07.12.2015/164

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
 
 
Toplantı Tarihi:07.12.2015
Toplantı Sayısı:164
 
 
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ali BALCI’nın Merck&Sharp Firması tarafından 14.12.2015-15.12.2015 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan “SpA Imaning Danışma Kurulu ve Workshop” konulu bilimsel toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Radyoloji Anabilim Dalı’ nın 02.12.2015 tarih ve 4431 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’ nın Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. firması tarafından 16.12.2015 tarihinde Antalya’ da yapılacak olan “Diyabette Yeni Tedaviler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.859,20 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 03.12.2015 tarih ve 42368431 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
3 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’ nın Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti.’ firması tarafından 14.12.2015 tarihinde İzmir’ de yapılacak olan “Tip 2 Diyabette Liraglutid’ in Etkinliliği ve Güvenliliği” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.850,00 TL.(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 07.12.2015 tarih ve 362 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
4 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’ nın Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti.’ firması tarafından 22.12.2015 tarihinde İzmir’ de yapılacak olan “Victoza Klinik İzlem Vakaları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.800,00 TL.(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı’ nın 07.12.2015 tarih ve 361 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
 
Toplantıya Katılanlar                               
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN       
Prof.Dr.Can KARACA                                                                                           
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof.Dr.Murat DUMAN
E.Galip GÜRSOY
 
 
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 07/12/2015 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
 
KARAR 1- Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ali BALCI’nın Merck&Sharp Firması tarafından 14.12.2015-15.12.2015 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan “SpA Imaning Danışma Kurulu ve Workshop” konulu bilimsel toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’ nın Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. firması tarafından 16.12.2015 tarihinde Antalya’ da yapılacak olan “Diyabette Yeni Tedaviler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.859,20 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’ nın Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti.’ firması tarafından 14.12.2015 tarihinde İzmir’ de yapılacak olan “Tip 2 Diyabette Liraglutid’ in Etkinliliği ve Güvenliliği” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.850,00 TL.(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4– Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’ nın Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti.’ firması tarafından 22.12.2015 tarihinde İzmir’ de yapılacak olan “Victoza Klinik İzlem Vakaları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.800,00 TL.(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi