07.10.2008/893

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.10.2008
Toplantı Sayısı : 893

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörü Prof.Dr. Mehmet Füzün’ün rahatsızlığı nedeniyle, 07.10.2008 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak olan doçentlik bilim sınavındaki jüri üyeliğinden, Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca çekilme isteği.
 3. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Sabuncu’nun rahatsızlığı nedeniyle, 2008 dönemi sözlü aşamasında Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 4. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy’un rahatsızlığı nedeniyle, 10.10.2008 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapılacak olan doçentlik bilim sınavındaki jüri üyeliğinden Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca çekilme isteği.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünde görev yapan Kaner Kırmızı’nın, 16.11.2008 tarihinden itibaren 16.11.2009 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Araş.Gör. Fatma Ersin’in, Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 7. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Cemal Posacı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2009 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca uzatılması.
 8. Onkoloji Enstitüsü’nden Prof.Dr. M. Siraç Dilber’in Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerin referans laboratuarları olarak yeniden organizasyonu, Türk İlaç Kurumu’nun kurulması ve bununla ilgili fizibilite çalışmalarının tamamlanması, Türkiye’de aşı ve biyoenerjik ilaç üretilmesi ile ilgili politikaların belirlenmesi, Türkiye’de akraba dışı doku bankacılığı ve allojenik kordon kanı doku bankacılığının yapılanması ile ilgili çalışmalar, Sağlık ve biyoteknoloji alanında Sağlık Bakanlığı’nın AR-GE politikasının belirlenmesi ve uygulamaya sokulması ile ilgili çalışmalar, kemik iliği transplantasyonu ve hemato-onkoloji ile ilgili klinik laboratuar tecrübesinden yararlanmak üzere Sağlık Bakanlığı’nda 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar Süral Özer’in World Grad Tour’un, Türkiye etabı çerçevesinde “Invest your talent in Italy” isimli programa katılmak üzere 12.10.2008 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların 38-13-02-02-01-3-9-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Fatma Köksal’ın Erasmus Güz Toplantısına katılmak üzere 09.10.2008 – 10.10.2008 tarihlerinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların 38-13-02-23-01-3-2-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Adana’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği Anabilim Dalında Öğretim Üyesi iken emekli olan Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın, 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca yeniden profesör kadrosuna atanması.
 12. 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Beden Eğitimi ve Spor” ve “Türk Dili” derslerini vermek üzere güz yarıyılının başladığı tarihten itibaren Beden Eğitimi ve Türk Dili Bölümlerinden 10 okutmanın 3843 Sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 13. Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 29.08.2008 tarih ve 30 no’lu kararı.
 14. Buca Eğitim Fakültesi’nin 2008 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Ek Gider Bütçesindeki ödenek yetersizliğinden dolayı 15.150 “İlk Madde ve Malzeme Hesabı” bütçe tertibinden 50.000.00.-YTL tutarın 25.255 “Demirbaşlar” bütçe tertibine aktarılması.
 15. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer Oral, Doç.Dr. Okan Tuna ile Öğr.Gör.Dr. İsmail Bilge Çetin’in 01.10.2008-31.12.2008 tarihleri arasında Üniversitemizdeki ders ve görevlerini aksatmamak şartıyla Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.’nin Ukrayna’nın Odesa kentinde inşaatı gerçekleştirilen Lojistik Merkeze ilişkin bilimsel danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve ilgili firma tarafından ödenecek KDV dahil 6.000,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 16. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer Oral ve Öğr.Gör.Dr. Selçuk Nas’ın 01.10.2008-31.12.2008 tarihleri arasında Üniversitemizdeki ders ve görevlerini aksatmamak şartıyla 2ER Müşavirlik Proje Kontrollük ve Tic. A.Ş.’ne fizibilite, araştırma ve raporlama çalışmalarında danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve ilgili firma tarafından her ay kişi başı ödenecek KDV dahil 500,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 17. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 11.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Türk Diyabet Kontrol Projesi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1600,00.-USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 18. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Fırat Bayraktar’ın Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 11.