve 31 Aralık tarihlerinin ise 01 Kasım – 15 Kasım ve 30 Kasım olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.