07.11.2000/544

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.11.2000 
Toplantı Sayısı :
 544

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük Uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Osman Yılmaz’ın 31.12.2000, Uzm.Dr. Cüneyt Ayrık’ın 23.01.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 3. Üniversitemize bağlı Kaynaklar Kampüsü alanı gelişme sahası içerisinde yer alan taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5/7 maddesi uyarınca kamulaştırılması amacıyla “Kamu Yararı” kararının alınması.
 4. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile ÇİMENTAŞ Türk A.Ş. arasında imzalanan “Bornova-Işıkkent Kalker Ocakları Arazisinin Ağaçlandırılması ve Sosyal Amaçlı Kullanılabilir Hale Getirilmesi İçin Arazi Düzenlenmesi Yöntemlerinin Belirlenmesi” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 5. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 06.11.2000 tarih ve 151 sayılı kararı.
 6. Mühendislik Fakültesi’nden, Japon uyruklu Dr. Akira İmada’nın, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 7. Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Atilay Yeşil’in Türkiye Trafik Güvenliği Vakfında 1 (bir) yıl süre ile görevlerini aksatmamak kaydı ile mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde görev yapan Uzm. Semiha Çağlıyangil’in, 30.12.2000 tarihinden itibaren 30.12.2001 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Ahmet Uygur’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş. tarafından 01.10.2000 tarihinde imzalanan protokol gereği, Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile 01.10.2000 – 31.12.2000 tarihleri arasında Prof.Dr. Süleyman Yükçü’nün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında görevlendirilmesi.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile DEBA Holding A.Ş. tarafından 01.10.2000 tarihinde imzalanan protokol gereği, Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile 01.10.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Doç.Dr. İlkin Baray ile Prof.Dr. Muzaffer Demirci’nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında görevlendirilmesi.
 12. Rektörlüğümüz Uzmanı Yaşar Sarcan’ın, “CISCO Eğitim” ile ilgili kursa katılmak üzere 08-22 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Yrd.Doç.Dr. Zafer Dicle’nin “CISCO Eğitimi” ile ilgili kursa katılmak üzere 16-17 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta olan Kaner Kırmızı’nın Uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 15. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Derman Dondurur ve Arş.Gör. Gökhan Göktürkler’in Ankara’da “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’nda Veri-İşlem kursuna katılmak, Türkiye Petrolleri A.O.’nda gerekli fikir alışverişlerinde bulunmak, geri döndükten sonra gerekli denemeleri yapmak üzere 06-10 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Bölüm Döner Sermaye Payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.

Toplantıda Bulunanlar

   

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

   

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

   

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

         

Prof. Gören BULUT

         

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

         

Prof.Dr. Alp TİMUR

         

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

         

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

         

Prof.Dr. Halil KÖSE

         

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

         

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

         

Prof.Dr. Fevzi DEMİR

         

Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

         

Üniversite Yönetim Kurulu 07.11.2000 Salı günü saat 15.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı. Prof.Dr. Faruk Kalkan görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof. Gören Bulut toplantıya katıldı. Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrem Özkarahan görevli olduğu için, Prof.Dr. Mehmet Füzün rahatsız olduğu için toplantıya katılamadılar. Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. ve 15. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük Uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Osman Yılmaz’ın 31.12.2000 tarihinden, Uzm.Dr. Cüneyt Ayrık’ın 23.01.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanmalarına ilişkin Dekanlığın, 25.10.2000 tarih ve 10954 – 10975 sayılı yazıları ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük Uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Osman Yılmaz’ın 31.12.2000 tarihinden, Uzm.Dr. Cüneyt Ayrık’ın 23.01.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 3- Üniversitemize bağlı Kaynaklar Kampüsü alanı gelişme sahası içerisinde yer alan taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5/7 maddesi uyarınca kamulaştırılması amacıyla “Kamu Yararı” kararının alınmasına ilişkin İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın, 02.11.2000 tarih ve 4789 sayılı yazısı ile eki incelendi. Görüşmeler sonunda;
Üniversitemize bağlı Kaynaklar Kampüsü alanı gelişme sahası içerisinde aşağıdaki listede yer alan taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5/7. maddesi uyarınca kamulaştırılması amacıyla “Kamu Yararı” kararının alınmasına oybirliği ile karar verildi.

İlçesi Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m2)
Buca Adatepe 21-0-NC-1 803 9 364
Buca Tınaztepe 20-S-1 750 15 4120
Buca Tınaztepe 20-S-1 750 10 5520
Buca Tınaztepe 20-S-1 750 11 1840
Buca Tınaztepe 20-S-1 750 28 2680

