08.12.2009/945

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.12.2009
Toplantı Sayısı : 945

GÜNDEM      :

 1. Geçen  toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ferit Hakan Öner hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nilüfer Koçak hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zeynep Özbek Söylemezoğlu hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aylin Yaman hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şahbal Aras hakkındaki raporlar.
 7. Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel hakkındaki raporlar.
 8. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nevin Uzuner’in hakkındaki raporlar.
 9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Faruk Sapancalı hakkındaki raporlar.
 10. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ferah Yılmaz hakkındaki raporlar.
 11. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. İ.Mehmet Tunca’nın 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçme isteği.
 12. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Nurullah Akkoç’un kısmi statüdeki görev süresinin 01.04.2010 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Oktay Avcı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 15.01.2010 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 14. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Alev Girli’nin, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen Otizm ve Kaynaştırma Eğitimi Projesinde danışman olarak 19 Kasım 2009–12 Nisan 2010 tarihleri arasında ayda 2 gün (15 günde bir Cuma günleri saat 15.00-17.00) arasında ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Necmiye Funda Ak Azem’in, Chemnitz Teknoloji Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma ve inceleme yapmak üzere görev süresinin, 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 16. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Görsev Yener’in, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından 03-05 Aralık 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiş olan “Beyin Dinamiği Patoloji ve Nörotransmiterler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili Üniversite tarafından ödenecek 2.250 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 17. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A.Uğur Yılmaz’ın, GlaxoSmithKline İlaçları San.ve Tic.A.Ş tarafından 02.12.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “ErbB2+Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Gelişmeler ve 5 Hekimden Vakalarla Tykerb” konulu bilimsel toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 18. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet H.Ergin’in sorumlu, Prof.Dr. Süleyman Kaynak, Prof.Dr. Ali Osman Saatçi, Doç.Dr. Ferit Hakan Öner’in yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen CRFB002ATR01 protokol ve 08/20-02 etik kurul numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından uygulanacak işlemler için toplam 24.140,70 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 9) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
 19. Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAMER) ile Senerji Enerji Üretim A.Ş. arasında imzalanan “Nevşehir Avanos Camihöyük Arkeolojik Alanı Manyetik Gradyometre Çalışması Projesi Protokolü’nün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve verilecek olan hizmet karşılığında 6.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 20. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ, Yrd.Doç.Dr. Sabri Erdem ve Yrd.Doç.Dr. Ulaş Çakar’ın, 14-15 Aralık 2009 tarihlerinde ALES Eğitim Danışmanlık Şirketi tarafından Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenecek “Kişisel Gelişim Eğitim Programı”nda eğitim vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek hizmet karşılığında şirket tarafından 400 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 21. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nce yürütülmekte olan DBTE-188 “Çeşme-Alaçatı Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri Projesi” ile Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünün “Deniz Dip Çamuru Numune Analizi” çalışmalarından elde edilen gelirlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra doğrudan katkısı bulunan akademik personele katkı payı dağıtımı.
 22. Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 07.12.2009 tarih ve 374 sayılı kararı.
 23. Akademik kadro aktarması.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 08.12.2009 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy ve Prof.Dr. İsmet Özgenç rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 7, 8., 9., 10., 14., 15.,16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. ve 23. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ferit Hakan Öner ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ferit Hakan Öner hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ferit Hakan Öner’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nilüfer Koçak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nilüfer Koçak hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporlardan ikisinin olumlu,  birisinin olumsuz olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zeynep Özbek Söylemezoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Zeynep Özbek Söylemezoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aylin Yaman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Aylin Yaman hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şahbal Aras ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şahbal Aras hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Hukuk Fakültesi İdari Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nevin Uzuner ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nevin Uzuner hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Nevin Uzuner’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Faruk Sapancalı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Faruk Sapancalı hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Faruk Sapancalı’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ferah Yılmaz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ferah Yılmaz hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ferah Yılmaz’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. İ.Mehmet Tunca’nın 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Nurullah Akkoç’un, kısmi statüdeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca 01.04.2010 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Oktay Avcı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca 15.01.2010 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-  Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Alev Girli’nin, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen Otizm ve Kaynaştırma Eğitimi Projesinde danışman olarak 19 Kasım 2009–12 Nisan 2010 tarihleri arasında ayda 2 gün (15 günde bir Cuma günleri saat 15.00-17.00) arasında ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Necmiye Funda Ak Azem’in, Chemnitz Teknoloji Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma ve inceleme yapmak üzere görev süresinin, 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Görsev Yener’in, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından 03-05 Aralık 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiş olan “Beyin Dinamiği Patoloji ve Nörotransmiterler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili Üniversite tarafından ödenecek 2.250 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A.Uğur Yılmaz’ın, GlaxoSmithKline İlaçları San.ve Tic.A.Ş tarafından 02.12.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “ErbB2+Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Gelişmeler ve 5 Hekimden Vakalarla Tykerb” konulu bilimsel toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet H.Ergin’in sorumlu, Prof.Dr. Süleyman Kaynak, Prof.Dr. Ali Osman Saatçi, Doç.Dr. Ferit Hakan Öner’in yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen CRFB002ATR01 protokol ve 08/20-02 etik kurul numaralı “Yaşa bağlı Maküla Dejenerasyonuna (YBMD) Sekonder Subfoveal Koroidal Neovaskülarizasyonu (KNV) olan hastalarda değişken tedavi rejimi ve değerlendirme sıklığı ile uygulanan İntravitreal Ranibizumab Tedavisinin etkinlik ve güvenirliliği” adlı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından uygulanacak işlemler için toplam 24.140,70 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 9) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAMER) ile Senerji Enerji Üretim A.Ş. arasında imzalanan “Nevşehir Avanos Camihöyük Arkeolojik Alanı Manyetik Gradyometre Çalışması Projesi Protokolü’nün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve verilecek olan hizmet karşılığında 6.000 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca/İzmir Şubesindeki 6799886-5021 nolu  Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ, Yrd.Doç.Dr. Sabri Erdem ve Yrd.Doç.Dr. Ulaş Çakar’ın, 14-15 Aralık 2009 tarihlerinde ALES Eğitim Danışmanlık Şirketi tarafından Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenecek “Kişisel Gelişim Eğitim Programı”nda eğitim vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verilecek hizmet karşılığında şirket tarafından 400 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca/İzmir Şubesindeki 6799886-5009 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nce yürütülmekte olan DBTE-188 “Çeşme-Alaçatı Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri Projesi” ile Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünün “Deniz Dip Çamuru Numune Analizi” çalışmalarından elde edilen gelirlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra doğrudan katkısı bulunan akademik personele katkı payı dağıtımının, Enstitü Yönetim Kurulu’nun 03.12.2009 tarih ve 34/2-3 sayılı kararları doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- A- Tıp Fakültesi Dergisi Yıl: 2009, Cilt: 23, 2. Sayının 450 adet basımına,
a) Esere verilecek yayın no: 09.0100.0000.000/BY.09.083.484 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz Matbaasında 450 adet olarak gerçekleştirilmesine, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- 30 Ekim 2009 tarih ve 27392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun kapatılarak, Denizcilik Fakültesi’nin açılmasıyla, 23.02.2009 tarih ve 357 sayılı Üniversitemiz Yayın Komisyonunun kararı ile yayınlanmakta olan “Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Dergisi”nin adının “Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi” olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.