08.11.2016/1275

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  08.11.2016
Toplantı Sayısı : 1275

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan Semih Eski’nin 22.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mesut Taner’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Gemi İnşaatı Programında doktora eğitimine devam etmesi.
 4. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Murat Bayraktar’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Programında doktora eğitimine devam etmesi.
 5. Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Yalın Kılınç’ın, ABD Florida International Üniversitesi’nde proje yöneticisi olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 02.11.2016-02.11.2017 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız, izinli olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca uzatılması.
 6. Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Abdurrahman Bayram’ın Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun düzenlediği “ÜSİMP Patent Fuarı 2016”ya katılmak üzere 08-09 Kasım 2016 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların DESUM Döner Sermaye Payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan Öğr.Gör.Dr. Deniz Şenyay Öncel’in Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun düzenlediği “ÜSİMP Patent Fuarı 2016”ya katılmak üzere 08-09 Kasım 2016 tarihlerinde yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların DESUM Döner Sermaye Payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 9.480 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 257.737,29 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 40.406,40 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 82.332,28 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 10.168 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.250 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 42.076,27 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 16.550 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 22.106,30 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Ahmet Şensöz’ün, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 18. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Funda İbiş’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 19. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Seçil Nergiz Karaman Engür’ün, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 20. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Abdullah Küçük’ün, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 21. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Devrim Ulaş Arslan’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 22. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Soner Söyler’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 23. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. İlke Sezin Ayaz’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 24. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ramazan Özkan Yıldız’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 25. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Emine Filiz Yiğit’in 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca 19.10.2016 tarih ve 1272/24 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülen görevlendirilmesinin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT İzmir Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Çok Sesli Müzikler (ÇMS) Çocuk Korosunun çalışmalarında asli görevini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında Piyano Eşlikçisi olarak 26.10.2016 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile gönüllü ve ücretsiz olarak düzeltilmesi.
 26. Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Özkan Yıldız’ın Karabağlar Belediyesi’nin vatandaşlık memnuniyeti anketi araştırmasının (2015-2019) denetim ve koordinatörlüğünü yapmak üzere, Fakültesi’ndeki ve Üniversitemizin diğer birimlerindeki derslerini aksatmayacak şekilde, Karabağlar Belediyesi’nde 01.11.2016-01.05.2017 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ceyhun Yükselir’in, Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi’nde 01.11.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 28. 667 KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencilerinden tüm derslerini alan, gerekli not ortalamasını sağlayan, staj zorunluluğunu başarı ile tamamlayan ve yaz okulu/bütünleme sınavından başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması.
 29. Dokuz Eylül Üniversitesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Esasları taslağı.
 30. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 08.11.2016 tarih ve 581 sayılı kararı.
 
Toplantıda Bulunanlar 
Prof.Dr. Adnan KASMAN
Prof.Dr. Türkay BARAN
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Talat AKASLAN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof.      A. Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Erkan DEREBEK
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Ahmet Cevdet ORAL
 

Üniversite Yönetim Kurulu 08.11.2016 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek görüşülmelere geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan Semih Eski’nin, 22.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mesut Taner’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Gemi İnşaatı Programında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Murat Bayraktar’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Programında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Yalın Kılınç’ın, ABD Florida International Üniversitesi’nde proje yöneticisi olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yapılan görevlendirilmesinin, 02.11.2016-02.11.2017 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız, izinli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Abdurrahman Bayram’ın Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun düzenlediği “ÜSİMP Patent Fuarı 2016”ya katılmak üzere 08-09 Kasım 2016 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların DESUM Döner Sermaye Payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan Öğr.Gör.Dr. Deniz Şenyay Öncel’in Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun düzenlediği “ÜSİMP Patent Fuarı 2016”ya katılmak üzere 08-09 Kasım 2016 tarihlerinde yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların DESUM Döner Sermaye Payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-  Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 9.480 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-  Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 257.737,29 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-  Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 40.406,40 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 82.332,28 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-  Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 10.168 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-  Fen Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.250 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 42.076,27 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-  Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 16.550 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-  Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 22.106,30 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Ahmet Şensöz’ün, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Funda İbiş’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Seçil Nergiz Karaman Engür’ün, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Abdullah Küçük’ün, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Devrim Ulaş Arslan’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Soner Söyler’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. İlke Sezin Ayaz’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ramazan Özkan Yıldız’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25-  Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Emine Filiz Yiğit’in 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu’nun 19.10.2016 tarih ve 1272/24 sayılı kararı ile uygun görülen görevlendirilmesinin; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT İzmir Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Çok Sesli Müzikler (ÇMS) Çocuk Korosunun çalışmalarında asli görevini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında Piyano Eşlikçisi olarak 26.10.2016 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile gönüllü ve ücretsiz olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26-  Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Özkan Yıldız’ın, Karabağlar Belediyesi’nin vatandaşlık memnuniyeti anketi araştırmasının (2015-2019) denetim ve koordinatörlüğünü yapmak üzere, Fakültesi’ndeki ve Üniversitemizin diğer birimlerindeki derslerini aksatmayacak şekilde, Karabağlar Belediyesi’nde 01.11.2016-01.05.2017 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27-  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ceyhun Yükselir’in, Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında 01.11.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- 667 KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencilerinden tüm derslerini alan, gerekli not ortalamasını sağlayan, staj zorunluluğunu başarı ile tamamlayan ve yaz okulu/bütünleme sınavından başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Dokuz Eylül Üniversitesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Esasları taslağının incelenerek bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30-   A- Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt:18, Sayı: 54, No: 3 Eylül 2016 sayısının 200 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 09.2800.0000.000/BY.016.014.868 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- Tıp Fakültesi Dergisi’nin Yıl: 2016, Cilt: 30, 3. Sayısının 200 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 09.0100.0000.000/BY.016.112.869 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.