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Türk Diyabet Kontrol Projesi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1600,00.-USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 19. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr.A.Sena Yeşil’in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 11.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Türk Diyabet Kontrol Projesi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2000,00.-USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 20. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr.A.Sena Yeşil’in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 27-29 Ekim 2008 tarihleri arasında Danimarka’da düzenlenecek olan “Diyabet Tedavisinde Yenilikler” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3300,00.-USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 21. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Güven Aslan’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 16.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 3.240,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 22. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Aykut Kefi’nin Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 16.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 3.240,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 23. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. İlhan Çelebi’nin Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 16.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 5.300,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 24. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Adil Esen’in Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 16.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 5.300,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 25. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Bülent Ündar’ın sorumlu, Yrd.Doç.Dr. Özden Pişkin’in yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CMMN107A2303 protokol ve 07/14-03 etik kurul numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 26. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Şoför Ali Davgana’nın Enstitü tarafından verilen “3 Yıl Süre ile Kademe İlerlemesinin durdurulması” cezasına Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 47. ve 48.maddeleri uyarınca itirazı.
 27. Akademik kadro aktarması.
 28. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 07.10.2008 tarih ve 347 sayılı kararı.
 29. Devlet Konservatuvarı’ndan Doç. Faruk Düzgün’ün, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde 2008-2009 temsil sezonunda (21.09.2008-15.09.2009 tarihleri arasında) asli görevini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 30. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Levent Güray’ın, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nde 2008-2009 tiyatro sezonunda (07.10.2008-31.05.2009 tarihleri arasında) Felatun Bey ile Rakım Efendi oyununda Korrepetitör olarak asli görevini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 31. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. N.Sefa Kuralay’ın Nesne Endüstriyel ve Mekanik Tasarım Ltd.Şti.’nde “Euro 5 Motorlarda Kullanılan, Ağır Hizmet Debriyaj Disklerinin İlk Kez Tasarımı ve İmali” konulu projede 25.09.2008-01.07.2009 tarihleri arasında danışmanlık hizmetinde bulunmak üzere, Fakültesi’ndeki derslerini ve görevlerini aksatmamak kaydıyla, ayda bir gün (Cumartesi günleri) olmak şartıyla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 32. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Bülent Ündar’ın, Roche Müstahzarları Sanayi A,Ş. tarafından 08-11 Ekim 2008 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen “Ulusal Hematoloji Kongresi”nde oturum başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
  FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU YERİNE
 33. Araş.Gör. Serkan Bakırhan’ın, 14-18 Ekim 2008 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan “IX. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi”nde sunumda bulunmak üzere yolluklu, yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 34. Araş.Gör. Sevgi Sevi Subaşı’nın, 14-18 Ekim 2008 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan “IX. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi”nde sunumda bulunmak üzere yolluklu, yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Ferda AYSAN
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Doç.Dr. Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Huriye KUBİLAY
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
  Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
  Prof.Dr. Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. Fevzi DEMİR
  Raportör Prof.Dr.Cem TERZİ

