07.11.2017/1325

Yayınlanma Tarihi: 08-02-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.11.2017
Toplantı Sayısı : 1325
GÜNDEM     :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nevzat Gümüş ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 3. Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gamze Sezgin Selçuk ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 4. Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kamil İşeri ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 5. Fen Fakültesi Matematiksel Fizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Karabıyık ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 6. Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülsiye Öztürk Ürüt ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 7. Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zekiye Çetinkaya Duman ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Ay ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ahmet Özen ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nevser Mine Tükenmez ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yılmaz Gökşen ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 12. İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fatih Toktaş ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 13. Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Alper Elçi ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 14. Mühendislik Fakültesi Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Öztürk ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 15. Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oya Pamukçu ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 16. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Volkan Hancı ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 17. Torbalı Meslek Yüksekokulu Maden Teknolojisi Programında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ece Kılınç Aksay ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca jüri tespiti.
 18. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan ve 17.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Hasan Altıok’un 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 19. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapan ve 10.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Münevver Palta’nın 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 20. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan ve 29.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Reha Uğraş Erdoğan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 21. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan ve 30.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Aysu Özcan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 22. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan ve 18.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Deniz Kılınç’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 23. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan ve 18.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Abdullah Murat Mete’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 24. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sermin Bilen’in, 2017-2018 öğretim yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV)’nın düzenlediği Orff Schulwerk Eğitmenlerine danışmanlık yapmak üzere, 24.10.2017-30.06.2018 tarihleri arasında (mesai saatleri dışında ve hafta sonları), asli görevini aksatmamak ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı binasında çalışmalarını yürütmek kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 25. İlahiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Şükrü Keyifli’nin, 2017-2018 öğretim yılında 06.11.2017-30.06.2018 tarihleri arasında (Pazartesi günleri saat 17.00’de) Özel Bornova Ortaokulu’nda Din Öğretimi ve Değerler Eğitimi konusunda danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Yoldaş Seki’nin, İzmir Makine Sanayi A.Ş. AR-GE Merkezi bünyesinde yürütülen “Bina Uygulamaları İçin Enerji Verimliliği Yüksek Polimerik Kompozit Geliştirilmesi” isimli projede araştırmacı olarak 01.12.2017 tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay) süre ile Bölümündeki ve Fakültedeki işlerini aksatmayacak şekilde (haftada yarım gün) 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3.maddesi ve Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 18.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında sunulan ve 15.09.2017 tarihi itibariyle başlayan TR2013/0327.05.01-02/055 numaralı AB/IPA Projesinde, yetkili kişi ismi değiştiğinden Üniversitemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Rektör V. Prof.Dr. Erdal Çelik’in yetkilendirilmesi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun, 05.05.2017 tarih ve 1301/22 sayılı kararının iptal edilmesi.
 28. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 56.992,59 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 29. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.900 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 30. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 45.648,84 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 31. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 19.936,89 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 32. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 33. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 46.093,22 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 34. Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.250 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 35. Mimarlık Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesi’nin yetersiz kalması nedeniyle harcama kalemleri arasında 3.200 TL tutarında ödenek aktarılması.
 36. Hukuk Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesi’nin yetersiz kalması nedeniyle harcama kalemleri arasında 26.600 TL tutarında ödenek aktarılması.
 37. Hukuk Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesi’nin yetersiz kalması nedeniyle 140.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifi.
 38. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 39. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 40. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 41. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Cenk Özler’in, 01.09.2017-31.08.2018 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Georgia Üniversitesi’nde görevli olması nedeniyle 15.11.2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Banu Sungur’un doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 42. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Dicle’nin, 15.11.2017-17.11.2017 tarihleri arasında İspanya’da Esr Annual Leadership Meeting’e katılacak olması nedeniyle, 17.11.2017 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan Dr.İnanç Güvenç ve Dr.Selim Bakan’ın doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevlerinden çekilme isteği.
