07.06.2016/460

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.06.2016
Toplantı Sayısı : 460

GÜNDEM      :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Güzel Sanatlar Enstitüsü  bünyesinde tamamen Türkçe eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yabancı dil puan şartının aranmaması konusunun yeniden görüşülmesi.
  3. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci öğretim programının öğretim dilinin % 100 Türkçe olması nedeniyle yapılan başvurularda yabancı dil şartı aranmaması.
  4. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiş sürelerin 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren başlatılması konusunun görüşülmesi.
  5. Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması.
  6. Dokuz Eylül Üniversitesi Bireysel ve Akademik Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUBAGEM) kurulması ve Merkez Yönetmeliği.
  7. Üniversitemiz ile Rusya National Open Institue Saint-Petersburg Enstitüsü arasında yapılacak akademik işbirliği protokolü.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Günay KIRKIM
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
Prof.Dr. Hülya NUTKU
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Hüseyin YAŞAR
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Prof.Dr. Reyhan UÇKU
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
Prof.Dr. Gökdeniz NEŞER
 
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
 
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Prof.Dr. İlhan ÖZTOP
Doç.Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR
Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR
 
Prof.Dr. İbrahim Akın ALTUN
Prof.      Şeniz DURU
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
Prof.Dr. Sema SAVCI
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Yrd.Doç.Dr. Övünç BARDAKOĞLU
 
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
 
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
 
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
 
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 

Üniversite Senatosu 07.06.2016 Salı günü saat 16.00’da DESEM 75. Yıl Amfisi’nde Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören, Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. Yunus Doğan, Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu, Prof.Dr. Mine Demirsoy, Prof.Dr. Günay Kırkım görevli/mazeretli oldukları içintoplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Atilla Orbay ve Prof.Dr. Faik Erdeniz Özel, Prof.Dr. H.Nur Olgun ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli/mazeretli olduğundan Dekan Vekili Prof.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Gökdeniz Neşer, Prof.Dr. İlhan Öztop ve Doç.Dr. Zübeyde Erbayraktar toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 7. maddenin ilave edilmesine oybirliği ile karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
Toplantı sonunda, Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAUM) tarafından “Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet ve Cinsel Tacize Karşı Destek Birimi Tanıtım ve Bilgilendirme” sunumu gerçekleştirilmiştir.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Güzel Sanatlar Enstitüsü  bünyesinde tamamen Türkçe eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yabancı dil puan şartının aranmasına oyçokluğu (38 evet – 5 hayır) ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci öğretim programının öğretim dilinin % 100 Türkçe olması nedeniyle yapılan başvurularda yabancı dil şartı aranmamasına oybirliği ile karar verildi.      
KARAR 4- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiş sürelerin 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 12. maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Dokuz Eylül Üniversitesi Bireysel ve Akademik Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUBAGEM)’nin kurulmasının uygun olmadığına oyçokluğu (42 evet – 1 hayır) ile karar verildi.
KARAR 7- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Rusya National Open Institue Saint-Petersburg Enstitüsü arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.