07.12.2010/990

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.12.2010
Toplantı Sayısı : 990 

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Banu Lebe hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Tıbbi Biokimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Pınar Tuncel hakkındaki raporlar.
 4. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu hakkındaki raporlar.
 5. Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Efendi Nasiboğlu hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özlem Giray Bozkaya hakkındaki raporlar.
 7. Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Reşat Levent Aysever hakkındaki raporlar.
 8. Fen Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Can Cengiz Çelikoğlu hakkındaki raporlar.
 9. Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erdal Çelik hakkındaki raporlar.
 10. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Onur Özgenç hakkındaki raporlar.
 11. 23.11.2010 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Okutman kadrosuna müracaat eden aday ile ilgili jüri tespiti.
 12. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Fatma Yılmaz’ın, 29.12.2010 tarihinden itibaren 29.12.2012 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 13. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan Kıvanç Hekim’in, 04.03.2011 tarihinden itibaren 04.03.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 14. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Serkan Uzmen’in, 25.01.2011 tarihinden itibaren 25.01.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 15. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Berent’in, 24.03.2011 tarihinden itibaren 24.03.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 16. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Nezih Çetinsöz’ün, 22.01.2011 tarihinden itibaren 22.01.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 17. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Mehmet Doğan Yetik’in, 26.01.2011 tarihinden itibaren 26.01.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 18. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Fatih Akça’nın, 27.01.2011 tarihinden itibaren 27.01.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 19. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Mümin Güngör’ün, 20.03.2011 tarihinden itibaren 20.03.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 20. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Onur Çakırgök’ün 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 21. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Helen Margaret Çağlar (Moran)’ın, 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 22. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Nadine Freda Kemp’in, 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 23. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in, 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 24. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan Avusturya uyruklu Gregor Ewen Blair Watson’un, 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 25. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan Alman uyruklu Sabine Yıldız (Aselmann)’ın, 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 26. Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan Alman uyruklu Karin Schmidt’in, 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim görevlisi (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 27. Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Rus uyruklu Prof.Dr. Valeriy Yakhno’nun 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 28. İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Mısır uyruklu Rana Abdel Mohsen Mahmoud El Sayed Erdemir’in 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 29. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Cezayir uyruklu Prof.Abdelouahab Chouikh’nin 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 30. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan ABD uyruklu Prof.Jeanette Thompson’un 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 31. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan ABD uyruklu Prof.Jerrold Lawrence Rubenstein’in 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 32. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Belçika uyruklu Prof.Jean Baily’nin 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 33. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu Svetlana Tursunova’nın 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 34. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 35. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 36. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmakta olan Makedonya uyruklu Sali Saliji’nin 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 37. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayça Yurdakul’un, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Dünya, Atmosfer ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde görevli Prof.Bradford Hager ile doktora tezine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerindeki yolluklu, (gidiş -dönüş uçak ile) maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak yapılan görevlendirilmesinin, 01.02.2011 tarihinden 30.08.2011 tarihine kadar 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 38. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Köksal Alptekin’in sorumlu, Doç.Dr. Berna Binnur Akdede ve Dr. Levent Var’ın yardımcı araştırıcı olduğu Johnson&Johnson Sıhhi Malzeme San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen R092670SCH3010 protokol ve 65197-24.09.2010 etik kurul nolu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 31.116 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 5) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
 39. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin sorumlu, Dr.Arzu Gedik ve Dr.Merve Yılmaz’ın yardımcı araştırıcı olduğu Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen 1245.23 protokol ve İlaç Klinik Araştırmaları Etik Danışma Kurulu I etik kurul nolu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 64.857 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 8) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
 40. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 08.12.2010 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan “Tip2 Diyabet Tedavisinde DPP 4 İnhibitörlerinin Yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 41. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlkay Şimşek’in, AstraZeneca İlaç San.ve Tic.A.Ş. tarafından 04.12.2010 tarihinde Muğla’da düzenlenmiş olan “Aile Hekimliği Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 42. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Gül Bayraktaroğlu, Yrd.Doç.Dr. Burcu İlter, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ ve Yrd.Doç.Dr. Berna Kırkulak’ın, 360 Derece İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketinin düzenlemiş olduğu “Dış Ticaret ve İhracat Pazarlama Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda 04.12.2010 – 25.01.2011 tarihleri arasında (toplam 30 saat) eğitim vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve verilecek hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından 1.641,60 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 43. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Bülent Ündar’ın sorumlu araştırıcı olduğu Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen CAMN107ETR02 protokol, 29.09.2010/066041 etik kurul no’lu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 49.315 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 7) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
 44. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Döner Sermaye İşletmesi kapsamında, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Ticaret A.Ş.’nin, İzmir Enternasyonal Fuarında görev alan geçici personeline “Yabancı Dil Eğitim Hizmeti” verilmesi karşılığında elde edilen 975 TL tutardan yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutar üzerinden, görev alan öğretim elemanları Okt.Halil Güçer, Okt.İbrahim Akkuş ve Okt.Gülnur Gülmüş’e kişi başı net 80 TL katkı payı ödenmesi.
 45. Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ile İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı’ndan elde edilen gelirin Ekim, Kasım, Aralık 2010 katkı payı dağıtımı.
 46. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 07.12.2010 tarih ve 402 sayılı kararı.
 47. Akademik kadro aktarması.
 48. Akademik kadro aktarması.
 49. Akademik kadro aktarması.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. İlhan GENÇ
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof. Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 07.12.2010 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy rahatsız, Prof.Dr. Alp Timur görevli olduğu için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Mustafa Toprak görevli olduğu için Dekan Vekili Prof.Dr. İlhan Genç toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8., 9., 10., 43., 44., 45., 46., 47., 48. ve 49. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Banu Lebe ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Banu Lebe hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Banu Lebe’nin profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Biokimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Pınar Tuncel ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Pınar Tuncel hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Pınar Tuncel’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Efendi Nasiboğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Efendi Nasiboğlu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Efendi Nasiboğlu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özlem Giray Bozkaya ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Özlem Kiray Bozkaya hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Reşat Levent Aysever ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Reşat Levent Aysever hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Fen Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Can Cengiz Çelikoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Can Cengiz Çelikoğlu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr.Can Cengiz Çelikoğlu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erdal Çelik ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Erdal Çelik hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Erdal Çelik’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Onur Özgenç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Onur Özgenç hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporlardan dördünün olumlu, birinin olumsuz olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Onur Özgenç’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- 23.11.2010 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Okutman (Müzik Okutmanı Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü veya Fakültelerin Müzik bölümü lisans mezunu – Güzel Sanatlar Eğitimi anabilim dalı Müzik Öğretmenliği bilim dalında Yüksek lisans yapmış olmak nitelikli) kadrosuna müracaat eden adaylar ile ilgili giriş sınavı jürisinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Fatma Yılmaz’ın, 29.12.2010 tarihinden itibaren 29.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Kıvanç Hekim’in, 04.03.2011 tarihinden itibaren 04.03.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Serkan Uzmen’in, 25.01.2011 tarihinden itibaren 25.01.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Berent’in, 24.03.2011 tarihinden itibaren 24.03.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Nezih Çetinsöz’ün, 22.01.2011 tarihinden itibaren 22.01.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Mehmet Doğan Yetik’in, 26.01.2011 tarihinden itibaren 26.01.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Fatih Akça’nın, 27.01.2011 tarihinden itibaren 27.01.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Mümin Güngör’ün, 20.03.2011 tarihinden itibaren 20.03.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Onur Çakırgök’ün 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Helen Margaret Çağlar (Moran)’ın, 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 2.812 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Nadine Freda Kemp’in, 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 3.054 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in, 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 2.880 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan Avusturya uyruklu Gregor Ewen Blair Watson’un, 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 2.317 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan Alman uyruklu Sabine Yıldız (Aselmann)’ın, 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 2.252 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Buca Eğitim Fakültesi’nde DAAD okutmanı olarak görev yapmakta olan Alman uyruklu Karin Schmidt’in, 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 2,251,59 TL ücretle sözleşmeli öğretim görevlisi (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Rus uyruklu Prof.Dr. Valeriy Yakhno’nun 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 9.111,36 TL ücretle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Mısır uyruklu Rana Abdel Mohsen Mahmoud El Sayed Erdemir’in 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 3.250 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Cezayir uyruklu Prof.Abdelouahab Chouikh’nin 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar 6.737,18 TL ücretle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan ABD uyruklu Prof.Jeanette Thompson’un 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 6.825,61 TL ücretle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan ABD uyruklu Prof.Jerrold Lawrence Rubenstein’in 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 6.825,61 TL ücretle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Belçika uyruklu Prof.Jean Baily’nin 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 6.825,61 TL ücretle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu Svetlana Tursunova’nın 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 4.753,85 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 4.753,85 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar brüt 4.751,06  TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmakta olan Makedonya uyruklu Sali Saliji’nin 01.01.