07.09.2004/302

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.09.2004
Toplantı Sayısı : 302

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversitelerarası Kurul Üyesi Prof.Dr. Ömür Özmen?in görev süresinin dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 15.maddesi uyarınca yeniden üye seçimi.
 3. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu bünyesinde ?Denizcilik Eğitimi Anabilim Dalı?, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünde ?Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları Anabilim Dalı? ile ?Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı?, Güverte Bölümünde ?Seyir Anabilim Dalı? ile ?Gemi Yönetimi Anabilim Dalı? kurulması teklifi.
 4. Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 5. Hukuk Fakültesi öğretim planında değişiklik yapılması.
 6. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 7. Mühendislik Fakültesi?nde Çift Anadal yapılması ve öğretim planlarının onaylanması.
 8. Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde Lisansüstü Programlara uygulanacak olan Bilimsel Hazırlık Programlarının açılması.
 9. Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 10. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde uluslararası değişim programı çerçevesinde yabancı dilde (İngilizce) açılacak dersler.
 11. Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 12. İlahiyat Fakültesi?nin İlahiyat Lisans Programı ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı öğretim planında değişiklik yapılması.
 13. İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof.Dr. Hasan NERAD

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Melda SUR

Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Oğuz DİCLE

 

Prof. Memduh ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Öğr.Gör. Kenan ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. M.Özlen PEKER

 

Yrd.Doç.Dr. Aklime DİCLE

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 

Öğr.Tems. Emin AS

 

Üniversite Senatosu 07.09.2004 Salı günü saat 15.00?de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş, Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan, Prof. Gülser Eryümlü ve Prof.Dr. Gülseren Kocaman?ın görevli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Melda Sur ve Oğuz Dicle, Müdür Vekilleri Öğr.Gör. Kenan Özdemir ile Yrd.Doç.Dr. Aklime Dicle toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Adil Esen, Prof.Dr. Feza Akgür, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve Prof.Dr. Nurullah Akkoç görevli, Prof.Dr. Semiramis Yağcıoğlu, Prof.Dr. M.Fırat Kutluk ve Prof.Dr. Hasan Nerad,mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar..
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2?
 2547 Sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul?a üye olarak Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömür Özmen yeniden oybirliği ile seçildi.
KARAR 3? Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?nda;
a) Yüksekokul bünyesinde; 
-Denizcilik Eğitimi Anabilim Dalı, 
b) 
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünde;
-Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları Anabilim Dalı,
-Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı,
c) 
Güverte Bölümünde;
-Seyir Anabilim Dalı,
-Gemi Yönetimi Anabilim Dalı?nın 
kurulmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/2-d maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4?
 Mühendislik Fakültesi?nin Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği ile Jeofizik Mühendisliği öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5?
 Hukuk Fakültesi öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6?
 Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 11.maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7?
 Mühendislik Fakültesi?nde 2004-2005 öğretim yılında ?Çift Anadal Programı? açılmasına, başvuruların 20-24 Eylül 2004 tarihleri arasında yapılmasına öğretim planlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8?
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nün ekte belirtilen Lisansüstü programlarına 2004-2005 öğretim yılından itibaren Bilimsel Hazırlık Programları açılmasına ve Bilimsel Hazırlık Programlarında yer alacak derslerin ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9?
 a) Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nün doktora programlarında yer alan ?EGE 604 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme? dersinin diğer enstitü öğrencilerinin ihtiyacını karşılamak üzere güz yarıyılında da alınabileceğine,
b) Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nün doktora programlarının güz yarıyılında yer alan ?EBB 603 İleri Bilimsel Araştırma Teknikleri? dersinin, ?EBB 604 İleri Bilimsel Araştırma Teknikleri? olarak bahar yarıyılına alınmasına,
c) Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Öğretmenliği doktora programında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına,
ve bu değişikliklerin 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10?
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde uluslararası değişim programı çerçevesinde yabancı dilde (İngilizce) açılacak derslerin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11? Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının Aktif Öğretim Kapsamındaki Bölümler için 15.2 maddesi ile 24.2 maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12? İlahiyat Fakültesi?nin İlahiyat Lisans Programı ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2004-2005 öğretim yılından itibaren öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13? İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.