08.06.2004/706

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.06.2004
Toplantı Sayısı : 706

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Saide Sarıgül hakkındaki raporlar.
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Anasanat Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ertan Yılmaz hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi araştırma görevlisi kadrosunda uzman olarak görev yapan, Uzm.Dr. Ali İbrahim Sevinç?in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle atanması.
 5. Hukuk Fakültesi?nden Arş.Gör. Serdar Nart?ın 01.10.2004 ? 31.05.2005 tarihleri arasında (yol hariç) DAAD tarafından tahsis edilen araştırma bursu kapsamında Almanya?nın Osnabrück Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde doktora tez konusu hakkında araştırma yapmak üzere burslu, yolluksuz, yevmiyesiz maaşlı olarak Almanya?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Hukuk Fakültesi?nden Arş.Gör. Bahar Ceyda Süral?in 23.08.2004 ? 04.06.2005 tarihleri arasında Stockholm Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde Avrupa Hukuku Master Programı kapsamında akademik araştırma ve çalışma yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İsveç?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan, Yrd.Doç.Dr. Niyazi Aksoy, Yrd.Doç.Dr. A.Bahadır Yavuz, Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Yrd.Doç.Dr. Celalettin Şimşek ve Öğr.Gör. Gökhan Öcal?ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 03.06.2004 ? 03.09.2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 8. Fen Bilimleri Enstitüsü?nden Arş.Gör. Sinan Yatkın?ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi?nde Döner Sermaye kapsamında analiz çalışmalarına katılmak üzere 07-17 Haziran 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Rektörlükten Uzman İbrahim Gençbüyür?ün, Koç Üniversitesi?nde yapılacak olan Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)?nun yıllık toplantısına katılmak üzere 13-14 Haziran 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 tertibinden karşılanarak İstanbul?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Hastanemizde Üroloji Anabilim Dalında görevli Yrd.Doç.Dr. Güven Aslan?ın Pfizer firması sponsorluğunda gerçekleştirilen ?Üroloji Günleri? isimli sempozyumda yaptığı konuşması karşılığı kendisine ödenecek olan 660.000.000.-TL danışmanlık ücretinin Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla yapılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsü?nde Teorik/Pratik kurs sertifika programı, Lisansüstü kabul sınavları organizasyonu, Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yapılacak/yapılan lisansüstü projeler kapsamında Danışmanlık/Bilirkişi raporu ile yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin katkı payı dağıtım oranlarının tespit edilmesi.
 12. Alsancak Özel Sağlık Hastanesi A.Ş. vekili Av.Hülya Özel?in Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi.
 13. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Mediko Sosyal Ünitesince yürütülen sağlık hizmetlerinde sağlık karnesi üniversitemizce verilen öğrenci, kurum personeli ve sözleşmeli olarak çalışan SSK?lı personele kurum tabipliği hizmeti verilmesi, bunların dışında kalan sosyal güvencesi olan hastaların tedavi giderlerinin sağlık kuruluşlarında uygulanacak birim fiyatları ve usulleri ölçü alınarak faturalandırılarak gelirin Döner Sermaye hesabına aktarılması.
 14. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi?nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında işletilmekte olan Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayı?nda bulunan salonların kira bedellerinin tespit edilmesi.
 15. 2003-2004 öğretim yılında Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretmenlere yönelik ?Aktif Fen Öğretimi? ile öğrencilere yönelik ?Fen Yaz Okulu? kurslarının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 16. Buca Eğitim Fakültesi 2003-2004 öğretim yılı bahar yarıyılında Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayıları.
 17. 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemize örgün ve ikinci öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerden alınacak ücretlerin tespiti.
