08.11.2005/763

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.11.2005
Toplantı Sayısı : 763

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğul Zengingönül hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oktay Erten’in 17.11.2005 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan sınava rahatsızlığı nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca katılamamasına ilişkin mazereti.
 4. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Kaynak’ın, 14-15 Kasım 2005 tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek olan “CRFB002A2302 Çalışması Araştırıcı” toplantısına katılacak olması nedeniyle 14.11.2005 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik bilim sınavına Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca katılamayacağına ilişkin mazereti.
 5. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Nergiz Şakirzade Sarı’nın Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca, Doçentlik Bilim Sınavı başvuruları ile ilgili şikayetleri, Branşı dışında olduğu için Dr. Mustafa Hilmi Bulut’un (yedek) ve Dr. Nesrin Kalyoncu’nun (asil) jüri üyeliği görevini yerine getiremeyeceği konusu.
 6. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Mahmut Sarı’nın, 2005 Doçentlik Bilim Sınavına Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden başvuran Dr. Uğur Alpagut’un yayınlarının kendi alanı dışında olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca değerlendiremeyeceği.
 7. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Leman Tarhan’ın 11.11.2005 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Doçentlik Sözlü sınavına rahatsızlığı nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca katılamayacağına ilişkin mazereti.
 8. Rektörlüğümüz uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapmakta olan Günay Kırkım’ın 21.12.2005, N.Aylin Kabasakal ve Selda Karakaş’ın 16.12.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 9. Rektörlüğümüz uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapmakta olan Deniz Kılınç ve A.Murat Mete’nin 18.12.2005, Aysu Eroğlu’nun 30.12.2005 ve Hülya Nevşehirliveziroğlu’nun 11.02.2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 10. Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouikhi’nin 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 11. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan ABD uyruklu Okt.John Fredrick Zapp’ın 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 12. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Okt.John Michael Brittain’in 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 13. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Okt. Brian John Sweeney’in 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 14. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Azerbaycan uyruklu Doç.Gülmira Sadiyeva’nın 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 15. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Rus uyruklu Prof.Dr. Valery G.Yakhno’nun 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 16. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Hicret Görgülü’nün 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 17. Devlet Konservatuvarında sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan Shavkat Ashirovich Tursunov’un İzmir Büyükşelir Belediyesi İZFAŞ İzmir Sanat’ta yapılan Bale çalışmalarına katılmak üzere derslerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 2005-2006 (Ekim 2005-Haziran 2006 sezonunda) 8477 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 12.ve 13.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Özlem Yılmaz’ın Duderstadt/Almanya’da yapılacak olan fizyoterapistlere yönelik Miyoelektrik Protez Sistemleri kursuna katılmak ve Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine katkıda bulunacak incelemelerde bulunmak üzere 24 Kasım – 01 Aralık 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (İzmir-Hannover gidiş-dönüş uçak ile Hannover-Duderstadt gidiş-dönüş tren ile), yevmiyesiz olarak ve giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul bütçesinin 008.74.740.25 harcama kaleminden avans olarak ödenmesi şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Fen Bilimleri Enstitüsü ile Gesa Zemin ve Çevre Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. arasında hazırlanan “Çiğli Kayra Evleri Zemin İyileştirme Projesinde Mühendislik-Danışmanlık Hizmetleri İşi” Protokolünün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve söz konusu şirket tarafından verilecek hizmet karşılığında toplam 3.000,00YTL + KDV tutarın 90 gün içerisinde Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılması.
 20. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu teorik/pratik kurs sertifikası programı, lisansüstü kabul sınavları organizasyonu, Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde yapılan lisansüstü projeler kapsamında danışmanlık, bilirkişi raporu ile yayın gelirlerinden elde edilen gelirlerin katkı payı dağıtım oranları.