 43. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Öztürk’ün, 12.11.2017-28.11.2017 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde görevli olması nedeniyle, 15.11.2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yapılacak olan Dr.Zeynep Fırtına Karagonlar ve Dr. Sibel Yılmaz’ın doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 44. Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof.Ümit İşgörür’ün, 20.11.2017 tarihinde Üniversitemizin 35.yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek Dokuz Eylül Üniversitesi Senfonik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (DESOMER) Konseri nedeniyle 20.11.2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında yapılacak olan Dr. Demet Gürhan’ın asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 45. Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Pınar Bacaksız’ın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasının Antalya’da düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde eğitmen olarak 11-13 Kasım 2017 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 46. Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Mehmet Beşir Acabey’in, İzmir Barosu Başkanlığı’nın düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde, eğitmen olarak 10 Kasım, 24 Kasım, 01 Aralık, 08 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 29 Aralık 2017 tarihlerinde (15.00-21.00 saatleri arasında) Yüksekokuldaki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 47. Onkoloji Enstitüsü’nden Prof.Dr. Mehmet Siraç Dilber’in, Yeditepe Üniversitesi’nde Kök Hücre ve Kök Hücre Tedavi Merkezi’nin GMP ve AR-GE Laboratuvarlarının fizibilite, projelendirme ve yapılandırılmasında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 11 Ekim 2017 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl daha yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 48. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 28.685,19 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 49. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Vedat Arslan’ın yürütücüsü olduğu “Çanakkale İli Yenice İlçesi Çırpılar Köyü Bölgesindeki Kömürün Termik Santral Yatırımı Kapsamında Yıkanabilirliğinin Araştırılması” projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 50. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Doğan Karakuş’un yürütücüsü olduğu “Açık Ocak İşletmesinin Şev Stabilitesinin Sağlanmasına Yönelik Parametrelerinin Araştırılması ve Açık Ocak Tasarımı” projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 51. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. C.Okay Aksoy’un yürütücüsü olduğu “Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Modelin Geliştirilmesi” projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 52. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Kerim Küçük’ün yürütücüsü olduğu “Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması” projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 53. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Tuba Alpyıldız’ın yürütücüsü olduğu “Mekanik Etkilere Dayanımlı Esnek Formda Kişisel Koruyucu Hibrit Tekstil Yapılarının Geliştirilmesi” projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 54. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Halit Yazıcı’nın yürütücüsü olduğu “Atık Elektrik Ark Ocak Curufunun Geri Kazanım Amaçlı Ayrıştırılıp Sınıflandırılması İşlemlerinden Sonra Yapısal Beton Agregası Olarak Kullanılması ve Ürün Geliştirilmesi” projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 55. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 07.11.2017 tarih ve 608 sayılı kararı.
 56. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Teşvik Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
Toplantıda Bulunanlar
Başkan : Prof.Dr. Erdal ÇELİK – Rektör V.
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL – Rektör Yrd.
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK – Rektör Yrd.
Üyeler :
Prof.Dr. Ercan AKPINAR
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof. A.Mümtaz SAĞLAM
Yrd.Doç.Dr. Özlem BİLİK
Prof.Dr. Mustafa ALP
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Pınar AKAN
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Mete EDİZER
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT

Üniversite Yönetim Kurulu 07.11.2017 Salı günü saat 15.30’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.

Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler ile Prof.Dr. Osman Yılmaz görevli/mazeretli olduğundan yerine Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik ve Prof.Dr. Pınar Akan  toplantıya katıldı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55. ve 56. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-  Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nevzat GÜMÜŞ ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nevzat GÜMÜŞ ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gamze Sezgin Selçuk ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gamze Sezgin Selçuk ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 4- Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kamil İşeri ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kamil İşeri ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 5- Fen Fakültesi Matematiksel Fizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Karabıyık ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hasan Karabıyık ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 6- Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülsiye Öztürk Ürüt ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gülsiye Öztürk Ürüt ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 7- Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zekiye Çetinkaya Duman ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Zekiye Çetinkaya Duman ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 8- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Ay ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hakan Ay ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 9- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ahmet Özen ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ahmet Özen ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 10- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nevser Mine Tükenmez ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nevser Mine Tükenmez ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yılmaz Gökşen ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yılmaz Gökşen ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 12- İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fatih Toktaş ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Fatih Toktaş ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 13- Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Alper Elçi ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Alper Elçi ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 14- Mühendislik Fakültesi Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Öztürk ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hasan Öztürk ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 15- Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oya Pamukçu ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Oya Pamukçu ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 16- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Volkan Hancı ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Volkan Hancı ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 17- Torbalı Meslek Yüksekokulu Maden Teknolojisi Programında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ece Kılınç Aksay ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ece Kılınç Aksay ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.

KARAR 18-  Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan ve 17.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Hasan Altıok’un 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-  Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen Bilimleri Ensitüsü’nde görev yapan ve 10.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Münevver Palta’nın 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-  Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan ve 29.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Reha Uğraş Erdoğan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan ve 30.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Aysu Özcan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-  Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan ve 18.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Deniz Kılınç’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23-  Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan ve 18.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Abdullah Murat Mete’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sermin Bilen’in, 2017-2018 öğretim yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV)’nın düzenlediği Orff Schulwerk Eğitmenlerine danışmanlık yapmak üzere, 24.10.2017-30.06.2018 tarihleri arasında (mesai saatleri dışında ve hafta sonları), asli görevini aksatmamak ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı binasında çalışmalarını yürütmek kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- İlahiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Şükrü Keyifli’nin, 2017-2018 öğretim yılında 06.11.2017-30.06.2018 tarihleri arasında (Pazartesi günleri saat 17.00’de) Özel Bornova Ortaokulu’nda Din Öğretimi ve Değerler Eğitimi konusunda danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Yoldaş Seki’nin, İzmir Makine Sanayi A.Ş. AR-GE Merkezi bünyesinde yürütülen “Bina Uygulamaları İçin Enerji Verimliliği Yüksek Polimerik Kompozit Geliştirilmesi” isimli projede araştırmacı olarak 01.12.2017 tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay) süre ile Bölümündeki ve Fakültedeki işlerini aksatmayacak şekilde (haftada yarım gün) 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3.maddesi ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 18.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında sunulan ve 15.09.2017 tarihi itibariyle başlayan TR2013/0327.05.01-02/055 numaralı AB/IPA Projesinde, yetkili kişi ismi değiştiğinden Üniversitemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Rektör V. Prof.Dr. Erdal Çelik’in yetkili kılınmasına ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun, 05.05.2017 tarih ve 1301/22 sayılı kararının iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 56.992,59 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.900 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 45.648,84 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 19.936,89 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 46.093,22 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Girişimcilik İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.250 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi’nde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 3.200,00 TL tutarında ödeneğin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 01.11.2017 tarih ve 44/13 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36 Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi’nde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 26.600 TL tutarında ödeneğin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 01.11.2017 tarih ve 28/17 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37 Hukuk Fakültesi’nde 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 140.000 TL tutarında hazırlanan ek gelir-gider bütçesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Cenk Özler’in, 01.09.2017-31.08.2018 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Georgia Üniversitesi’nde görevli olması nedeniyle 15.11.2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Banu Sungur’un doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Dicle’nin, 15.11.2017-17.11.2017 tarihleri arasında İspanya’da Esr Annual Leadership Meeting’e katılacak olması nedeniyle, 17.11.2017 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan Dr.İnanç Güvenç ve Dr.Selim Bakan’ın doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevlerinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Öztürk’ün, 12.11.2017-28.11.2017 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde görevli olması nedeniyle, 15.11.2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yapılacak olan Dr.Zeynep Fırtına Karagonlar ve Dr. Sibel Yılmaz’ın doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44 Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof.Ümit İşgörür’ün, 20.11.2017 tarihinde Üniversitemizin 35.yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek Dokuz Eylül Üniversitesi Senfonik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (DESOMER) Konseri nedeniyle 20.11.2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında yapılacak olan Dr. Demet Gürhan’ın asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45 Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Pınar Bacaksız’ın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasının Antalya’da düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde eğitmen olarak 11-13 Kasım 2017 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46 Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Mehmet Beşir Acabey’in, İzmir Barosu Başkanlığı’nın düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde, eğitmen olarak 10 Kasım, 24 Kasım, 01 Aralık, 08 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 29 Aralık 2017 tarihlerinde (15.00-21.00 saatleri arasında) Yüksekokuldaki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47 Onkoloji Enstitüsü’nden Prof.Dr. Mehmet Siraç Dilber’in, İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde Kök Hücre ve Kök Hücre Tedavi Merkezi’nin GMP ve AR-GE Laboratuvarlarının fizibilite, projelendirme ve yapılandırılmasında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere görev süresinin 11 Ekim 2017 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl daha yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48 Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 28.685,19 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 49 Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Vedat Arslan’ın yürütücüsü olduğu “Çanakkale İli Yenice İlçesi Çırpılar Köyü Bölgesindeki Kömürün Termik Santral Yatırımı Kapsamında Yıkanabilirliğinin Araştırılması” konulu danışmanlık protokolünün 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 50 Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Doğan Karakuş’un yürütücüsü olduğu “Açık Ocak İşletmesinin Şev Stabilitesinin Sağlanmasına Yönelik Parametrelerinin Araştırılması ve Açık Ocak Tasarımı” konulu projesinin; rutin şev stabilitesinin tasarımına ilişkin olup Ar-Ge çalışmaları kapsamında olmadığından 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 51 Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. C.Okay Aksoy’un yürütücüsü olduğu “Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Modelin Geliştirilmesi” konulu projesinin; laboratuvar çalışmalarının rutin deneyler kapsamında olması nedeniyle 150.000 TL+KDV’lik kısmının (projenin %25’i) Ar-Ge niteliğinde olmadığı, bununla birlikte projenin 450.000 TL+KDV’lik kısmının (projenin %75’i) Ar-Ge niteliğinde olduğundan projenin bu kısmının 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 52 Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Kerim Küçük’ün yürütücüsü olduğu “Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması” konulu projesinin; laboratuvar çalışmalarının rutin deneyler kapsamında olması nedeniyle 165.000 TL+KDV’lik kısmının (projenin %27,5’i) Ar-Ge niteliği taşımadığı, bununla birlikte projenin 435.000 TL+KDV’lik kısmının (projenin %72,5’i) Ar-Ge niteliğinde olduğundan projenin bu kısmının 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 53 Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Tuba Alpyıldız’ın yürütücüsü olduğu “Mekanik Etkilere Dayanımlı Esnek Formda Kişisel Koruyucu Hibrit Tekstil Yapılarının Geliştirilmesi” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 54 Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Halit Yazıcı’nın yürütücüsü olduğu “Atık Elektrik Ark Ocak Curufunun Geri Kazanım Amaçlı Ayrıştırılıp Sınıflandırılması İşlemlerinden Sonra Yapısal Beton Agregası Olarak Kullanılması ve Ürün Geliştirilmesi” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 55 A-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Yıl: 2017, Cilt: 19 2.Sayısının 250 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 8888.5300.000/BY.017.095.922 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-Hukuk Fakültesi Dergisi’nin Yıl: 2017, Cilt: 19 1.Sayısının 300 adet ayrıca dergide makalesi olanlara 20’şer adet ayrı basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 1300.0000.000/BY.017.071.923 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C-Hukuk Fakültesi Dergisi’nin Yıl: 2017, Cilt: 19 2.Sayısının 300 adet ayrıca dergide makalesi olanlara 20’şer adet ayrı basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 1300.0000.000/BY.017.072.924 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
D-Tıp Fakültesi Dergisi’nin Yıl: 2017, Cilt: 31 3.Sayısının 200 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 0100.0000.000/BY.017.118.925 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 56 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Teşvik Yönergesi’nin bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Madde 2- (1) Yayınlanmış makalelerin teşvik ödülünden yararlanabilmesi için aranan şartlar şunlardır;
a)WOS (Web of Science) atıf dizinlerinde;
  -Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
  -Social Sciences Citation Index (SSCI)
  – Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
indekslenmesi gerekmektedir.
Madde 3- (1) Koşulları sağlayan yayınlar için öğretim elemanları “Elektronik Başvuru Formu’nu web üzerinden doldurarak üniversitemize başvururlar. Başvurular yayın yılını takip eden yıl içinde yapılabilir. Bir yazarın aynı dergideki her bir yayını ayrı ayrı ödüllendirilir.
Madde 4- (1) Başvurular Rektör tarafından görevlendirilecek 3 (üç) kişiden oluşan “Yayın Teşvik Ödülü Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenerek değerlendirilir.