Üniversite Yönetim Kurulu 07.10.2008 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Semih Çelenk ile Prof.Dr. Çetin Türkçü yıllık izinli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri  Doç.Dr. Halil Yoleri ile Prof.Dr. Hülya Koç katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde;  28., 29., 30., 31., 32., 33. ve 34. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Mehmet Füzün’ün rahatsızlığı nedeniyle, 07.10.2008 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak olan doçentlik bilim sınavındaki jüri üyeliğinden, Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Sabuncu’nun rahatsızlığı nedeniyle, 2008 dönemi sözlü aşamasında Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy’un rahatsızlığı nedeniyle, 10.10.2008 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapılacak olan doçentlik bilim sınavındaki jüri üyeliğinden Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünde görev yapan Kaner Kırmızı’nın, 16.11.2008 tarihinden itibaren 16.11.2009 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Araş.Gör. Fatma Ersin’in, Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Cemal Posacı’nın, kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2009 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Onkoloji Enstitüsü’nden Prof.Dr. M. Siraç Dilber’in, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerin referans laboratuarları olarak yeniden organizasyonu, Türk İlaç Kurumu’nun kurulması ve bununla ilgili fizibilite çalışmalarının tamamlanması, Türkiye’de aşı ve biyoenerjik ilaç üretilmesi ile ilgili politikaların belirlenmesi, Türkiye’de akraba dışı doku bankacılığı ve allojenik kordon kanı doku bankacılığının yapılanması ile ilgili çalışmalar, Sağlık ve biyoteknoloji alanında Sağlık Bakanlığı’nın AR-GE politikasının belirlenmesi ve uygulamaya sokulması ile ilgili çalışmalar, kemik iliği transplantasyonu ve hemato-onkoloji ile ilgili klinik laboratuar tecrübesinden yararlanmak üzere Sağlık Bakanlığı’nda 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oyçokluğu (10 evet – 4 hayır) ile karar verildi.
KARAR 9- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar Süral Özer’in, World Grad Tour’un, Türkiye etabı çerçevesinde “Invest your talent in Italy” isimli programa katılmak üzere 12.10.2008 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-02-01-3-9-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Fatma Köksal’ın, Erasmus Güz Toplantısına katılmak üzere 09.10.2008 – 10.10.2008 tarihlerinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-23-01-3-2-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Adana’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği Anabilim Dalında Öğretim Üyesi iken emekli olan Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın, 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca yeniden profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Beden Eğitimi ve Spor” ve “Türk Dili” derslerini vermek üzere güz yarıyılının başladığı tarihten itibaren Beden Eğitimi ve Türk Dili Bölümlerinden aşağıdaki listede yer alan 10 okutmanın 3843 Sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