 18. 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemize bağlı kurumların ön kayıt-özel yetenek sınavlarına başvuracak adaylardan alınacak kayıt ve sınav öncesi eğitim ücretlerinin tespiti.
 19. 2004-2005 öğretim yılında örgün ve ikinci öğretim yüksek lisans programlarına özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen lisans üstü öğrencilerden alınacak öğrenim ücretlerinin tespiti.
 20. Üniversitemize bağlı Enstitülerin eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere yüksek lisans ve doktora sınavlarına girecek adaylardan ön kayıt kesin kayıt ve kayıtlı öğrencilerden kayıt yenileme ücreti ile öğrencilere verilecek belgelerden alınacak ücretlerin tespiti.
 21. Üniversite Yayın Komisyonu?nun 03.06.2004 tarih ve 246 sayılı kararı.
 22. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yıldız Akvardar?ın Birleşmiş Milletler Madde ve Suç Ofisi (UNODC) sponsorluğunda gerçekleştirilen çalışması ile ilgili adına verilecek ödeneği Döner Sermaye kapsamında alabilmesi konusu.
 23. Akademik kadro aktarması.
 24. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü?nden Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli?nin, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nda projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere 09-10 Haziran 2004 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (gidiş otobüs, dönüş uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Genel Giderlerinden karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 25. Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Uğur Malayoğlu?nun İskoçya Heriot Üniversitesi?nde sürdürmekte olduğu ?Yüksek Alaşımlı Co Bazlı Malzemelerin Aşınması ve Korozyonu? konusundaki araştırma ve incelemelerini İngiltere Leeds Üniversitesi?nde devam ettirmek üzere 04 Haziran 2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 26. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Vesile Öztürk?ün Pfizer Firması sponsorluğunda gerçekleştirmiş olduğu 11.02.2004 tarihinde Salihli?de, 17.03.2004?de Turgutlu?da Pratisyen hekimlere yönelik yaptığı migren tanısı ve tedavisi konusundaki konuşmaları karşılığı kendisine ödenecek olan 1.320.000.000.-TL danışmanlık ücretinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 27. Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan ve Yrd.Doç.Dr. A.Bahadır Yavuz?un Mermer Sahalarında incelemeler yapmak üzere 11-13 Haziran 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz (35 Y 3912 plakalı resmi araç ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak Eskişehir ve Bilecik?te 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 28. Uzman A.Işınsu Atalay?ın, Ulusal Ajans tarafından düzenlenecek olan Sokrates ? Programı Erasmus Eylemi kapsamında 2004-2005 akademik yılı Üniversitelerin program kapsamında yapabileceği faaliyetlerle ilgili toplantıya katılmak üzere 18 Haziran 2004 tarihinde (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 tertibinden karşılanarak Ankara?da görevlendirilmesi.
 29. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan Tülay Akgül?ün 19.06.2004 tarihinden itibaren 19.06.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Doç. Nuray YILMAZ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 08.06.2004 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş görevli olduğu için toplantıya katılamadı. Prof. Cengiz Çekil ve Prof.Dr. Binnur Gürler görevli olmaları nedeniyle yerine Dekan Vekilleri Doç. Nuray Yılmaz ile Prof.Dr. Emin Alıcı toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 21. 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. ve 29. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Saide Sarıgül ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşe Saide Sarıgül hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporlardan dördünün olumlu, birinin olumsuz olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ayşe Saide Sarıgül?ün profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not :
Doçent üye bu maddenin görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.