 21. Üniversitemiz Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalından Doç.Dr. Aynur Akay’ın sorumlu araştırıcı olduğu Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti. tarafından desteklenen B4Z-VI-B004 protokol numaralı çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 22. Üniversitemiz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr.Oğuz Kılınç’ın sorumlu araştırıcı olduğu Sanofi – Aventis tarafından desteklenen HMR 3647 A/4022 protokol numaralı çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 23. Üniversitemiz Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Sena Yeşil’in sorumlu araştırıcı, Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin yardımcı araştırıcı olduğu, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ti.cLtd.Şti. tarafından desteklenen BIAsp-1594 protokol numaralı çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 24. Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Egemen İdiman’ın sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Emel Ada, Dr. Serkan Özakbaş ve Dr.S.Görkem Kösehasanoğulları’nın yardımcı araştırıcı olduğu; Serono İlaç Pazarlama A.Ş. tarafından desteklenen 25643 (EUDRA CT No.2004-005148-28) protokol numaralı çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 25. Av.E.Eda Baysal’ın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Yusuf Karakoç’dan bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590.00 YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 26. Av.M.Fatih Toksal’ın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Yusuf Karakoç’dan bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590.00 YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 27. Av.Feride Ekinci’nin Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Meral S.Özkan’dan bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590.00 YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 28. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Levent Şenyay’ın Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere Özçe Demir Çelik’le “Sistem Kurma ve Yeniden Yapılanma” isimli projeyi hazırlamak ve danışmanlık yapmak üzere, 15.11.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek bu hizmet karşılığında ilgili şirketçe Saymanlık hesabına KDV dahil toplam 1.000 YTL’nin 2005 Aralık ayı içerisinde yatırılması.
 29. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2006 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi.
 30. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan Z.Deniz Saltık’ın 26.11.2005 tarihinden itibaren 26.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 31. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Sağlık Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan Artemiz Özdilek Erkan’ın 03.12.2005 tarihinden itibaren 03.12.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 32. Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Sedef Gidener’in Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Protokolle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere 30-31 Ekim 2005 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak Üniversitemiz Döner Sermaye Bütçesi’nden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 33. Üniversite öğretim elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri arasında oluşturulacak üç kişilik kurulun seçimi.
 34. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 08.11.2005 tarih ve 277 sayılı kararı.
 35. Üniversitemiz öğrencilerinin başta beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve diğer sosyal ihtiyaçları ile bağlı birimlerin cari, yatırım ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi için bütçenin atıl durumda bulunan harcama kalemlerinden ödenek aktarması yapılması.
 36. Rektörlük uzman kadrosuna Uzm.Dr.Tolga Günvar’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 37. Rektörlük uzman kadrosuna Uzm.Tuba Harman’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 38. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ümit Acar’ın 14.11.2005 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan sınava ameliyat olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca katılamamasına ilişkin mazereti.
 39. Akademik kadro aktarması.


Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL


Üniversite Yönetim Kurulu 08.11.2005 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı’nın başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş rahatsız olduğu için toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 3., 4., 5., 6., 7., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. ve 39. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğul Zengingönül ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Oğul Zengingönül hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler
KARAR 3- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oktay Erten’in rahatsızlığı nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca 17.11.2005 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik bilim sınavındaki jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Kaynak’ın, 14-15 Kasım 2005 tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek olan “CRFB002A2302 Çalışması Araştırıcı” toplantısına katılacak olması nedeniyle 14.11.2005 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik bilim sınavındaki jüri üyeliğinden çekilmesinin Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Nergiz Şakirzade Sarı’nın Doçentlik Bilim Sınavı başvuruları ile ilgili şikayetlerinin belirtildiği ve branşı dışında olduğu için Dr. Mustafa Hilmi Bulut’un (yedek) ve Dr. Nesrin Kalyoncu’nun (asil) jüri üyeliği görevini yerine getiremeyeceğine ilişkin dilekçesinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na iletilmesi gerektiğine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Mahmut Sarı’nın, 2005 Doçentlik Bilim Sınavına Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden başvuran Dr. Uğur Alpagut’un yayınlarının kendi alanı dışında olması nedeniyle değerlendiremeyeceğine ilişkin dilekçesinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na iletilmesi gerektiğine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Leman Tarhan’ın 15 günlük sağlık raporunun 07.11.2005 tarihinde sona ermesi ve Ankara’daki Doçentlik Sözlü sınavının 11.11.2005 tarihinde yapılacak olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilmesine ilişkin mazeretinin reddine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlüğümüz uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapmakta olan Günay Kırkım’ın 21.12.2005, N.Aylin Kabasakal ve Selda Karakaş’ın 16.12.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlüğümüz uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapmakta olan Deniz Kılınç ve A.Murat Mete’nin 18.12.2005, Aysu Eroğlu’nun 30.12.2005 ve Hülya Nevşehirliveziroğlu’nun 11.02.2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouikhi’nin 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar brüt 3.268,93 YTL (2006 yılında memur maaşlarına uygulanacak zam oranı kadar artış yapılmak suretiyle) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan ABD uyruklu Okt.John Fredrick Zapp’ın 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %50’si oranında artış yapılarak (2.281,44.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Okt.John Michael Brittain’in 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %65’i oranında artış yapılarak (2.132,02.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Okt.Brian John Sweeney’in 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %65’i oranında artış yapılarak (2.437,60.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Azerbaycan uyruklu Doç.Gülmira Sadiyeva’nın 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (2.668,48.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Rus uyruklu Prof.Dr.Valery G.Yakhno’nun 01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2006 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (4.591,91.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Hicret Görgülü’nün 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Devlet Konservatuvarında sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan Shavkat Ashirovich Tursunov’un İzmir Büyükşelir Belediyesi İZFAŞ İzmir Sanat’ta yapılan Bale çalışmalarına katılmak üzere derslerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 2005-2006 (Ekim 2005-Haziran 2006 sezonunda) 8477 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 12.ve 13.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Özlem Yılmaz’ın Duderstadt/Almanya’da yapılacak olan fizyoterapistlere yönelik Miyoelektrik Protez Sistemleri kursuna katılmak ve Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine katkıda bulunacak incelemelerde bulunmak üzere 24 Kasım – 01 Aralık 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (İzmir-Hannover gidiş-dönüş uçak ile Hannover-Duderstadt gidiş-dönüş tren ile), yevmiyesiz olarak ve giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul birimi bütçesinin 008.74.740.25 harcama kaleminden avans olarak ödenmesi şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Fen Bilimleri Enstitüsü ile Gesa Zemin ve Çevre Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. arasında hazırlanan “Çiğli Kayra Evleri Zemin İyileştirme Projesinde Mühendislik-Danışmanlık Hizmetleri İşi” Protokolünün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve söz konusu şirket tarafından verilecek hizmet karşılığında toplam 3.000,00YTL + KDV tutarın 90 gün içerisinde Ziraat Bankası Ege Tıp Fakültesi Şubesi nezdindeki Döner Sermaye Saymanlığının 6799887-5005 no’lu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu teorik/pratik kurs sertifikası programı, lisansüstü kabul sınavları organizasyonu, Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde yapılan lisansüstü projeler kapsamında danışmanlık, bilirkişi raporu ile yayın gelirlerinden elde edilen gelirlerin katkı payı dağıtımının Enstitü Yönetim Kurulu’nun, 23.09.2005 tarih ve 38/133 sayılı kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Üniversitemiz Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalından Doç.Dr. Aynur Akay’ın sorumlu araştırıcı olduğu Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti. tarafından desteklenen B4Z-VI-B004 protokol numaralı “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğundaki (ADHD) Tedavi Rejimi ve Yaşam Kalitesi Üzerine 12 aylık, İleriye Dönük Gözlem Çalışması”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Üniversitemiz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr.Oğuz Kılınç’ın sorumlu araştırıcı olduğu Sanofi – Aventis tarafından desteklenen HMR 3647 A/4022 protokol numaralı “Yetişkinlerde Kronik Bronşitin akut Alevlenmesi İçin Günde 800 mg 5 Günlük Telitromisin Tedavisinin Etkinlik ve Güvenliğinin Çok Merkezli, Karşılaştırmalı Olmayan Faz IV Çalışması”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemiz Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Sena Yeşil’in sorumlu araştırıcı, Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin yardımcı araştırıcı olduğu, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ti.cLtd.