08.05.2012/1059

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.05.2012
Toplantı Sayısı : 1059

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Türkeri hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Bilgin Cömert hakkındaki raporlar.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Araş.Gör. Remzi Fışkın’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 5. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümünde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu’ndan Araş.Gör. Melike Yönder’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Mehmet Siraç Dilber’in, Sağlık Bakanlığı bünyesinde AR-GE yapılanmasında danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmesinin, 27.04.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Coşkun Can Aktan’ın, Mount Kenya Üniversitesi İşletme ve Kamu Yönetimi Fakültesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.10.2012-30.09.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Atilla Göktürk’ün, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki görevlendirilmesinin 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 19.09.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2012 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 454.000 TL tutarındaki ek bütçe teklifi.
 10. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 13.403,39 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 244.018,77 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 18.964,81 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 242.925,59 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Yabancı Diller Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinden toplam 2.005.000 TL tutarın harcama kalemleri arasında aktarılması.
 15. Yabancı Diller Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinden toplam 2.000.000 TL tutarın, Derslik ve Merkezi Birimler yapımı projesi kapsamında Yüksekokulun bina yapımı işinde kullanılmak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının ilgili hesabına aktarılması.
 16. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Osman Ersin Koralay’ın, Avustralya Adelaide Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere 01.12.2012-28.02.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Hemşirelik Fakültesi’nden Doç.Dr. Özgül Karayurt’un, ABD Pensilvanya Pittsburg Üniversitesi Tıp Merkez Magee-Woman Hastanesinde cerrahi programında bilimsel gözlemci olarak ve aynı Üniversitenin Hemşirelik Okulunda lisans, lisansüstü eğitim sürecini gözlemlemek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01 Ekim-31 Aralık 2012 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 07.05.2012 tarih ve 448 sayılı kararı.
  

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Gülmira KURUOĞLU
Prof.Dr. Serap ALP
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Nazım İREM
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA

 

Üniversite Yönetim Kurulu 08.05.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar, Prof.Dr. Serdar Kurt ve Prof.Dr. Ceyhan Aldemir görevli oldukları için Dekan Vekili Prof.Dr. Gülmira Kuruoğlu, Prof.Dr. Serap Alp ve Prof.Dr. Nazım İrem toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Sedef Gidener izinli, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 16. 17. ve 18. maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Türkeri ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mehmet Türkeri hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mehmet Türkeri’nin profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr.Bilgin Cömert ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Bilgin Cömert hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Bilgin Cömert’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Araş.Gör. Remzi Fışkın’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümünde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu’ndan Araş.Gör. Melike Yönder’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Mehmet Siraç Dilber’in, Sağlık Bakanlığı bünyesinde AR-GE yapılanmasında danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmesinin, 27.04.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Coşkun Can Aktan’ın, Mount Kenya Üniversitesi İşletme ve Kamu Yönetimi Fakültesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.10.2012-30.09.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Atilla Göktürk’ün, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki görevlendirilmesinin 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 19.09.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2012 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 454.000 TL tutarındaki ek bütçenin Merkez Yönetim Kurulunun 17.04.2012 tarih ve 7 sayılı toplantı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 13.403,39 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 244.018,77 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesine ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 18.964,81 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesine ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 242.925,59 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesine ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Yabancı Diller Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinden toplam 2.005.000 TL tutarın Yüksekokul Yönetim Kurulunun 12.04.2012 tarih ve 8/2 sayılı kararında belirlendiği şekilde harcama kalemleri arasında aktarılma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Yabancı Diller Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinden toplam 2.000.000 TL tutarın, Derslik ve Merkezi Birimler yapımı projesi kapsamında Yüksekokulun bina yapımı işinde kullanılmak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının ilgili hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Osman Ersin Koralay’ın, Avustralya Adelaide Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere 01.12.2012-28.02.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Hemşirelik Fakültesi’nden Doç.Dr. Özgül Karayurt’un, ABD Pensilvanya Pittsburg Üniversitesi Tıp Merkez Magee-Woman Hastanesinde cerrahi programında bilimsel gözlemci olarak ve aynı Üniversitenin Hemşirelik Okulunda lisans, lisansüstü eğitim sürecini gözlemlemek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01 Ekim-31 Aralık 2012 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- A-Denizcilik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Soner Esmer’in, T.C.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Alpaslan Ateş ile hazırladığı “Liman İşletmelerinde Performans Ölçümü” adlı kitabın kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Dergisi XXXV. (2012/1) sayısının basımının 300 adet olarak gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın nosunun, 09.1400.0000.000/BY.012.062.615 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.