Adı-Soyadı

Birimi

Ders Saati

Okt. Abdurrahman Günay

İ.İ.B.Fak.

10

Okt. Bilal Öngül

İzmir Meslek Y.Ok.

8

Okt. N.Kübra Erbay

Mühendislik Fak.

4

Okt. N.Kübra Erbay

İ.İ.B.Fak.

2

Okt. Sezai Güneş

İ.İ.B.Fak.

4

Okt. Zehra Çobanoğlu

İzmir Meslek Y.Ok.

8

Okt. Rabia Eryılmaz

İzmir Meslek Y.Ok.

12

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

Adı-Soyadı

Birimi

Ders Saati

Okt. Z.Hayat Atak

İ.İ.B.Fak.

4

Okt. Sedat Yapıcıoğlu

İ.İ.B.Fak.

6

Okt. Melike Pekşirin

İlahiyat Fak.

1

Okt. Mehmet Emin Karagöz

Müh.Fak.

2

KARAR 13- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 29.08.2008 tarih ve 30 no’lu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Buca Eğitim Fakültesi’nin 2008 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Ek Gider Bütçesindeki ödenek yetersizliğinden dolayı 15.150 “İlk Madde ve Malzeme Hesabı” bütçe tertibinden 50.000.00.-YTL tutarın 25.255 “Demirbaşlar” bütçe tertibine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer Oral, Doç.Dr. Okan Tuna ile Öğr.Gör.Dr. İsmail Bilge Çetin’in 01.10.2008-31.12.2008 tarihleri arasında Üniversitemizdeki ders ve görevlerini aksatmamak şartıyla Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.’nin Ukrayna’nın Odesa kentinde inşaatı gerçekleştirilen Lojistik Merkeze ilişkin bilimsel danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV dahil) 6.000,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer Oral ve Öğr.Gör.Dr. Selçuk Nas’ın 01.10.2008-31.12.2008 tarihleri arasında Üniversitemizdeki ders ve görevlerini aksatmamak şartıyla 2ER Müşavirlik Proje Kontrollük ve Tic. A.Ş.’ne fizibilite, araştırma ve raporlama çalışmalarında danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve ilgili firma tarafından her ay kişi başı ödenecek (KDV dahil) 500,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 11.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Türk Diyabet Kontrol Projesi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.600,00.-USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Fırat Bayraktar’ın Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 11.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Türk Diyabet Kontrol Projesi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.600,00.-USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr.A.Sena Yeşil’in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 11.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Türk Diyabet Kontrol Projesi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00.-USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr.A.Sena Yeşil’in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 27-29 Ekim 2008 tarihleri arasında Danimarka’da düzenlenecek olan “Diyabet Tedavisinde Yenilikler” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.300,00.-USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Güven Aslan’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 16.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 3.240,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Aykut Kefi’nin Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 16.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 3.240,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. İlhan Çelebi’nin Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 16.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 5.300,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Adil Esen’in Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 16.10.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda konuşmacı ve danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek (KDV hariç) 5.300,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Bülent Ündar’ın sorumlu, Yrd.Doç.Dr. Özden Pişkin’in yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CMMN107A2303 protokol ve 07/14-03 etik kurul numaralı “Yeni tanı konmuş, yetişkin kronik faz (KML-KF) Philadelphia kromozom pozitif (Ph+) kronik myeloid lösemi hastalarında imatinib ve nilotinibin karşılaştırıldığı çok merkezli, açık etiketli, randomize faz III” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Şoför Ali Davgana’ya ait soruşturma dosyasını incelemek üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Fevzi Demir’in Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca raportör olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- A- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce hazırlanan “Mesleki Yaşam Modelinin Oluşturulması ve Mesleki Analizlerde Kullanımı” adlı kitabın enstitü yayını olarak basımına,
a) Basılacak miktarın 200 adet gerçekleştirilmesi,
b) Esere verilecek yayın nosunun 09.8888.5300.000/BY.08.056.446 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Gül Bayraktaroğlu ve Yrd.Doç.Dr. Burcu İlter tarafından hazırlanan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni bir Paradigmaya Doğru” adlı kitabın kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer Baybars Tek ve Doç.Dr. Fatma Orel’in hazırlamış olduğu “Perakende Pazarlama Yönetimi” isimli kitabın kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
D- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer Baybars Tek ve Yrd.Doç.Dr. Engin Özgül’ün hazırlamış olduğu “Modern Pazarlama İlkeleri” isimli kitabın kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Devlet Konservatuvarı’ndan Doç. Faruk Düzgün’ün, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde 2008-2009 temsil sezonunda (21.09.2008-15.09.2009 tarihleri arasında) asli görevini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Levent Güray’ın, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nde 2008-2009 tiyatro sezonunda (07.10.2008-31.05.2009 tarihleri arasında) Felatun Bey ile Rakım Efendi oyununda Korrepetitör olarak asli görevini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. N.Sefa Kuralay’ın Nesne Endüstriyel ve Mekanik Tasarım Ltd.Şti.’nde “Euro 5 Motorlarda Kullanılan, Ağır Hizmet Debriyaj Disklerinin İlk Kez Tasarımı ve İmali” konulu projede 25.09.2008-01.07.2009 tarihleri arasında danışmanlık hizmetinde bulunmak üzere, Fakültesi’ndeki derslerini ve görevlerini aksatmamak kaydıyla, ayda bir gün (Cumartesi günleri) olmak şartıyla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Bülent Ündar’ın, Roche Müstahzarları Sanayi A,Ş. tarafından 08-11 Ekim 2008 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen “Ulusal Hematoloji Kongresi”nde oturum başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU YERİNE
KARAR 33- Araş.Gör. Serkan Bakırhan’ın, 14-18 Ekim 2008 tarihleri arasında (yol hariç) İstanbul’da yapılacak olan “IX. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi”nde sunumda bulunmak üzere yolluklu, yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU YERİNE
KARAR 34- Araş.Gör. Sevgi Sevi Subaşı’nın, 14-18 Ekim 2008 tarihleri arasında (yol hariç) İstanbul’da yapılacak olan “IX. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi”nde sunumda bulunmak üzere yolluklu, yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.