07.05.2020/543


ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

 

 Toplantı Tarihi: 07.05.2020                                                                          Toplantı Sayısı: 543

 

 

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Tıp Fakültesi sınavlarının Akademik takvim ile belirlenen süreler içinde Fakülte tarafından belirlenecek tarihlerde yüz yüze yapılması konusu.

 

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI      

 

Prof.Dr. Aylin ALIN  

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ  

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL       

 

Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN  

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof. Pınar UÇMAN KARAÇALI

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK     

 

Prof.Dr. Berrin ONARAN

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Yılmaz AKGÜNDÜZ  

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

 

 

Üniversite Senatosu 07.05.2020 Perşembe günü saat 15.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek  maddenin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 Tıp Fakültesi sınavlarının Akademik takvim ile belirlenen süreler içinde Fakülte tarafından belirlenecek tarihlerde yüz yüze yapılması konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Tıp Fakültesi sınavlarının Akademik takvim ile belirlenen süreler içinde Fakülte tarafından belirlenecek tarihlerde yüz yüze yapılmasına oybirliği ile karar verildi.