08.10.2002/634

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.10.2002
Toplantı Sayısı : 634

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Finansman Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ülkü Ergun hakkındaki raporlar.
 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Anabilim dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yaşar Uysal hakkındaki raporlar.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup Sağlık-Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan Artemiz Özdilek Erkan’ın 03.12.2002 tarihinden itibaren 03.12.2003 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde görev yapan Kaner Kırmızı’nın 16.11.2002, Semiha Çağlayangil’in 30.12.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sabancı Kültür Sarayında görev yapan Meral Parkan’ın 05.12.2002 tarihinden itibaren 05.12.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Araş.Gör. Abdulkadir Bayam’ın 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 8. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Nigel Paul Ashley’in 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 9. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Brian John Sweeney’in 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 10. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ABD uyruklu John Fredrick Zapp’ın 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 11. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 12. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Neval Baycan Ünal’ın 31.10.2002-31.01.2003 tarihleri arasında (yol dahil) Stutgart Üniversitesi Baden Württemberg Bilim, Araştırma ve Sanat Bakanlığı’nın bursu ile araştırma ve incelemelerine devam etmek üzere yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı-burslu olarak Almanya’daki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Emine Çınar Yeni ile Arş.Gör. Binnur Gören Kıral’ın GKSS Araştırma Merkezi’nde konuk araştırmacı olarak “Malzeme Araştırmaları” ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.11.2002 tarihinden itibaren 2 (iki) ay 29 (yirmidokuz) gün süre ile (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli olarak giderlerinin Fakülte Döner Sermayesinin Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu’ndan yol ve yevmiye giderlerine mahsuben kişi başına 411.000.000.-TL katkı verilmesi ve bu paranın ilgililere avans olarak ödenmesi şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 14. İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.M.Vecih Uzunoğlu’nun 07.10.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Ürdün Hükümetince 2002-2003 öğretim yılı için Hükümetimiz emrine verilen Arap Dili burslarından birine asıl aday seçilerek Al-ALBAYT Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi, Arap Dili Kursunda burs kazandığından, ilmi araştırmalarda bulunmak, bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Ürdün’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Bengi Selen Yüceer’in 05.07.2002 – 15.10.2002 tarihleri arasında (yol dahil) University of Southampton’da Deniz Hukuku alanında araştırma ve incelemelerini tamamlamak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız, burslu olarak İngiltere’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 16. DBTE-141 Kod no’lu “Büyük Kanal Atık Sularının İzmir Körfezi’nde İzlenmesi Projesi 2002 Yılı Sözleşmesi” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nden 10 kişinin 01 Ekim – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında (yol hariç) İzmir Körfezi, Ankara ve İstanbul’da yolluklu (gidiş-dönüş gemi, otobüs, uçak, resmi oto ile) yevmiyeli, fasılalı olarak masraflarının ilgili projeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden ödenerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 17. DBTE-142 Kod no’lu “Kemer Köy Termik Santrali Soğutma Suyu Sisteminin Deniz Ortamı Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nden 54 kişinin 01 Ekim – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında (yol hariç) Gökova, Muğla, Ankara ve İstanbul’da yolluklu (gidiş-dönüş gemi, otobüs, uçak, resmi oto ile) yevmiyeli, fasılalı olarak masraflarının ilgili projeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden ödenerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 18. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Kaan Yaralıoğlu’nun, 01.09.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle “Değişim Mühendisliği Programı”nı geliştirmek ve uygulamak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 19. Mühendislik Fakültesi’nin Tınaztepe Birimi İdari İşler Sorumlusu, Fakülte Sekreter Yardımcısı Ahmet Çavuşoğlu hakkında Yükseköğretim Kurulu Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca açılan disiplin soruşturma neticesinde tecziye edildiği Yönetmeliğin 6/m maddesi uyarınca “Kınama” cezasına itirazı.
 20. Akademik kadro aktarması.
 21. Hukuk Fakültesi’nden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 1999 yılında “2547 Sayılı Kanunun değişik 33.maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmak Suretiyle Doktora Eğitimi İçin” yapılan sınavı kazanan ve 26.07.1999 tarihinden bu yana Almanya’da doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Mesut Mutlu’nun 26.07.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile, yurtiçi ve yurtdışı maaşsız dönüş yolluklu olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Üniversitat zu Köln’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 22. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 1998 yılında “2547 Sayılı Kanunun değişik 33.maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmak Suretiyle Doktora Eğitimi İçin” yapılan sınavı kazanan ve 04.10.1998 tarihinden bu yana Japonya’da doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Mehtap Yüksel’in 04.10.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile yurtiçi ve yurtdışı maaşsız dönüş yolluklu olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Kumamoto Üniversitesi’ndeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 23. Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Ayşe Havutçu’nun Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında mevcut kültür antlaşması ışığı altında, 01.10.2002-30.09.2003 tarihleri arasında ayın belirli günlerinde konferanslar vermek, araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Hülya Boyacıoğlu’nun NATO Advanced Research Workshop’a (Urban Water Management: Science, Technology and Service Delivery) katılmak üzere 15-21 Ekim 2002 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu’ndan yol ve yevmiye giderlerine mahsuben 100.000.000.-TL katkı verilmesi ve bu paranın ilgiliye avans olarak ödenmesi şartıyla Bulgaristan’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 25. 2002 Ankara Oşinografi Konferansı’na katılmak üzere, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitü Müdürü ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa Ergün, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Günay Çiftçi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Filiz Küçüksezgin, Yrd.Doç.Dr. Erdem Sayın, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Özerler (100.000.000.-TL (Yüzmilyon) katılım ücretli) ve Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim yardımcılarından Arş.Gör. İdil Pazı ve Arş.Gör. Şeniz Uçkaç’ın 14-18 Ekim 2002 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 26. Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 08.10.2002 tarih ve 201 sayılı kararı.
 27. 27.08.2002 tarih ve 630 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile Araştırma Görevlisi kadrolarında Eğitim Bilimleri Enstitüsüne dağılımı yapılan açıktan atama izinlerinden kullanılmayan 3 adedinin yeniden dağılımı.
 28. Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük A.Ş., Avukat S.Ahmet Kaya ve Osman Kayalar’ın Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden bilimsel görüş istemi.
 29. Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sedat Emir’in Parlar Mimarlık firması ile imzalanan Bursa Hasanağa Belediyesine ait “Hacı Mustafa Ağa Camiinin röleve, Restitüsyon ve Rekonstrüksiyon Projesi” konulu protokol gereği 01.10.2002 – 31.10.2002 tarihleri arasında haftada bir gün (toplam dört gün) danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve 1.300.000.000.-TL+KDV tutarın ilgili firma tarafından Döner Sermaye Saymanlığı’nın 1506-60693 nolu hesabına yatırılması.
 30. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın 27-30 Ekim 2002 tarihleri arasında Hollanda, 31 Ekim 2002 – 01 Kasım 2002 tarihlerinde Almanya’da (yol dahil) yolluklu yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı Bütçesinin 200-240 no’lu harcama kaleminden ve 1506/60721 no’lu hesabından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 31. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabından Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki gelirlerden mahsup edilmek üzere Bütçe Dairesi Araştırma Projeleri Fon Saymanlığı hesabına ödenek aktarılması.

Toplantıda Bulunanlar

Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 08.10.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Halil Köse mazeretli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Yıldırım Ertutar katıldı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 21., 22, 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., ve 31. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Finansman Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ülkü Ergun ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ülkü Ergun hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ülkü Ergun’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yaşar Uysal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yaşar Uysal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup Sağlık-Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan Artemiz Özdilek Erkan’ın 03.12.2002 tarihinden itibaren 03.12.2003 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde görev yapan Kaner Kırmızı’nın 16.11.2002, Semiha Çağlayangil’in 30.12.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sabancı Kültür Sarayında görev yapan Meral Parkan’ın 05.12.2002 tarihinden itibaren 05.12.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Araş.Gör. Abdulkadir Bayam’ın 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Nigel Paul Ashley’in 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.514.720.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Brian John Sweeney’in 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,5 katı (1.908.670.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ABD uyruklu John Fredrick Zapp’ın 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.918.460.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.509.500.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Neval Baycan Ünal’ın 31.10.2002-31.01.2003 tarihleri arasında (yol dahil) Stutgart Üniversitesi Baden Württemberg Bilim, Araştırma ve Sanat Bakanlığı’nın bursu ile araştırma ve incelemelerine devam etmek üzere yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı-burslu olarak Almanya’daki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Emine Çınar Yeni ile Arş.Gör. Binnur Gören Kıral’ın GKSS Araştırma Merkezi’nde konuk araştırmacı olarak “Malzeme Araştırmaları” ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.11.2002 tarihinden itibaren 2 (iki) ay 29 (yirmidokuz) gün süre ile (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli olarak giderlerinin Fakülte Döner Sermayesinin Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu’ndan yol ve yevmiye giderlerine mahsuben kişi başına 411.000.000.-TL katkı verilmesi ve bu paranın ilgililere avans olarak ödenmesi şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.M.Vecih Uzunoğlu’nun 07.10.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Ürdün Hükümetince 2002-2003 öğretim yılı için Hükümetimiz emrine verilen Arap Dili burslarından birine asıl aday seçilerek Al-ALBAYT Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi, Arap Dili Kursunda burs kazandığından, ilmi araştırmalarda bulunmak, bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak Ürdün’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Bengi Selen Yüceer’in 05.07.2002 – 15.10.2002 tarihleri arasında (yol dahil) University of Southampton’da Deniz Hukuku alanında araştırma ve incelemelerini tamamlamak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız, burslu olarak İngiltere’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- DBTE-141 Kod no’lu “Büyük Kanal Atık Sularının İzmir Körfezi’nde İzlenmesi Projesi 2002 Yılı Sözleşmesi” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nden aşağıdaki listede yer alan 10 kişinin 01 Ekim – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında (yol hariç) İzmir Körfezi, Ankara ve İstanbul’da yolluklu (gidiş-dönüş gemi, otobüs, uçak, resmi oto ile) yevmiyeli, fasılalı olarak masraflarının ilgili projeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden ödenerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Adı Soyadı

Prof.Dr. Abdelouahab CHOUIKHI

Müh.Şükriye DUMAN

Müh.Dr. İ.Cem GÜNAY

Müh. Hüsnü Hakan KARAGÖZ

Deniz Jeoloğu Senam BAYRAKTAR YILGÖR

Sağlık Tek.Dr. Rana OLÇUM

Enst.Sek. Sadık BEKMEZ

Arş.Gör. Aylin DİNÇ

Arş.Gör. Enis DARILMAZ

Arş.Gör. Tarık İLHAN

KARAR 17- DBTE-142 Kod no’lu “Kemer Köy Termik Santrali Soğutma Suyu Sisteminin Deniz Ortamı Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nden aşağıdaki listede yer alan 54 kişinin 01 Ekim – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında (yol hariç) Gökova, Muğla, Ankara ve İstanbul’da yolluklu (gidiş-dönüş gemi, otobüs, uçak, resmi oto ile) yevmiyeli, fasılalı olarak masraflarının ilgili projeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden ödenerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Adı Soyadı

Arş.Gör. Tarık İLHAN

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN (Proje Başkanı)

Arş.Gör.Dr. Gündüz GÜRHAN

Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ (Proje Koord)

Arş.Gör. Aydın ÜNLÜOĞLU

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

Arş.Gör. Teoman KAHRAMAN

Prof.Dr. Musa Kazım DÜZBASTILAR

Arş.Gör. Remzi KAVCIOĞLU

Prof.Dr. Abdelouahab CHOUIKHI

Arş.Gör. Barış AKÇALI

Prof.Dr. Atilla ULUĞ

Arş.Gör. Şeniz UÇKAÇ

Prof.Dr. Tuncer KATAĞAN (E.Ü.Su Ürün.Fak.)

Arş.Gör. Enis DARILMAZ

Doç.Dr. Günay ÇİFTÇİ

Arş.Gör. İdil ERDEN

Doç.Dr. Filiz KÜÇÜKSEZGİN

Arş.Gör. Adem EREN

Doç.Dr. Doğan YAŞAR

Arş.Gör. Gültekin SINIR

Doç.Dr. Funda YERCAN

Arş.Gör. Esin ULUTURHAN

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZERLER

Arş.Gör. Canan ÖZTÜRK

Yrd.Doç.Dr. Erdem SAYIN

Arş.Gör. Aylin DİNÇ

Yrd.Doç.Dr. Muhammet DUMAN

Kimya Dr. Oya ALTAY

Yrd.Doç.Dr. Erdeniz ÖZEL

Kimya Dr. Aynur KONTAŞ

Yrd.Doç.Dr.Gökdeniz NEŞER

Bio Dr. Fatma GÜNGÖR

Yrd.Doç.Dr. Mert AVCI

Müh.Dr. Şükriye DUMAN

Yrd.Doç.Dr. Abidin KAYA

Müh.Dr. Cem İ. GÜNAY

Yrd.Doç.Dr. K.Can BİZSEL

Müh. Hüsnü Hakan KARAGÖZ

Yrd.Doç.Dr. Murat T. SEVER (E.Ü.Su Ürün.Fak.)

Yrd.Doç.Dr. Alp SALMAN (E.Ü. Su Ürün.Fak.)

