07.06.2016/1258

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  07.06.2016
Toplantı Sayısı : 1258

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda görev yapan Mustafa Çakmak’ın, 30.06.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Sergül Bulut Gökdermen’in, 17.07.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Osman Akar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 5. 2015-2016 Öğretim Yılı yaz aylarında yapılacak yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ile yaz öğretiminde ders verecek öğretim elemanlarına ödenecek ders ve sınav ücretlerinin tespiti.
 6. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 668.225,60 TL (altıyüzaltmışsekizbinikiyüzyirmibeşliraaltmışkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 37.590 TL (okuzyedibinbeşyüzdoksanlira) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 70.553,29 TL (yetmişbinbeşyüzelliüçlirayirmidokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 49.903,10 TL (kırkdokuzbindokuzyüzüçliraonkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 67.898,15 TL (altmışyedibinsekizyüzdoksansekizliraonbeşkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 13.000 TL (onüçbinlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 338,98 TL (üçyüzotuzsekizliradoksansekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 17.779,66 TL (onyedibinyediyüzyetmişdokuzliraaltmışaltıkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 13.500,10 TL (onüçbinbeşyüzliraonkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. DEÜ Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönergesi taslağı.
 16. Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Serkan Uzmen’in, Teknoloji Geliştirme Vakfı T3N (Türkiye Teknolojileri Transfer Network) Konferansı’na katılmak üzere 16-18 Haziran 2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Burcu Ersoy’un, Teknoloji Geliştirme Vakfı T3N (Türkiye Teknolojileri Transfer Network” Konferansı’na katılmak üzere 16-18 Haziran 2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 18. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 13.559,70 TL (onüçbinbeşyüzellidokuzlirayetmişkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna Itır Ceren Oksal’ın 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca açıktan atanması. (Efes Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine)
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

 

Üniversite Yönetim Kurulu 07.06.2016 Salı günü saat 15.30’da DESEM 75. Yıl Amfisi’nde Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcıları Halil Köse ve Prof.Dr. Murat Özgören ile Prof.Dr. İsmail Sökmen ve Prof.Dr. M.Refik Mas görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Atilla Orbay görevli/mazeretli olması nedeniyle yerine Dekan Vekili Sibel Ecemiş Kılıç toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 16., 17., 18. ve 19. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda görev yapan Mustafa Çakmak’ın, 30.06.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Sergül Bulut Gökdermen’in, 17.07.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Osman Akar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- a) Üniversitemiz Senatosu kararı ile Akademik Takvimi belirlenen kurumlarımızda yaz öğretimi yapılmasının uygunluğuna ve öğretimin Üniversitemiz “Yaz Öğretimi Uygulama Esasları” hükümlerine göre yürütülmesine,
b) Yaz okulu ücreti olarak (Yaz Okulu Ücreti = Ders Saati Ücreti x Ders Saati) aşağıda belirtilen tutarlarda ücret alınmasına,

Fakülte, Meslek Yüksekokulu

Ders Saati Ücreti (TL)

Buca Eğitim Fakültesi

1,61

Denizcilik Fakültesi (Yabancı Dilde Öğretim)

3,50

Edebiyat Fakültesi (Türkçe Öğr. Yap. Bölüm)

1,61

Edebiyat Fakültesi (Yabancı Dilde Öğr. Yap. Bölüm)

3,22

Fen Fakültesi (Türkçe Öğr. Yap. Bölüm)

1,61

Fen Fakültesi (Yabancı Dilde Öğr. Yap. Bölüm.)

3,22

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1,72

İşletme Fakültesi (Yabancı Dilde Öğretim)

3,44

Mühendislik Fakültesi (Türkçe Öğr.Yap.Bölüm.)

2,27

Mühendislik Fakültesi (Yab.Dil.Öğr.Yap.Bölüm.)

4,54

İzmir Meslek Yüksekokulu

1,26

c) Yabancı Uyruklu öğrencilerden, yukarıda belirtilen ücretlerin üç katı ücret alınmasına,
d) İkinci öğretim programına kayıtlı olmakla birlikte birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci öğretim öğrencilerinden de birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutar kadar ücret alınmasına,
e) Açılmaması durumunda öğrencilerin yıl kaybedeceği, ön koşullu ders olması durumunda, üst yarıyılın dersini alamayacağı gibi zorunlu durumlarda Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilmesi koşuluyla 20 (yirmi) öğrenciden az sayıda sınıf/ders açılabileceğine,
f) Yaz okulu öğretiminde görevlendirilen ve fiilen ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı “Yükseköğretim Personel Kanunu”nun 11. maddesi ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri” hükümleri dikkate alınarak özel ödeneğin %70’ini aşmayan kısmının el verdiği ölçüde ders saati ücretinin 5 (beş) katına ve sınav ücretinin 3 (üç) katına kadar ödeme yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 668.225,60 TL (altıyüzaltmışsekizbinikiyüzyirmibeşliraaltmışkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 37.590 TL (okuzyedibinbeşyüzdoksanlira) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 70.553,29 TL (yetmişbinbeşyüzelliüçlirayirmidokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 49.903,10 TL (kırkdokuzbindokuzyüzüçliraonkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 67.898,15 TL (altmışyedibinsekizyüzdoksansekizliraonbeşkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 13.000 TL (onüçbinlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 338,98 TL (üçyüzotuzsekizliradoksansekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 17.779,66 TL (onyedibinyediyüzyetmişdokuzliraaltmışaltıkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 13.500,10 TL (onüçbinbeşyüzliraonkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Serkan Uzmen’in, Teknoloji Geliştirme Vakfı T3N Türkiye Teknolojileri Transfer Network Konferansı’na katılmak üzere 16-18 Haziran 2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01 (902) nolu tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Burcu Ersoy’un, Teknoloji Geliştirme Vakfı T3N Türkiye Teknolojileri Transfer Network Konferansı’na katılmak üzere 16-18 Haziran 2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01 (902) nolu tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 13.559,70 TL (onüçbinbeşyüzellidokuzlirayetmişkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 1008308 ilan numarası ile ilan edilen “Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Uluslararası Lojistik Yönetimi veya Uluslararası Lojistik veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi veya Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi veya Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Lojistik Yönetimi’nde tezli yüksek lisans yapmış olmak.” nitelikli öğretim görevlisi kadrosuna Itır Ceren Oksal’ın 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. (Efes Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine)