07.08.2015/1216

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.08.2015
Toplantı Sayısı : 1216

GÜNDEM         :

  1. İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Pınar Karacan’ın, İngiltere Brunel Üniversitesi’nde TÜBİTAK tarafından yürütülen Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.09.2015-15.09.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Yrd.Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Gürcan KONAK
Yrd.Doç.Dr. İlkay TAŞ
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 07.08.2015 Cuma günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Samiye Mete, Prof.Dr. Rıza Savaş, Prof.Dr. Ercüment Yalçın ve Prof.Dr. O.Avşar Kurgun görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Neslihan Günüşen, Prof.Dr. Muammer Erbaş, Prof.Dr. Gürcan Konak ile Yrd.Doç.Dr. İlkay Taş toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Pınar Karacan’ın, İngiltere Brunel Üniversitesi’nde TÜBİTAK tarafından yürütülen Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.09.2015-15.09.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.