07.04.2020/538

Yayınlanma Tarihi: 12-06-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07.04.2020                                                                            Toplantı Sayısı : 538

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi.
  3. 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11.maddesi uyarınca 20.02.2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Öğretim Üyesi kadrolarında kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.02.2020 tarihli ve E.17349 sayılı yazısı ile Üniversitemize verilen atama izinlerinden 9 adedinin birimlere tahsis edilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI      

 

Prof.Dr. Aylin ALIN  

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Dr.Öğr.Üyesi Sesim SOYER GÜLEÇ

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Dr.Öğr.Üyesi Hadi SOFUOĞLU  

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Doç.Dr. Tuğbay İNAN

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL       

 

Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN  

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK     

 

Prof.Dr. Berrin ONARAN

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  YILMAZ AKGÜNDÜZ  

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Arzu ARAZ ÇAĞLAR   

 

Üniversite Senatosu 07.04.2020 Salı günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında 1 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Refik Korkusuz, Prof.Dr. Osman Bilen ve Prof.Dr. Mehmet Güçlü görevli/izinli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Dr.Öğr.Üyesi Sesim Soyer Güleç, Dr.Öğr.Üyesi Hadi Sofuoğlu ve Doç.Dr. Tuğbay İnan katıldı. 

Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan görevli olduğu için toplantıya katılamadı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu akademik takvim taslağı incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu akademik takviminin ekteki şekilde kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

KARAR 3 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11.maddesi uyarınca 20.02.2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Öğretim Üyesi kadrolarında kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.02.2020 tarihli ve E.17349 sayılı yazısı ile Üniversitemize verilen atama izinlerinin dağılımının yapılması konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11.maddesi uyarınca 20.02.2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Öğretim Üyesi kadrolarında kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.02.2020 tarihli ve E.17349 sayılı yazısı ile Üniversitemize verilen atama izinlerinin ekli şekilde dağılımının yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.