08.12.2009/361

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.12.2009
Toplantı Sayısı : 361

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun kararı ile yeniden düzenlenen Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nin bölüm, anabilim ve bilim dallarının görüşülmesi.
 3. Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 2010-2011 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaması ve halen kayıtlı olan öğrencilerin öğrenimlerini Fakülte adına Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda sürdürmeleri.
 4. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu bünyesinde; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü” açılması ve bu bölüme 2010-2011 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması.
 5. Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan;   Makine Bölümü adının “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü” olarak, Güverte Bölümü adının “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü” olarak değiştirilmesi.
 6. İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları.
 7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nda değişiklik yapılması.
 8. Özel Eğitim Gerektiren Bireyler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması.
 9. Hemşirelik Yüksekokulu Uygulama Yönergesi’nde değişiklik yapılması. 
  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
   
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Cahit HELVACI
   
  Prof.Dr. Oğuz ADANIR
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof.      Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
   
  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
   
  Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 08.12.2009 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy veProf.Dr. Murat Tuncay rahatsız,Prof.Dr. Sedat Karademir ve Prof.Dr. Gül Güner Akdoğan görevli olduğu için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 9. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi’nde mevcut bölüm, anabilim ve bilim dallarının Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.05.2009 tarihli kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek ekteki şekilde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- a)Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü” açılmasına ve bu bölüme 2010-2011 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına,
b)Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 2010-2011 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamasına ve halen kayıtlı olan öğrencilerin öğrenimlerini Fakülte adına Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda sürdürmelerine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oyçokluğu ile (39 Evet – 1 Hayır) karar verildi.
KARAR 4- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü” açılması ve bu bölüme 2010-2011 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ilişkin konunun 3.madde ile birleştirilerek görüşülmesine karar verildi.
KARAR 5- Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan; 
a) Makine Bölümü adının “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü” olarak, 
b) Güverte Bölümü adının “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü” olarak  değiştirilmesinin uygunluğuna oyçokluğu ile (38 Evet – 2 Hayır) karar verildi.
KARAR 6-  İlahiyat Fakültesi’nde 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 12. maddesinde Enstitü Kurulu’nun 17.11.2009 tarih ve 6/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Özel Eğitim Gerektiren Bireyler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması ile ilgili konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 9- Hemşirelik Yüksekokulu Uygulama Yönergesi’nin 8. maddesinde Yüksekokul Kurulu’nun 01.12.2009 tarih ve 96/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.