08.05.2017/241

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi: 08.05.2017
Toplantı Sayısı: 241
 
 
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden  Prof.Dr.Fatos ÖNEN’ in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti.’ nin tarafından 05/05/2017 tarihinde Kıbrıs’ da düzenlenen “Ankilozan spondilit tedavisinde sekukinumabın yeri-danışma kurulu” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.400,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/ Romatoloji Bilim Dalı’ nın 02/05/2017 tarih ve 61 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ’ nin AstraZeneca İlaç San. Ve Tic.Ltd.Şti. firması tarafından 25/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Vakalarda Tip 2 diyabet tedavisinde SGLT2 inhibisyonu ve çok boyutlu etkileri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 03/05/2017 tarih ve 192 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat BAYRAKTAR’ ın Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. firması tarafından 04/05/2017 tarihinde Antalya’ ya düzenlenen “39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kongresi’ nde uydu sempozyumu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 6.501,00 TL. (KDV Hariç ) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 03/05/2017 tarih ve 193 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 07/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Deneyim Paylaşım” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 8.100,00 TL. (KDV Hariç ) tutarın katkı payı dağıtımının yasal Hariç) kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 03/05/2017 tarih ve 195 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın AstraZeneca İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 25/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Vakalarda Tip 2 Diyabet Tedavisinde SGLT2 inhibisyonu ve çok boyutlu etkileri konulu uydu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Dahil ) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 02/05/2017 tarih ve 191 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 14/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Deneyim Paylaşım” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 8.100,00 TL. (KDV Hariç ) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 03/05/2017 tarih ve 194 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın Roche Müstahzarları San.Ano.Şti. tarafından 09/05/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Ocrevus için pazarlama danışma kurulu” adlı toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.200,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’ nın 04/05/2017 tarih ve 411 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Hüseyin DURSUN’ un Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti. tarafından 17/04/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Multidisipliner yaklaşım ve rivaroksaban” adlı toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Kardiyoloji Anabilim Dalı’ nın 05/05/2017 tarih ve 377 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
9- Tıp Fakültesi Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Neslihan EMİROĞLU’ nun Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. tarafından 10/05/2017-14.05.2017 tarihleri arasında Çeşme’ de düzenlenen “27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi-DEHB tedavisinde İncelikler” adlı toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı Anabilim Dalı’ nın 05/05/2017 tarih ve 424 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
10- Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Aras Emre CANDA’ ın Smith ve nephew firması tarafından 05.04.2017-09.04.2017 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “Enteroatmosferik fistül yönetimi uygulamalı kursu” na eğitmen olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.353,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Genel Cerrahi Anabilim Dalı 16/03/2017 tarih ve 165 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
11- Tüp Bebek Merkezinde kullanılmak üzere embriyo biyopsi işlemi adı ile 750,00 TL. tutarında Başhekimlik Makamına 08/05/2017 tarih ve 6494 sayılı yazısı incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                               
Prof.Dr.Banu Esra ASLANERTİK                                                                                          
Prof.Dr.Oğuz DİCLE
Prof.Dr.Erkan DEREBEK
Porf.Dr.İbrahim ÖZTURA
Haydar GÖK           
 
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 08/05/2017 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden     Prof.Dr.Fatos ÖNEN’ in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti.’ nin tarafından 05/05/2017 tarihinde Kıbrıs’ da düzenlenen “Ankilozan spondilit tedavisinde sekukinumabın yeri-danışma kurulu” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.400,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ’ nin AstraZeneca İlaç San. Ve Tic.Ltd.Şti. firması tarafından 25/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Vakalarda Tip 2 diyabet tedavisinde SGLT2 inhibisyonu ve çok boyutlu etkileri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat BAYRAKTAR’ ın Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. firması tarafından 04/05/2017 tarihinde Antalya’ ya düzenlenen “39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kongresi’ nde uydu sempozyumu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 6.501,00 TL. (KDV Hariç ) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 07/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Deneyim Paylaşım” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 8.100,00 TL. (KDV Hariç ) tutarın katkı payı dağıtımının yasal Hariç) kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın AstraZeneca İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 25/05/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Vakalarda Tip 2 Diyabet Tedavisinde SGLT2 inhibisyonu ve çok boyutlu etkileri konulu uydu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Dahil ) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 14/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Deneyim Paylaşım” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 8.100,00 TL. (KDV Hariç ) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın Roche Müstahzarları San.Ano.Şti. tarafından 09/05/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Ocrevus için pazarlama danışma kurulu” adlı toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.200,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Hüseyin DURSUN’ un Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti. tarafından 17/04/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Multidisipliner yaklaşım ve rivaroksaban” adlı toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Neslihan EMİROĞLU’ nun Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. tarafından 10/05/2017-14.05.2017 tarihleri arasında Çeşme’ de düzenlenen “27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi-DEHB tedavisinde İncelikler” adlı toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 10-Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Aras Emre CANDA’ ın Smith ve nephew firması tarafından 05.04.2017-09.04.2017 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “Enteroatmosferik fistül yönetimi uygulamalı kursu” na eğitmen olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.353,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tüp Bebek Merkezinde kullanılmak üzere embriyo biyopsi işlemi adı ile 750,00 TL. tutarın tanımlanmasına oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
Prof. Dr. Banu Esra ASLANERTİK
İmza
 
 
 
 
Prof.Dr.Erkan DEREBEK                                                                Prof.Dr.Oğuz DİCLE   
                İmza                                                                                                İmza
 
 
 
 
 
 
   Prof.Dr.İbrahim ÖZTURA                                                               Emil Galip GÜRSOY
                   İmza                                                                                                İmza