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar 4.497 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayça Yurdakul’un, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Dünya, Atmosfer ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde görevli Prof.Bradford Hager ile doktora tezine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerindeki yolluklu, (gidiş -dönüş uçak ile) maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak yapılan görevlendirilmesinin, 01.02.2011 tarihinden 30.08.2011 tarihine kadar 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Köksal Alptekin’in sorumlu, Doç.Dr. Berna Binnur Akdede ve Dr. Levent Var’ın yardımcı araştırıcı olduğu Johnson&Johnson Sıhhi Malzeme San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen R092670SCH3010 protokol ve 65197-24.09.2010 etik kurul nolu “Daha önce oral veya uzun etkili enjektabl antipsikotiklerle tedavi başarısı elde edilememiş şizofreni hastalarında, esnek dozda paliperidon palmitat tedavisine geçişin araştırıldığı 6 ay süreli, açık etiketli, prospektif, çok merkezli, uluslararası” klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 31.116 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 5) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin sorumlu, Dr.Arzu Gedik ve Dr.Merve Yılmaz’ın yardımcı araştırıcı olduğu Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen 1245.23 protokol ve İlaç Klinik Araştırmaları Etik Danışma Kurulu I etik kurul nolu “Tek başına metformin veya metformin sülfonilüre kombinasyonuna rağmen yeterli glisemik kontrol sağlanamayan tip II diyabetik hastalarda 24 hafta boyunca oral olarak günde tek doz kullanılan BI 10773’ün (10 mg, 25mg) etkililik ve güvenilirliğinin değerlendirildiği randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel gruplu faz III” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 64.857 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 8) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 08.12.2010 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan “Tip2 Diyabet Tedavisinde DPP 4 İnhibitörlerinin Yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlkay Şimşek’in, AstraZeneca İlaç San.ve Tic.A.Ş. tarafından 04.12.2010 tarihinde Muğla’da düzenlenmiş olan “Aile Hekimliği Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Gül Bayraktaroğlu, Yrd.Doç.Dr. Burcu İlter, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ ve Yrd.Doç.Dr. Berna Kırkulak’ın, 360 Derece İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketinin düzenlemiş olduğu “Dış Ticaret ve İhracat Pazarlama Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda 04.12.2010 – 25.01.2011 tarihleri arasında (toplam 30 saat) eğitim vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verilecek hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından 1.641,60 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Bülent Ündar’ın sorumlu araştırıcı olduğu Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen CAMN107ETR02 protokol, 29.09.2010/066041 etik kurul no’lu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 49.315 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 7) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Döner Sermaye İşletmesi kapsamında, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Ticaret A.Ş.’nin, İzmir Enternasyonal Fuarında görev alan geçici personeline “Yabancı Dil Eğitim Hizmeti” verilmesi karşılığında elde edilen 975 TL tutardan yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutar üzerinden, görev alan öğretim elemanları Okt.Halil Güçer, Okt.İbrahim Akkuş ve Okt.Gülnur Gülmüş’e kişi başı net 80 TL katkı payı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ile İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı’ndan elde edilen gelirin Ekim, Kasım, Aralık 2010 katkı payı dağıtımının Fakülte Yönetim Kurulunun 22.11.2010 tarih ve 38/3 sayılı kararı doğrultusunda gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46- A-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Recep Kök, Yrd.Doç.Dr. Nevzat Şimşek ve Yrd.Doç.Dr. Ethem Duygulu’nun editörlüğünü yaptığı “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Performans Değerlendirmesi ve Strateji Geliştirme: Alt Bölgeler Arası Karşılaştırma” adlı kitabın 300 adet basımına,
a)Esere verilecek yayın nosunun 09.1600.0000.000/BY.010.081.543 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 300 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasındna akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasındna akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 49- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasındna akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.