Öğr.Gör.Dr.Hüsnü ERONAT

Enst.Sek. Sadık BEKMEZ

Öğr.Gör.Dr.Cem CİVELEK

Sağ.Tek.Dr. Rana OLÇUM

Öğr.Gör.Dr. Esin ÜÇÜNCÜOĞLU

Deniz Jeoloğu Sinem BAYRAKTAR YILGÖR

Öğr.Gör. Celal ÜSTÜNBAŞ

Uzm. Dr. Güzel Yücel GİER

Arş.Gör.Dr. Mehmet ŞENÖZ

Uzm. Sezgi ADALIOĞLU

Arş.Gör.Dr. Ferah YILMAZ

Uzm. Belma BAYAZITOĞLU

Arş.Gör.Dr. Erkan DEMİRKURT

Çetin BAŞÖZ

Arş.Gör.Dr.(Doç.Dr.) Nihayet BİZSEL

Şoför Mehmet ÇETİNBİLEK

Arş.Gör.E.Mümtaz TIRAŞIN

Şoför Mustafa BARIŞIK

KARAR 18- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Kaan Yaralıoğlu’nun, Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 01.09.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle “Değişim Mühendisliği Programı”nı geliştirmek ve uygulamak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve Ekim 2002 ayının ilk haftasından itibaren her ay KDV dahil 100.000.000.-TL’nin Oda tarafından Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Mühendislik Fakültesi’nin Tınaztepe Birimi İdari İşler Sorumlusu, Fakülte Sekreter Yardımcısı Ahmet Çavuşoğlu’nun soruşturma dosyasını ve itirazını incelemek üzere Yükseköğretim Kurulu Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 38.maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez’in raportör olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Hukuk Fakültesi’nden, Arş.Gör. Mesut Mutlu’nun 26.07.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile, yurtiçi ve yurtdışı maaşsız dönüş yolluklu olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Üniversitat zu Köln’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Mehtap Yüksel’in 04.10.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile yurtiçi ve yurtdışı maaşsız dönüş yolluklu olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Kumamoto Üniversitesi’ndeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Ayşe Havutçu’nun Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında mevcut kültür antlaşması ışığı altında, 01.10.2002-30.09.2003 tarihleri arasında ayın belirli günlerinde konferanslar vermek, araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Hülya Boyacıoğlu’nun NATO Advanced Research Workshop’a (Urban Water Management: Science, Technology and Service Delivery) katılmak üzere 15-21 Ekim 2002 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu’ndan yol ve yevmiye giderlerine mahsuben 100.000.000.-TL katkı verilmesi ve bu paranın ilgiliye avans olarak ödenmesi şartıyla Bulgaristan’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- 2002 Ankara Oşinografi Konferansı’na katılmak üzere, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitü Müdürü ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa Ergün, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Günay Çiftçi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Filiz Küçüksezgin, Yrd.Doç.Dr. Erdem Sayın, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Özerler (100.000.000.-TL (Yüzmilyon) katılım ücretli) ve Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim yardımcılarından Arş.Gör. İdil Pazı ve Arş.Gör. Şeniz Uçkaç’ın 14-18 Ekim 2002 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden;
a) Yrd.Doç.Dr. Metin Meriç’in hazırlamış olduğu “Vergi Denetimi” adlı kitabını,
b) Doç.Dr. Selma Baktır’ın hazırlamış olduğu “Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevuzatı” adlı kitabını, kendi olanaklarıyla bastırmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- 27.08.2002 tarih ve 630 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile Araştırma Görevlisi kadrolarında Eğitim Bilimleri Enstitüsüne dağılımı yapılan açıktan atama izinlerinden kullanılmayan 3 adedinin yeniden dağılımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- a) Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük A.Ş.’nin, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden; Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof.Dr. M.Polat Soyer’den,
b) Avukat S.Ahmet Kaya’nın Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden; Doç.Dr. Ayşe Havutçu’dan,
c) Osman Kayalar’ın Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden; Doç.Dr. Yusuf Karakoç’dan Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemlerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sedat Emir’in Parlar Mimarlık firması ile imzalanan Bursa Hasanağa Belediyesine ait “Hacı Mustafa Ağa Camiinin Rölöve, Restitüsyon ve Rekonstrüksiyon Projesi” konulu protokol gereği 01.10.2002 – 31.10.2002 tarihleri arasında haftada bir gün (toplam dört gün) danışmanlık hizmeti vermek üzere Fakültedeki görevlerini aksatmamak şartıyla Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve 1.300.000.000.-TL+KDV tutarın ilgili firma tarafından, ödemenin işin başlamasını takip eden ikinci hafta içinde Döner Sermaye Saymanlığı’nın 1506-60693 nolu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın 27-30 Ekim 2002 tarihleri arasında Hollanda, 31 Ekim 2002 – 01 Kasım 2002 tarihlerinde Almanya’da (yol dahil) yolluklu (gidiş yolluğu İzmir-Amsterdam/Hollanda uçak, Amsterdam-Deventer, Deventer-Breda, Breda-Deventer, Deventer-Aachen/Almanya arasında tren, dönüş yolculuğu Köln/Almanya-İzmir uçak) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı Bütçesinin 200-240 no’lu harcama kaleminden ve 1506/60721 no’lu hesabından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabından Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki gelirlerden mahsup edilmek üzere Bütçe Dairesi Araştırma Projeleri Fon Saymanlığı hesabına 2.500.000.000.000.-TL (ikitirilyonbeşyüzmilyar)’nin aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.