08.12.2014/118

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi : 08.12.2014
Toplantı Sayısı : 118
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 10.12.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenecek olan GOLD Kolay Algortima Makale Çalışması ve KOAH Hasta Bilgilendirme materyalleri hazırlamak üzere “Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 01.12.2014 tarih ve 24400 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Fatih DEMİRKAN’ ın Amgen İlaçları firması tarafından 27.11.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Hematoloji Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00- TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 28.11.2014 tarih ve 24330 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Roche İlaçları tarafından 06.12.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Metastatik Melanomda Tedavi Algoritması” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 02.12.2014 tarih ve 24562 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aykut                SİFİL’ in AMGEN İlaçları tarafından 06.12.2014 tarihleri arasında İzmir’ de düzenlenen “Amgen İlaç Tic.Ltd.Şti.’ ne Danışmanlık” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 8.850,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 05.12.2014 tarih ve 24881 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Ali BALCI’ nın Merc Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından 28.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Eğitim Kulübü” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 01.12.2014 tarih ve 24401 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Sermin ÖZKAL’ ın Roche Firması tarafından 04.09.2014 tarihinde Çeşme/İzmir’ de düzenlenen “Tıbbi Tanıtım Temsilcileri için tanıtım çalışması” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.500,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 04.12.2014 tarih ve 24769 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Erol GÖKEL’ ın Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. tarafından 11.06.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Anestezi İzmir Toplantısı” toplantısına panel başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 05.12.2014 tarih ve 24834 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Vildan AVKAN OĞUZ’ un Merck Sharp&Dohme İlaç Ltd.Şti. tarafından 05.12.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “MSD Invanz Eper Input Forum” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 05.12.2014 tarih ve 24888 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
9- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Can SEVİNÇ’ in sorumlu araştırıcı oldukları GlaxoSmithKline tarafından desteklenen ADCARE protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 3.000,00 TL. (10 hasta İçin Honararium bedeli 3.000,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 28.11.2014 tarih ve 24312 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                                                                                                                                                   
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                      
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                           
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Haydar GÖK                                                                                                           
               
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 08.12.2014 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 10.12.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenecek olan GOLD Kolay Algortima Makale Çalışması ve KOAH Hasta Bilgilendirme materyalleri hazırlamak üzere “Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
  
KARAR 2: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Fatih DEMİRKAN’ ın Amgen İlaçları firması tarafından 27.11.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Hematoloji Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00- TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Roche İlaçları tarafından 06.12.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Metastatik Melanomda Tedavi Algoritması” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aykut SİFİL’ in AMGEN İlaçları tarafından 06.12.2014 tarihleri arasında İzmir’ de düzenlenen “Amgen İlaç Tic.Ltd.Şti.’ ne Danışmanlık” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 8.850,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Ali BALCI’ nın Merc Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından 28.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Eğitim Kulübü” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Sermin ÖZKAL’ ın Roche Firması tarafından 04.09.2014 tarihinde Çeşme/İzmir’ de düzenlenen “Tıbbi Tanıtım Temsilcileri için tanıtım çalışması” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.500,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 7: Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Erol GÖKEL’ ın Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. tarafından 11.06.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Anestezi İzmir Toplantısı” toplantısına panel başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 8: Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Vildan AVKAN OĞUZ’ un Merck Sharp&Dohme İlaç Ltd.Şti. tarafından 05.12.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “MSD Invanz Eper Input Forum” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 9: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Can SEVİNÇ’ in sorumlu araştırıcı oldukları GlaxoSmithKline tarafından desteklenen ADCARE prokol numaralı “KOAH VE astım’ lı yetişkinlerde tedaviye uyumun değerlendirilidiği temsili, gözlemsel, çok merkezli, çapraz kesitsel” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan toplam 3.000,00 TL. (10 hasta İçin Honararium bedeli 3.000,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.