08.05.2012/398

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.05.2012
Toplantı Sayısı : 398 

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2011-2012 öğretim yılı Yaz Öğretimi Akademik Takvimi’nin belirlenmesi.
 3. 2012-2013 Öğretim yılı Akademik Takvimi’nin belirlenmesi.
 4. Fen Fakültesi bünyesinde yer alan Fizik Bölümü’nün örgün ve ikinci öğretim programlarında 2012-2013 öğretim yılından itibaren % 30 yabancı dille (İngilizce) eğitim verilmesi. 
 5. Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere “Sanat ve Tasarım Kuramları Anabilim Dalı” kurulması ile bu Anabilim Dalında 2012-2013 öğretim yılından itibaren Yüksek Lisans ve Doktora programı açılması.
 6. Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere “Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı” kurulması ile bu Anasanat Dalında 2012-2013 öğretim yılından itibaren Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programı açılması.
 7. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 8. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı “Erişkin Prevantif Onkoloji” Bilim Dalının kurulması.
 9. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Nükleer Tıp Teknikleri Programına 2012-2013 öğretim yılından itibaren 15 öğrenci alınması.
 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Avrupa Çalışmaları Doktora programında 2012-2013 öğretim yılından itibaren %30 yabancı dille (İngilizce) eğitim verilmesi.
 11. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Dış Ticaret II. öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programında eğitimin 2012-2013 öğretim yılından itibaren %100 İngilizce verilmesi ve İngilizce Dış Ticaret Yüksek Lisans Programının açılması.
 12. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren İstihdam Ve Kariyer Danışmanlığı II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 13. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim Dalında 2012-2013 öğretim yılından itibaren Yüksek Lisans Programı açılması.
 14. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 15. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren Maliye Uygulamaları II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 16. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı, İnsan Hakları Hukuku II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Ceza Hukuku II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 17. Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren İngilizce İşletme Yönetimi Örgün Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 18. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının 2012-2013 öğretim yılından itibaren Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalına aktarılması ve bu Anabilim Dalında Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı açılması.
 19. Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora Programı açılması.
 20. 20.04.2006 tarih ve 26145 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM) Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması ve yeni Yönetmeliğin görüşülmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. Alp TİMUR
Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
Prof.Dr. Halil KÖSE
 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Gülmira KURUOĞLU
 
Prof.Dr. Serap ALP
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Nazım İREM
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
 
Prof.Dr. Okan TUNA
 
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
 
Prof.Dr. A.Emel GÖKSU
 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
 
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
 
Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
 
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
 
Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Orhan MAĞDEN
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

Üniversite Senatosu 08.05.2012 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar, Prof.Dr. Serdar Kurt, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir ve Prof.Dr. Kemal Arı görevli oldukları için Dekan Vekilleri Prof.Dr. Gülmira Kuruoğlu, Prof.Dr. Serap Alp, Prof.Dr. Nazım İrem ile Müdür Vekili Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu toplantıya katıldı. 
Prof.Dr. Atila Akkoçlu ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli, Yrd.Doç.Dr. Adil Koruyan raporlu olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz 2011-2012 öğretim yılı Yaz Öğretimi Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Üniversitemiz 2012-2013 öğretim yılı Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen Fakültesi bünyesinde yer alan Fizik Bölümü’nün örgün ve ikinci öğretim programlarında 2012-2013 öğretim yılından itibaren % 30 yabancı dille (İngilizce) eğitim verilmesine, öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere “Sanat ve Tasarım Kuramları Anabilim Dalı” kurulmasına, bu Anabilim Dalında 2012-2013 öğretim yılından itibaren “Sanat ve Tasarım Kuramları Yüksek Lisans Programı” ile “Sanat ve Tasarım Kuramları Doktora Programı” açılmasına, öğretim planlarının Enstitü Kurulu’nun 29.02.2012 tarih ve 1 /4 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere “Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı” kurulmasına, bu Anasanat Dalında 2012-2013 öğretim yılından itibaren ”Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı” ile “Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programı” açılmasına, öğretim planlarının Enstitü Kurulu’nun 29.02.2012 tarih ve 1 /2 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesinin bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Sınav Komisyonlarının oluşturulması
Madde 4- Eleme ve seçme sınav komisyonlarında görevlendirilecek üyeler Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalındaki eleme ve seçme sınavları için sınav sonuçlarının değerlendirileceği gün, her akademik kariyerdeki öğretim elemanları arasından (Prof., Doç.,Yrd.Doç., Öğr.Gör.)birer kişinin ad çekme ile seçilecek 4 kişi ve Anabilim Dalı başkanından oluşan 5 kişilik değerlendirme komisyonu, Bölüm Başkanının teklifi ve Dekanın onayı ile belirlenir.
Madde 12- Öğrencilerin yetenek sınavlarına cep telefonu, fotoğraf makinesi ve video gibi cihazlarla girmeleri yasaktır.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı “Erişkin Prevantif Onkoloji” Bilim Dalının kurulmasına ilişkin konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine oyçokluğu (45 Evet – 1 Hayır)  karar verildi.
KARAR 9- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Nükleer Tıp Teknikleri Programına 2012-2013 öğretim yılından itibaren 15 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Avrupa Çalışmaları Doktora programında 2012-2013 öğretim yılından itibaren %30 yabancı dille (İngilizce) eğitim verilmesine ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 11- Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Dış Ticaret II. öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programında eğitimin 2012-2013 öğretim yılından itibaren %100 İngilizce verilmesi ve İngilizce Dış Ticaret Yüksek Lisans Programının açılmasına ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 12- Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 13- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim Dalında 2012-2013 öğretim yılından itibaren Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 14- Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 15- Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren Maliye Uygulamaları II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 16- Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı, İnsan Hakları Hukuku II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Ceza Hukuku II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 17- Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren İngilizce İşletme Yönetimi Örgün Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 18- Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının 2012-2013 öğretim yılından itibaren Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalına aktarılması ve bu Anabilim Dalında Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 19- Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora Programı açılmasına ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 20- 20.04.2006 tarih ve 26145 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM) Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması ve yeni Yönetmeliğin görüşülmesine ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.