08.09.2015/1220

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.09.2015
Toplantı Sayısı : 1220

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fatma Feryal Çubukçu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 3. Fen Fakültesi İstatistik Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aylin Alın ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 4. Fen Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özlem Öter ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 5. Edebiyat Fakültesi Felsefe Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Doğan Göçmen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Dilek Seymen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yusuf Kıldiş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Özdemir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Pınar Narin Emirhan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 10. İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gül Mehpare Kurtoğlu Eskişar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 11. Mühendislik Fakültesi Mekanik (Makine) Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çınar Emine Yeni ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 12. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şeyda Ayşe Topaloğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 13. Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emine İpek Özbek Sönmez ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 14. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sema Özan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 15. Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adile Öniz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 16. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Müge Kiray ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 17. Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Türkan Ertay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 18. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Serpil Uğur Baysal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 19. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Didem Karadibak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 20. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Bülent Çukurova ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 21. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hilal Koçdor ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 22. İlahiyat Fakültesi’nden Öğr.Gör. Oğuzhan Şemseddin Yağmur’un, Özel İzmir Amerikan Koleji’nde danışmanlık yapmak üzere Fakültesindeki ders ve görevlerini aksatmamak kaydıyla, 15 Eylül 2015 – 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 67.500 TL (altmışyedibinbeşyüzlira) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 78.403,54 TL (yetmişsekizbindörtyüzüçliraellidörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılması,   yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 25. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 115.270,60 TL (yüzonbeşbinikiyüzyetmişliraaltmışkuruş) gelirden ek ödeme yapılması,   yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 50.069,91 TL (ellibinaltmışdokuzliradoksanbirkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 19.703,38 TL (ondokuzbinyediyüzüçliraotuzsekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 28. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 39.450 TL (otuzdokuzbindörtyüzellilira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 29. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Burak Karabey’in, Altınordu Futbol Kulübü için yapılan seminer, yayın, eğitsel ve benzeri çalışmalarda gönüllü danışman olarak 01.09.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile mesai saati dışında asli görevini aksatmamak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 30. İlahiyat Fakültesi’nden Öğr.Gör. Bekir Emiroğlu’nun, Dokuz Eylül Üniversitesi Özel 75.Yıl İlköğretim Kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yürütülmesi ile ilgili danışmanlık yapmak üzere Fakültesindeki ders ve görevlerini aksatmamak kaydıyla, 01 Eylül 2015 – 01 Eylül 2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 31. Akademik kadrolar için atama izni istenmesi.
 32. Akademik kadrolar için atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Mustafa DAŞ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Nesrin ÖNLÜ
Prof.Dr. Özgül KARAYURT
Prof.Dr. Mustafa ALP
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Yrd.Doç.Dr. İlkay TAŞ
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 
 

Üniversite Yönetim Kurulu 08.09.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Vekili Prof.Dr. Halil Köse başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü, Prof. Halil Yoleri, Prof.Dr. Samiye Mete, Prof.Dr. Veli Özer Özbek ve Prof.Dr. Osman Avşar Kurgun görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Mustafa Daş,  Prof. Nesrin Önlü, Prof.Dr. Özgül Karayurt, Prof.Dr. Mustafa Alp ve Yrd.Doç.Dr. İlkay Taş toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 29., 30., 31. ve 32. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fatma Feryal Çubukçu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Fatma Feryal Çubukçu ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- Fen Fakültesi İstatistik Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aylin Alın ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Aylin Alın ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 4- Fen Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özlem Öter ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Özlem Öter ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 5- Edebiyat Fakültesi Felsefe Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Doğan Göçmen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Doğan Göçmen ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Dilek Seymen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Ayşe Dilek Seymen ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 7- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yusuf Kıldiş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Yusuf Kıldiş ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 8- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Özdemir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Ali Özdemir ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 9- İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Pınar Narin Emirhan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Pınar Narin Emirhan ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 10- İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gül Mehpare Kurtoğlu Eskişar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Gül Mehpare Kurtoğlu Eskişar ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi Mekanik (Makine) Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çınar Emine Yeni ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Çınar Emine Yeni ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 12- Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şeyda Ayşe Topaloğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Şeyda Ayşe Topaloğlu ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 13- Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emine İpek Özbek Sönmez ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Emine İpek Özbek Sönmez ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sema Özan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Sema Özan ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adile Öniz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Adile Öniz ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 16- Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Müge Kiray ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Müge Kiray ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Türkan Ertay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Türkan Ertay ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Serpil Uğur Baysal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Prof.Dr. Serpil Uğur Baysal ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 19- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Didem Karadibak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Didem Karadibak ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 20- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Bülent Çukurova ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Prof.Dr. Bülent Çukurova ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 21- Onkoloji Enstitüsü’nde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hilal Koçdor ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Hilal Koçdor ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 22- İlahiyat Fakültesi’nden Öğr.Gör. Oğuzhan Şemseddin Yağmur’un, Özel İzmir Amerikan Koleji’nde danışmanlık yapmak üzere Fakültesindeki ders ve görevlerini aksatmamak kaydıyla, 15 Eylül 2015 – 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 67.500 TL (altmışyedibinbeşyüzlira) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 78.403,54 TL (yetmişsekizbindörtyüzüçliraellidörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına,   yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 115.270,60 TL (yüzonbeşbinikiyüzyetmişliraaltmışkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına,   yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı)  ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 50.069,91 TL (ellibinaltmışdokuzliradoksanbirkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 19.703,38 TL (ondokuzbinyediyüzüçliraotuzsekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ağustos ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 39.450 TL (otuzdokuzbindörtyüzellilira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Burak Karabey’in, Altınordu Futbol Kulübü için yapılan seminer, yayın, eğitsel ve benzeri çalışmalarda gönüllü danışman olarak 01.09.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile mesai saati dışında asli görevini aksatmamak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- İlahiyat Fakültesi’nden Öğr.Gör. Bekir Emiroğlu’nun, Dokuz Eylül Üniversitesi Özel 75.Yıl İlköğretim Kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yürütülmesi ile ilgili danışmanlık yapmak üzere Fakültesindeki ders ve görevlerini aksatmamak kaydıyla, 01 Eylül 2015 – 01 Eylül 2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.