KARAR 4- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile ÇİMENTAŞ Türk A.Ş. arasında imzalanan “Bornova-Işıkkent Kalker Ocakları Arazisinin Ağaçlandırılması ve Sosyal Amaçlı Kullanılabilir Hale Getirilmesi İçin Arazi Düzenlenmesi Yöntemlerinin Belirlenmesi” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile ÇİMENTAŞ Türk A.Ş. arasında imzalanan “Bornova-Işıkkent Kalker Ocakları Arazisinin Ağaçlandırılması ve Sosyal Amaçlı Kullanılabilir Hale Getirilmesi İçin Arazi Düzenlenmesi Yöntemlerinin Belirlenmesi” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 06.11.2000 tarih ve 151 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5.sayısının basımına, 
a) Basılacak miktarın 300 adet gerçekleştirilmesine, 
b) Esere verilecek yayın no : 09.8888.5300.000/BY.00.012.236 olarak tespitine, 
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve basımı ile ilgili kağıt ve malzemenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından sağlanması koşulu ile bası işlerinin Üniversitemiz matbaasından 300 adet olarak gerçekleştirilmesine, oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi’nden, Japon uyruklu Dr. Akira İmada’nın, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının 2 katı (960.540.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 30.10.2000 tarih ve 8458 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden, Japon uyruklu Dr. Akira İmada’nın, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının 2 katı (960.540.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Atilay Yeşil’in Türkiye Trafik Güvenliği Vakfında 1 (bir) yıl süre ile görevlerini aksatmamak kaydı ile mesai saatleri dışında görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 27.10.2000 tarih ve 8408 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Atilay Yeşil’in Türkiye Trafik Güvenliği Vakfında 1 (bir) yıl süre ile görevlerini aksatmamak kaydı ile mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde görev yapan Uzm. Semiha Çağlıyangil’in, 30.12.2000 tarihinden itibaren 30.12.2001 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden atanması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde görev yapan Uzm. Semiha Çağlıyangil’in, 30.12.2000 tarihinden itibaren 30.12.2001 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Ahmet Uygur’un atanmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 27.109.2000 tarih ve 24953 sayılı yazısı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Ahmet Uygur’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş. tarafından 01.10.2000 tarihinde imzalanan protokol gereği, Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile 01.10.2000 – 31.12.2000 tarihleri arasında şirkete proje hazırlamak üzere Prof.Dr. Süleyman Yükçü’nün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek olan bu hizmet karşılığında Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş.’nin fatura mukabili KDV hariç 400.000.000.-TL’sını Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmasına ilişkin Dekanlığın, 07.11.2000 tarih ve 7589 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş. tarafından 01.10.2000 tarihinde imzalanan protokol gereği, Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile 01.10.2000 – 31.12.2000 tarihleri arasında şirkete proje hazırlamak üzere Prof.Dr. Süleyman Yükçü’nün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine ve verilecek olan bu hizmet karşılığında Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş.’nin fatura mukabili KDV hariç 400.000.000.-TL’sını Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile DEBA Holding A.Ş. tarafından 01.10.2000 tarihinde imzalanan protokol gereği, Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile 01.10.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Doç.Dr. İlkin Baray ile Prof.Dr. Muzaffer Demirci’nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında görevlendirilmelerine ilişkin Dekanlığın, 07.11.2000 tarih ve 7588 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda; 
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. İlkin Baray’ın görevlerini aksatmamak koşulu ile haftada iki yarım günü geçmemek üzere 01.10.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine ve verilecek bu akademik danışmanlık hizmeti karşılığında DEBA Holding A.Ş.’nin fatura mukabili Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına 01.10.2000 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıl süre ile KDV hariç 55.000.000.-TL’sını her ay danışmanlık bedeli olarak yatırmasına,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Muzaffer Demirci’nin görevlerini aksatmamak koşulu ile haftada iki yarım günü geçmemek üzere 01.10.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine ve verilecek bu akademik danışmanlık hizmeti karşılığında DEBA Holding A.Ş.’nin fatura mukabili Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına 01.10.2000 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıl süre ile KDV hariç 75.000.000.-TL’sını her ay danışmanlık bedeli olarak yatırmasına, oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 12- Rektörlüğümüz Uzmanı Yaşar Sarcan’ın, “CISCO Eğitim” ile ilgili kursa katılmak üzere 08-22 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da görevlendirilmesine ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, 07.11.2000 tarih ve 606 sayılı yazısı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüz Uzmanı Yaşar Sarcan’ın, “CISCO Eğitim” ile ilgili kursa katılmak üzere 08-22 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Yrd.Doç.Dr. Zafer Dicle’nin “CISCO Eğitimi” ile ilgili kursa katılmak üzere 16-17 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da görevlendirilmesine ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, 07.11.2000 tarih ve 607 sayılı yazısı incelendi. Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Yrd.Doç.Dr. Zafer Dicle’nin “CISCO Eğitimi” ile ilgili kursa katılmak üzere 16-17 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 14- Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta olan Kaner Kırmızı’nın Uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süre ile atanması konusu incelendi. Görüşmeler sonunda;
Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta olan Kaner Kırmızı’nın Uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Derman Dondurur ve Arş.Gör. Gökhan Göktürkler’in Ankara’da “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’nda Veri-İşlem kursuna katılmak, Türkiye Petrolleri A.O.’nda gerekli fikir alışverişlerinde bulunmak, geri döndükten sonra gerekli denemeleri yapmak üzere 06-10 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Bölüm Döner Sermaye Payından karşılanarak görevlendirilmelerine ilişkin Dekanlığın, 03.11.2000 tarih ve 8608 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Derman Dondurur ve Arş.Gör. Gökhan Göktürkler’in Ankara’da “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’nda Veri-İşlem kursuna katılmak, Türkiye Petrolleri A.O.’nda gerekli fikir alışverişlerinde bulunmak, geri döndükten sonra gerekli denemeleri yapmak üzere 06-10 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Bölüm Döner Sermaye Payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.