08.06.2004/300

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.06.2004
Toplantı Sayısı : 300

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2003-2004 öğretim yılı Yaz Okulu Akademik Takvim taslağının görüşülmesi.
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Muhasebe, Finansman, İngilizce Uluslararası İlişkiler, İngilizce Finansman yüksek lisans öğretim programı, İngilizce Finansman, Denizcilikte Güvenlik, Emniyet ve Çevre Yönetimi, Sistem Analizi ve Tasarımı, Dış Ticaret tezsiz yüksek lisans ikinci öğretim programı ile Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (örgün), İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği (örgün) Tezsiz yüksek lisans programının açılması.
 4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında ?Deneysel Fetal Cerrahi? yüksek lisans programı açılması ve öğretim planının onaylanması.
 5. Mühendislik Fakültesi?nde ?Mühendislik Eğitimi? Anabilim Dalı kurulması.
 6. İşletme Fakültesinde Çift Anadal Programının onaylanması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı doktora programı öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 9. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 10. Devlet Konservatuvarı Lise ve Lisans öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 11. Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim ve sınav uygulama esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 12. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 13. Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 14. 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrenciler için komisyon oluşturulması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Doç. Nuray YILMAZ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Memduh ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Doç. Elvan ANMAÇ

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 08.06.2004 Salı günü saat 14.00?de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Adil Esen ve Prof.Dr. Şeref Ertaş görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof. Cengiz Çekil, Prof.Dr. Binnur Gürler ile Prof.Dr. Oğuz Adanır görevli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Doç. Nuray Yılmaz, Prof.Dr. Emin Alıcı ve Müdür Vekili Doç. Elvan Anmaç, toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12., 13. ve 14.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR  1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Buca Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve İzmir Meslek Yüksekokulu?nda 2004 yaz aylarında yaz öğretimi yapılmasının kabulüne ve 2003-2004 öğretim yılı yaz öğretimi akademik takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kurumu

Ön Kayıt

Kesin Kayıt

Dersler

Final Sınavları

Yabancı Diller Y.O.

14.06.04-15.06.04

30.06.04-01.07.04

05.07.04-12.08.04

12.08.04

Mühendislik Fakültesi

07.07.04-09.07.04

12.07.04-16.07.04

19.07.04-27.08.04

23.08.04-27.08.04

Fen-Edebiyat Fakültesi

07.07.04-09.07.04

14.07.04-16.07.04

19.07.04-27.08.04

23.08.04-27.08.04

İşletme Fakültesi

12.07.04-16.07.04

19.07.04-21.07.04

26.07.04-27.08.04

31.08.04-03.09.04

Buca Eğitim Fakültesi(**)

05.07.04-09.07.04

19.07.04-27.07.04

02.08.04-10.09.04

06.09.04-10.09.04

İzmir Meslek Y.O.

28.06.04-30.06.04

01.07.04-02.07.04

05.07.04-07.08.04

09.08.04-14.08.04

(**) 2 ve 3 kredi saatlik dersler 4 hafta,
4-5 ve daha fazla kredideki dersler 6 hafta,
yürütülecektir.
KARAR 3-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde;
a) 2004-2005 öğretim yılından itibaren İşletme Anabilim Dalı bünyesinde ?Muhasebe Yükseklisans Programı? açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde kabulüne,
b) 2004-2005 öğretim yılından itibaren İşletme Anabilim Dalı bünyesinde ?Finansman Yükseklisans Programı? açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde kabulüne,
c) 2004-2005 öğretim yılından itibaren Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı bünyesinde ?İngilizce Uluslararası İlişkiler Yükseklisans Programı? açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde kabulüne konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına,
d) 2004-2005 öğretim yılından itibaren İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesinde ?İngilizce Finansman Yükseklisans Programı? açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde kabulüne, konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına, 
e) İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesinde ?İngilizce Finansman İkinci Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programı? açılmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.maddesi ve 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına, 
f) 2004-2005 öğretim yılından itibaren Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde ?Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programı? açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4. ve 7. maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına,
g) 2004-2005 öğretim yılından itibaren Ekonometri Anabilim Dalı bünyesinde ?Sistem Analizi ve Tasarımı İkinci Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programı? açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4. ve 7. maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına,
h) 2004-2005 öğretim yılından itibaren Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı bünyesinde ?Dış Ticaret İkinci Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programı? açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4. ve 7. maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına,
ı) 2004-2005 öğretim yılından itibaren ?Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programı? açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına,
i) 2004-2005 öğretim yılından itibaren ?İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programı? açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2004-2005 öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında ?Deneysel Fetal Cerrahi? yüksek lisans programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi bünyesinde bağımsız olarak ?Mühendislik Eğitimi Anabilim Dalı? kurulmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İşletme Fakültesi?nde 2004-2005 öğretim yılında ?Çift Anadal Programı? açılmasına, öğretim planlarının ekteki şekilde uygulanmasına ve son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2004 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü?nün bazı anabilim dallarının yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı doktora programı öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Güzel Sanatlar Fakültesi?nin Müzik Bilimleri, Resim, Tekstil, Sahne Sanatları (Dramatik yazarlık, oyunculuk, sahne tasarımı) Bölümleri öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Devlet Konservatuvarının Lise ve Lisans Devresi Müzik Bölümü bünyesinde yer alan Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar ile Piyano Anasanat Dallarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 10. ve 21. maddelerinde ekte belirtilen şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 2002-2003 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi nedeniyle;
a) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü dönem 3 aktif eğitim planının ekteki şekilde onaylanmasına,
b) Güverte Bölümü Dönem 1 ve 2 de değişiklik yapılmasına, dönem 3 aktif eğitim planının ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nün bazı anabilim dallarına ait yükseklisans ve doktora programlarının öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 14- Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nun 20.06.2003 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömür Özmen başkanlığında kurumların öğrenci işlerinden sorumlu Dekan/Müdür Yardımcılarından oluşan bir komisyon kurulmasına oybirliği ile karar verildi.