08.09.2015/448

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.09.2015
Toplantı Sayısı : 448

GÜNDEM           :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Hakkari’nin Dağlıca ve Iğdır’ın Dilucu sınır bölgelerinde yaşanan terör olayları ile ilgili olarak kamuoyu duyurusu yapılması.
 3. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 23. maddesi 4. fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılması.
 4. Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 24. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılması.
 5. Denizcilik Fakültesi öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 6. İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü öğretim planında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 7. Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 8. Fen Fakültesi öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 9. Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 10. 6638 sayılı Kanun’un 43. maddesi gereğince, kapatılan Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne geldikleri sınıfa intibakının yapılması ve öğrencilere ders uyumu aranmaksızın başardıkları dersler için toplam kredi ve AKTS üzerinden muafiyet verilmesi konusunun görüşülmesi.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması.
 12. Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
Prof.Dr. Mustafa DAŞ
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Prof.      Nesrin ÖNLÜ
Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Prof.Dr. Özgül KARAYURT
Prof.Dr. Utku UTKULU
Prof.Dr. Mustafa ALP
Prof.Dr. Sacit ÖZER
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Yrd.Doç.Dr. İlkay TAŞ
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
Prof.Dr. Banu DURUKAN
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
Prof.Dr. Kemal ARI
Prof.Dr. Ferah KOÇAK YILMAZ
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Cihan IŞIKHAN
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
Doç.Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR
Öğr.Gör. N.Melis ULUĞTEKİN
Prof. Şeniz DURU
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
Prof.Dr. Sema SAVCI
Yrd.Doç.Dr. Gönül ALKAN
Prof.Dr. Günay KIRKIM
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Atalay ARKAN
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

Üniversite Senatosu 08.09.2015 Salı günü saat 16.30’da Rektör Vekili Prof.Dr. Halil Köse başkanlığında dokuz üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören, Prof.Dr. Hakkı Kişi, Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. A.Murat Tuncay, Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu, Doç.Dr. Yusuf Gümüş, Prof.Dr. Mehmet Öztürk, Prof.Dr. Utku Utkulu ve Prof.Dr. Sacit Özer görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü, Prof. Halil Yoleri, Prof.Dr. Veli Özer Özbek, Prof.Dr. Osman Avşar Kurgun, Prof.Dr. Faik Erdeniz Özel, Prof.Dr. Mehmet Fırat Kutluk, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Prof.Dr. İbrahim Akınaltun, Prof.Dr. Hüseyin Avni Egeli ve Prof.Dr. Atila Akkoçlu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Mustafa Daş, Prof.Dr. Özgül Karayurt, Prof.Dr. Mustafa Alp, Yrd.Doç.Dr. İlkay Taş, ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Ferah Koçak Yılmaz, Prof.Dr. Cihan Işıkhan, Doç.Dr. Zübeyde Erbayraktar, Öğr.Gör.N.Melis Uluğtekin, Yrd.Doç.Dr. Gönül Alkan ve Prof.Dr. Günay Kırkım toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 2. ve 12. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-Hakkari’nin Dağlıca ve Iğdır’ın Dilucu sınır bölgelerinde yaşanan terör olayları ile ilgili olarak aşağıdaki bildirinin kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir
KAMUOYU DUYURUSU
“Hakkari’nin Dağlıca ve Iğdır’ın Dilucu sınır bölgelerinde yaşanan terör olaylarında çok sayıda asker ve polisimizin şehit edilmesi Üniversitemiz mensuplarını derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığı ve bütünlüğüne yönelik bu tür saldırıların milletimizin sağduyusu, birlik ve beraberliği sayesinde amacına ulaşamayacağı açıktır. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesinde vurguladığı gibi, ülkemiz ancak iç ve dış barışla geleceğe güven ve de umutla bakabilir. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu Üyeleri olarak bizler, bu hain saldırıları kınıyor, bir an önce son bulmasını umut ediyor ve Milletimizin acısını yürekten paylaşıyoruz. Hepimizin yüreğini yaralayan bu ve daha önceki saldırılarda yaşamını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz.
Türk Milletinin huzur bulacağı barış ortamına yakın zamanda kavuşacağı inancıyla duygularımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.”
KARAR 3- Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 23. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinin ekteki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 24. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinin ekteki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Denizcilik Fakültesi’nin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 03.06.2015 tarihli ve 03/01-02 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6 İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü öğretim planında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 25.06.2015 tarihli ve 02/01-02-06 sayılı, 02.09.2015 tarihli ve 04/01 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7 Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Konservatuvar Kurulu’nun 27.03.2015 tarihli ve 03/03 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8 Fen Fakültesi’nin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 05.08.2015 tarihli ve 230/01 sayılı, 19.08.2015 tarihli ve 231/01 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9 Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10 6638 Sayılı Kanun’un 43. maddesi gereğince kapatılan Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne geldikleri sınıfa intibakının yapılmasına ve öğrencilere ders uyumu aranmaksızın başardıkları dersler için toplam kredi ve AKTS üzerinden muafiyet verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11 Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- 05.11.2013 tarihli ve 417/08 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe konulan Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarının kaldırılmasına, ekte yer alan yeni Uygulama Esaslarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.