Şti. tarafından desteklenen BIAsp-1594 protokol numaralı “Tip 2 Diyabetik Hastalarda günde bir defa İnsülin Glargine’in Günde İki Defa NovoMix 30 veya (Günde iki defa) NovoMix 30+Medformin’in Etkinlik ve Güvenliliğinin Karşılaştırıldığı 26 Haftalık, Çok Merkezli, Açık Etiketli, Randomize, Paralel Grup Çalışması”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Egemen İdiman’ın sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Emel Ada, Dr. Serkan Özakbaş ve Dr.S.Görkem Kösehasanoğulları’nın yardımcı araştırıcı olduğu; Serono İlaç Pazarlama A.Ş. tarafından desteklenen 25643 (EUDRA CT No.2004-005148-28) protokol numaralı “Relapsing remitting multipl seklerozu (RRMS) olan deneklerde oral kladribinin etkinlik ve güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçlayan faz III, randomize, çift kör, üç kollu, plasebo kontrollü, çok merkezli çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Av.E.Eda Baysal’ın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Yusuf Karakoç’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590.00 YTL’nin Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Av.M.Fatih Toksal’ın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Yusuf Karakoç’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590.00 YTL’nin Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Av.Feride Ekinci’nin Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr.Meral S:Özkan’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590.00 YTL’nin Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Levent Şenyay’ın Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere Özçe Demir Çelik’le “Sistem Kurma ve Yeniden Yapılanma” isimli projeyi hazırlamak ve danışmanlık yapmak üzere, 15.11.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek bu hizmet karşılığında ilgili şirketçe Saymanlık hesabına KDV dahil toplam 1.000 YTL’nin 2005 Aralık ayı içerisinde yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2006 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan Z.Deniz Saltık’ın 26.11.2005 tarihinden itibaren 26.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Sağlık Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan Artemiz Özdilek Erkan’ın 03.12.2005 tarihinden itibaren 03.12.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Sedef Gidener’in Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Protokolle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere 30-31 Ekim 2005 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak Üniversitemiz Döner Sermaye Bütçesi’nden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Üniversite öğretim elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere oluşturulacak 3 kişilik kurula; Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şeref Ertaş, İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan İçöz ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Öcal Usta asil üye, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Çetin Türkçü yedek üye olarak oybirliği ile seçildi.
KARAR 34- İlahiyat Fakültesi Dergisi XXI. (Kış İlkbahar 2005) sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın 500 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın nosu’nun 09.1400.0000.000/BY.05.035.386 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Üniversitemiz öğrencilerinin başta beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve diğer sosyal ihtiyaçları ile bağlı birimlerin cari, yatırım ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi için bütçenin atıl durumda bulunan;

– Beslenme Hizmetlerinin 02-1-100 harcama kaleminden 1,300,000.00.-YTL, 02-2-600 harcama kaleminden 200,000.00.-YTL,
– Kültür Hizmetlerinin 05-1-200 harcama kaleminden 15,000.00.-YTL ve
– Üniversite Cari ve Yatırım Hizmetlerinin 08-1-300 harcama kaleminden 580,000.00.-YTL ödeneğin
– Bütçenin 02-1-500 Harcama Kalemine 200,000.00.-YTL,
– Barınma Hizmetlerinin 03-1-500 Harcama Kalemine 25,000.00YTL, 03-2-600 harcama kalemine 60,000.00YTL,
– Sağlık Hizmetlerinin 04-1-400 Harcama Kalemine 25,000.00.-YTL, 04-1-500 Harcama Kalemine 100,000.00.-YTL,
– 04-2-700 Yapı Tesis ve Büyük Onarım Giderleri Harcama Kalemine 20,000.00.-YTL,
– Kültür Hizmetlerinin 05-1-400 Harcama Kalemine 15,000.00.-YTL,
– Spor Hizmetlerinin 06-1-400 Harcama kalemine 50,000.00.-YTL, 06-1-500 Harcama Kalemine 50,000.00.-YTL, 06-2-600 Harcama Kalemine 50,000.00.-YTL,
– Üniversite Cari ve Yatırım Hizmetlerinin 08-1-500 Harcama Kalemine 500,000.00.-YTL, 08-2-600 Harcama Kalemine 1,000,000.00.-YTL, ödeneğin aktarmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 36- Rektörlük uzman kadrosuna Uzm.Dr.Tolga Günvar’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Rektörlük uzman kadrosuna Tuba Harman’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ümit Dursun Acar 10.11.2005 tarihinde operasyon geçireceğinden, Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca ilgilinin 14-18 Kasım 2005 tarihlerinde yapılacak olan doçentlik bilim sınavındaki jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.