KARAR 3-
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ertan Yılmaz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ertan Yılmaz hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ertan Yılmaz?ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not :
Doçent üye bu maddenin görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.

KARAR 4- Tıp Fakültesi araştırma görevlisi kadrosunda uzman olarak görev yapan, Uzm.Dr. Ali İbrahim Sevinç?in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
Hukuk Fakültesi?nden Arş.Gör. Serdar Nart?ın 01.10.2004 ? 31.05.2005 tarihleri arasında (yol hariç) DAAD tarafından tahsis edilen araştırma bursu kapsamında Almanya?nın Osnabrück Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde doktora tez konusu hakkında araştırma yapmak üzere burslu, yolluksuz, yevmiyesiz maaşlı olarak Almanya?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
Hukuk Fakültesi?nden Arş.Gör. Bahar Ceyda Süral?in 23.08.2004 ? 04.06.2005 tarihleri arasında Stockholm Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde Avrupa Hukuku Master Programı kapsamında akademik araştırma ve çalışma yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İsveç?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan, Yrd.Doç.Dr. Niyazi Aksoy, Yrd.Doç.Dr. A.Bahadır Yavuz, Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Yrd.Doç.Dr. Celalettin Şimşek ve Öğr.Gör. Gökhan Öcal?ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 03.06.2004 ? 03.09.2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
Fen Bilimleri Enstitüsü?nden Arş.Gör. Sinan Yatkın?ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi?nde Döner Sermaye kapsamında analiz çalışmalarına katılmak üzere 07-17 Haziran 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
Rektörlükten Uzman İbrahim Gençbüyür?ün, Koç Üniversitesi?nde yapılacak olan Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)?nun yıllık toplantısına katılmak üzere 13-14 Haziran 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 tertibinden karşılanarak İstanbul?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
Hastanemizde Üroloji Anabilim Dalında görevli Yrd.Doç.Dr. Güven Aslan?ın Pfizer firması sponsorluğunda gerçekleştirilen ?Üroloji Günleri? isimli sempozyumda yaptığı ?Türkiye Viagra Deneyim Çalışması? konulu konuşması karşılığı kendisine ödenecek olan 660.000.000.-TL danışmanlık ücretinin Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla gerçekleştirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
Fen Bilimleri Enstitüsü?nde Teorik/Pratik kurs sertifika programı, Lisansüstü kabul sınavları organizasyonu, Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yapılacak/yapılan lisansüstü projeler kapsamında Danışmanlık/Bilirkişi raporu ile yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin katkı payı dağıtım oranlarının Enstitü Yönetim Kurulu?nun 14.05.2004 tarih ve 19/20 kararı doğrultusunda 07 Mayıs 2004 tarihinden geçerli olacak şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
Alsancak Özel Sağlık Hastanesi A.Ş. vekili Av.Hülya Özel?in Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Şeref Ertaş ve Prof.Dr. Nevzat Koç?tan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Mediko Sosyal Ünitesince yürütülen sağlık hizmetlerinde sağlık karnesi üniversitemizce verilen öğrenci, kurum personeli ve sözleşmeli olarak çalışan SSK?lı personele kurum tabipliği hizmeti verilmesi, bunların dışında kalan sosyal güvencesi olan hastaların tedavi giderlerinin sağlık kuruluşlarında uygulanacak birim fiyatları ve usulleri ölçü alınarak faturalandırılarak gelirin Döner Sermaye hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi?nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında işletilmekte olan Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayı?nda bulunan salonların kira bedellerinin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı?nın 31.05.2004 tarih ve 2853 sayılı yazısında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
2003-2004 öğretim yılında Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretmenlere yönelik ?Aktif Fen Öğretimi? ile öğrencilere yönelik ?Fen Yaz Okulu? kurslarının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
Buca Eğitim Fakültesi Bölümlerinin öğretim planlarında yer alan ve Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli Uygulama Öğretmenleri için açılan Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Ortaöğretimde PDR Öğretimi I, Okul Öncesi Eğitimi (PDR) Uygulama I, Uygulama II (Okul Öncesi Öğretmenliği), Öğretmenlik Uygulaması derslerinin uygulamalarının şube onaylarının 2003-2004 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren örgün ve ikinci öğretimde geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen şekilde düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
2004-2005 öğretim yılında Üniversitemize örgün ve ikinci öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerden alınacak ücretlerin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2004-2005 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Ücretleri

 

Örgün Öğretim

100.000.000.-TL

Örgün Öğretime Birden Fazla Başvuruda Bulunanlar

150.000.000.-TL

İkinci Öğretim

250.000.000.-TL

İkinci Öğretime Birden Fazla Başvuruda Bulunanlar

300.000.000.-TL

KARAR 18- 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemize bağlı kurumların önkayıt-özel yetenek sınavlarına başvuracak adaylardan alınacak önkayıt ve sınav öncesi eğitim ücretlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne ve alınacak ücretlerin ilgili birimlerin Yönetim Kurulu Kararlarında belirtilen hesaplara yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.

2004-2005 Öğretim Yılında Üniversitemize Bağlı Kurumlara Önkayıt Yaptıracak Adaylardan Alınacak Önkayıt ve Sınav Öncesi Eğitim Ücretleri

Kurumu

Önkayıt Ücreti

Sınav Öncesi

Eğitim Ücreti

Kesin Kayıt Ücreti

Güzel Sant.Fakültesi

35.000.000.-TL
(KDV dahil)

500.000.000.-TL
(KDV dahil)

Buca Eğitim Fakültesi

100.000.000.-TL
(KDV dahil)

200.000.000.-TL
(KDV dahil)

Devlet Konservatuvarı

     

Hazırlayıcı Birimler

60.000.000.-TL
(KDV dahil)

100.000.000.-TL
(KDV dahil)

175.000.000.-TL
(KDV dahil)

Lisans (Hazır.Bir.Geçenlerden)

125.000.000.-TL
(KDV dahil)

Lisan (Diğer Adaylardan)

60.000.000.-TL
(KDV dahil)

100.000.000.-TL
(KDV dahil)

175.000.000.-TL
(KDV dahil)

