18.02.2020/1429

Yayınlanma Tarihi: 27-05-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 18.02.2020                                                                          Toplantı Sayısı : 1429

 

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Melis Arzu Uyulgan hakkındaki raporlar.
 3. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda görev yapan ve 04.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Kıvanç Hekim’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan ve 14.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Caner Yemez’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 13.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Hüseyin Öztürk’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 10.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Nazmiye Begüm Kıvanç’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 10.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Elgiz Kan Çelenay’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 15.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Cem Yıldız’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 15.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Emre Karagöz’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 15.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Lütfiye Özge Güney’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Sema Şimşek Eke’nin, doktora eğitimi yapmak üzere kadrosunun Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalına tahsisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 12. Buca Eğitim Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Ahmet Bilal Özbek, Arş.Gör.Dr. Cansu Çelebi Erol, Arş.Gör.Dr. Ceren Uçan, Arş.Gör.Dr. Emine Çavdar Ataman, Arş.Gör.Dr. Erkan Özcan, Arş.Gör.Dr. İsmail Sökmen, Arş.Gör.Dr. Esra Uslu, Arş.Gör.Dr. Hediye Arzu Gökçe Gündüzoğlu, Arş.Gör.Dr. Peyruze Rana Şimşek, Arş.Gör.Dr. Yurdagül Kılıç Gündüz, Arş.Gör.Dr. Zekiye Özgür, Arş.Gör.Dr. Zübeyde Doğan Altun, Arş.Gör.Dr. Özge Özbayrak Azman, Arş.Gör.Dr. Yağmur Soylu, Arş.Gör.Dr. Kadir Demir ve Arş.Gör.Dr. Berna Tataroğlu Taşdan’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 13. Hukuk Fakültesinden Arş.Gör.Dr. İsa Başbüyük’ün, Fen Fakültesinin 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında “FSH 0024 Temel Hukuk (2+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Ayşegül Çimen, Arş.Gör.Dr. Nur Fidancı ve Arş.Gör.Dr. Engin Yücel’in Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri
 15. Mühendislik Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Oylum Çolpankan Güneş, Arş.Gör.Dr. Orkut Sancakoğlu’nun Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri
 16. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık sınıfında (2 ayrı sınıf ve şubede) öğrenim gören İşletme Fakültesi Suny Albany programı öğrencilerinin hazırlık sınıflarında 10.02.2020 tarihinden itibaren ders veren öğretim elemanları ile 1. ve 2. sınıflarda ders veren İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretlerinin Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca 3 (üç) katı belirlenmesi.
 17. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 462,96 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 8.922,66 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 74.246,34 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 24.349,54 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 191.474.07 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Disiplin soruşturması.
 24. Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Aynur Maktal hakkındaki raporlar.
 25. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Damla Gürpınar hakkındaki raporlar.
 26. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gökhan Dalkılıç hakkındaki raporlar.
 27. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Şube Müdürlüğü kurulması ve Şube Müdürü kadrosu ihdas edilmesi

 

Toplantıda Bulunanlar     

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR      

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Engin AKDENİZ 

 

Prof.Dr. Aylin ALIN           

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

 

Dr.Öğr.Üyesi Sesim SOYER GÜLEÇ  

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN 

 

Prof.Dr. Elip Yaprak GÜLCAN      

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN   

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr.  Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

 

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 18.02.2020 Salı günü saat 17.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

            Prof.Dr. Remzi Yağcı raporlu, Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Engin Akdeniz ile Dr.Öğr.Üyesi Sesim Soyer Güleç katıldı.

Gündemin üzerinde yapılan görüşmelerde 24., 25., 26. ve 27.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi

KARAR 2- Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Melis Arzu Uyulgan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Melis Arzu Uyulgan’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda görev yapan ve 04.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Kıvanç Hekim’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan ve 14.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Caner Yemez’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 13.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Hüseyin Öztürk’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 10.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Nazmiye Begüm Kıvanç’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 10.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Elgiz Kan Çelenay’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 15.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Cem Yıldız’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 15.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Emre Karagöz’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 15.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Lütfiye Özge Güney’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11- Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Sema Şimşek Eke’nin, doktora eğitimi yapmak üzere kadrosunun, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalına tahsisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12-Buca Eğitim Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Ahmet Bilal Özbek, Arş.Gör.Dr. Cansu Çelebi Erol,  Arş.Gör.Dr. Ceren Uçan, Arş.Gör.Dr. Emine Çavdar Ataman, Arş.Gör.Dr. Erkan Özcan, Arş.Gör.Dr. İsmail Sökmen, Arş.Gör.Dr. Esra Uslu, Arş.Gör.Dr. Hediye Arzu Gökçe Gündüzoğlu, Arş.Gör.Dr. Peyruze Rana Şimşek, Arş.Gör.Dr. Yurdagül Kılıç Gündüz, Arş.Gör.Dr. Zekiye Özgür, Arş.Gör.Dr. Zübeyde Doğan Altun, Arş.Gör.Dr. Özge Özbayrak Azman, Arş.Gör.Dr. Yağmur Soylu, Arş.Gör.Dr. Kadir Demir ve Arş.Gör.Dr. Berna Tataroğlu Taşdan’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde Fakülte Yönetim Kurulu’nun 04.02.2020 tarihli ve 02/02 sayılı kararında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13-Hukuk Fakültesinden Arş.Gör.Dr. İsa Başbüyük’ün, Fen Fakültesinin 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında “FSH 0024 Temel Hukuk (2+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Ayşegül Çimen, Arş.Gör.Dr. Nur Fidancı ve Arş.Gör.Dr. Engin Yücel’in Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde Fakülte Yönetim Kurulu’nun 06.02.2020 tarihli ve 06/1  sayılı kararında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15-Mühendislik Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Oylum Çolpankan Güneş, Arş.Gör.Dr. Orkut Sancakoğlu’nun Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar Fakülte Yönetim Kurulu’nun 05.02.2020 tarihli ve 09/8  sayılı kararında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 16- Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık sınıfında (2 ayrı sınıf ve şubede) öğrenim gören İşletme Fakültesi Suny Albany programı öğrencilerinin hazırlık sınıflarında 10.02.2020 tarihinden itibaren ders veren öğretim elemanları ile 1. ve 2. sınıflarda ders veren İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretlerinin 3 (üç) katı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17-Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 462,96 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18- İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 8.922,66 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19-İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20-İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 21-Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin  Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 24.349,54 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22-Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 191.474.07 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23- Disiplin soruşturması.

KARAR 24- Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Aynur Maktal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç. Aynur Maktal’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 25- Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Damla Gürpınar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Damla Gürpınar’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 26- Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gökhan Dalkılıç hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Gökhan Dalkılıç’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 27- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Şube Müdürlüğü kurulması ve Şube Müdürü kadrosu ihdas edilmesi konusunun gündemden çekilmesine oy birliği ile karar verildi.