KARAR 19- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi?nin 6.maddesi gereğince Üniversitemize bağlı Enstitülerde 2004-2005 öğretim yılında özel öğrenci statüsünde ders almak isteyenlerden alınacak öğrenim ücretlerinin ders saati başına örgün öğretim için 75.000.000.- TL, ikinci öğretim için ise 125.000.000.- TL ücret olarak belirlenmesine ve alınan ücretlerin Üniversitemiz Sosyal Hizmetler Bütçesine gelir olarak kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
2004-2005 öğretim yılında lisansüstü eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Yükseklisans ve Doktora sınavlarına girecek adaylardan önkayıt, kesin kayıt ve kayıtlı öğrencilerden (Üniversitemiz Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman ve Okutman kadrosunda görev yapanlar hariç) kayıt yenileme ücreti ile öğrencilere verilecek belgelerden alınacak ücretlerin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

ALINACAK ÜCRET

ÖNKAYIT

30.000.000.-TL

Birden fazla Anabilim/Anasanat Dalına Başvurması
Halinde İlave Her Anabilim/Anasanat Dalı İçin

20.000.000.-TL

KESİN KAYIT

35.000.000.-TL

KAYITLI ÖĞRENCİLERDEN

 

Her yarıyıl için kayıt yenileme

20.000.000.-TL

KAYIT YENİLEME GECİKME BEDELİ

50.000.000.-TL

TRANSKRİPT (2.ve sonrası için)

5.000.000.-TL

ÖĞRENCİ BELGESİ (2. ve sonrası için)

3.000.000.-TL

ONAY

3.000.000.-TL

KARAR  21- A) Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi?nin Cilt: 5, Sayı: 3, 2003 yılının basımına,
a)
Basılacak miktarın 250 adet gerçekleştirilmesine,
b)
Esere verilecek yayın no?sunun 09.8888.5300.000/BY.04.029.339 olarak tespitine,
c)
Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi?nin Cilt: 5, Sayı: 4, 2003 yılının basımına,
a)
Basılacak miktarın 200 adet gerçekleştirilmesine,
b)
Esere verilecek yayın no?sunun 09.8888.5300.000/BY.04.030.340 olarak tespitine,
c)
Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine,
C)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi?nin Cilt: 6, Sayı: 1, 2004 yılının basımına,
a)
Basılacak miktarın 200 adet gerçekleştirilmesine,
b)
Esere verilecek yayın no?sunun 09.8888.5300.000/BY.04.031.341 olarak tespitine,
c)
Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine,
D)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi?nin Cilt: 6, Sayı: 2, 2004 yılının basımına,
a)
Basılacak miktarın 250 adet gerçekleştirilmesine,
b)
Esere verilecek yayın no?sunun 09.8888.5300.000/BY.04.032.342 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet olarak gerçekleştirilmesine
oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yıldız Akvardar?ın Birleşmiş Milletler Madde ve Suç Ofisi (UNODC) sponsorluğunda gerçekleştirilen ?İzmir?de madde kullanımının değerlendirilmesi? çalışması ile ilgili adına verilecek ödeneği (4000 Amerikan Doları + 6000 Amerikan Doları) Döner Sermaye kapsamında almasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23-
Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24-
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü?nden Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli?nin, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nda projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere 09-10 Haziran 2004 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (gidiş otobüs, dönüş uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Genel Giderlerinden karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25-
Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Uğur Malayoğlu?nun İskoçya Heriot Üniversitesi?nde sürdürmekte olduğu ?Yüksek Alaşımlı Co Bazlı Malzemelerin Aşınması ve Korozyonu? konusundaki araştırma ve incelemelerini İngiltere Leeds Üniversitesi?nde devam ettirmek üzere 04 Haziran 2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26-
Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Vesile Öztürk?ün Pfizer Firması sponsorluğunda gerçekleştirmiş olduğu 11.02.2004 tarihinde Salihli?de, 17.03.2004?de Turgutlu?da Pratisyen hekimlere yönelik yaptığı migren tanısı ve tedavisi konusundaki konuşmaları karşılığı kendisine ödenecek olan 1.320.000.000.-TL danışmanlık ücretinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27-
Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan ve Yrd.Doç.Dr. A.Bahadır Yavuz?un Mermer Sahalarında incelemeler yapmak üzere 11-13 Haziran 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz (35 Y 3912 plakalı resmi araç ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak Eskişehir ve Bilecik?te 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28-
Uzman A.Işınsu Atalay?ın, Ulusal Ajans tarafından düzenlenecek olan Sokrates ? Programı Erasmus Eylemi kapsamında 2004-2005 akademik yılı Üniversitelerin program kapsamında yapabileceği faaliyetlerle ilgili toplantıya katılmak üzere 18 Haziran 2004 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 tertibinden karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29-
Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan Tülay Akgül?ün 19.06.2004 tarihinden itibaren 19.06.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.