07.01.2020/1425

Yayınlanma Tarihi: 24-02-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  07.01.2020                                                                     Toplantı Sayısı : 1425

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sadık Tümay hakkındaki raporlar.
 3. İzmir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Serpil Kestane hakkındaki raporlar.
 4. 12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “İletişim Fakültesi lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak” nitelikli 1 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim) kadrosu ilanı için, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin tespiti.
 5. 12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak” nitelikli 2 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim) kadrosu ilanı için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin tespiti.
 6. 12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kütüphanelerde kitapların tashih ve tasnif işlemlerinde deneyimli olmak” nitelikli 1 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim) kadrosu ilanı için, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin tespiti.
 7. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde görev yapan ve 20.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Gurbet Gökgöz’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde görev yapan ve 13.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Fırat Özmen Akıncı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen Fakültesi’nde görev yapan ve 28.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Duygu Barut Celepci’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması
 10. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Yunan uyruklu Athanasia Pavlopoulou’nun 01.02.2020 tarihinden itibaren 31.01.2021 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (doktor öğretim üyesi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 11. Edebiyat Fakültesi’nden Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Dr. Carl Jeffrey Boon’un 15.02.2020 tarihinden itibaren 14.02.2021 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (doktor öğretim üyesi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 12. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında araştırma görevlisi iken, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsis edilen ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Serkan Alıcı’nın Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 13. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Sabri Kaan Gürbüzer’in İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “MMAT 113 Matematik I (3+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Işınsu Ersan ve Arş.Gör.Dr. Murtaza Talha Altınkaya’nın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 15. Hukuk Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. İsa Başbüyük, Arş.Gör.Dr. Türker Ertaş, Arş.Gör.Dr. Burcu Demirbaş Aksüt ve Arş.Gör.Dr. Buse Dişel Kumru’nun Adalet Meslek Yüksekokulu’nun 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 16. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Buse Dişel Kumru’nun, Adalet Meslek Yüksekokulu’nun 2019-2020 öğretim yılı ders programında yer alan “AMY 1018 Hukuk Dili ve Adli Yazışma (2+0)” dersini vermek üzere 03.09.2019 tarihli ve 1407/7 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen görevlendirmesinin; söz konusu dersin Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Dr. İsa Başbüyük tarafından verilecek olması nedeniyle 31.12.2019 tarihinden itibaren iptal edilmesi.
 17. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Betül Erkanlı Başbüyük’ün Mühendislik Fakültesi’nin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde “HUK 4057 İş Hukuku (2+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi
 18. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Engin Yücel’in Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “ISL 1001 İşletme Bilimi I (3+0)” dersini örgün ve ikinci öğretimde vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 19. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Eda Karaçöp ve Arş.Gör.Dr. Hakan Bay’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 20. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Önder Canveren, Arş.Gör.Dr. Sevgi Çilingir ve Arş.Gör.Dr. Fulya Akgül Durakçay’ın Edebiyat Fakültesinin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde yer alan “IMT 3004 Çevirmenler İçin Kurumlar Bilgisi (3+0), “IMT 3122 AB Kurumları ve Politikaları (3+0) ile “IMT 4116 Batı Düşünce Tarihi (3+0) derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 21. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. İlayda İpek’in, İşletme Fakültesinin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde yer alan “FBA 1401 Communication Skills (3+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 22. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Sevgi Çilingir ve Arş.Gör.Dr. Önder Canveren ile Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Burcu Yağcıoğlu’nun Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde yer alan “UAT 4018 Uluslararası İlişkiler Teorileri (3+0)”, “UAT 3044 Uluslararası Entegrasyonlar (3+0)” ve “UBY 1006 Hukukun Temel Kavramları (3+0)” derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 23. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Feriştah Dalkılıç, Arş.Gör.Dr. Meltem Yıldırım Ekici, Arş.Gör.Dr. Okan Öztürkmenoğlu, Arş.Gör.Dr. Yunus Doğan, Arş.Gör.Dr. Özge Kart ve Arş.Gör.Dr. İbrahim Atakan Kubilay’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde  ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 24. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Ali Toygar Akar’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde “BİL 1002 Bilgisayar Programlama (2+0) ile “JEF 3605 Hidrolojik İlkeler (2+0)” derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 25. Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Yakup Öztürk’ün 2019-2020 Erasmus+ Uluslararası Değişim Programı kapsamında, Romanya’da Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi’nde araştırmalar yapmak üzere 17.02.2020-30.06.2020 tarihleri arasında (yol hariç), yolluksuz-yevmiyesiz maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. İlhan Sılay’ın Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yaş haddini dolduracağı 01.01.2021 tarihine kadar 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Akademik kadro aktarması.
 28. Akademik kadro aktarması.
 29. Akademik kadro aktarması.
 30. Akademik kadro aktarması.
 31. Akademik kadro aktarması.
 32. Akademik kadro aktarması.
 33. Akademik kadro aktarması.
 34. Üniversitemizde 2019-2020 öğretim yılında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesi uyarınca çalışmakta olan kısmi zamanlı öğrencilere 2019 yılı için bir saatlik çalışma karşılığı ödenen 11,37 TL brüt ücretin, 2020 yılı asgari ücretteki artışa istinaden, 01.01.2020-31.12.2020 aralığını kapsamak üzere 13,08 TL brüt ücret olarak güncellenmesi.

 

Toplantıda Bulunanlar       

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

Prof.Dr. Remzi YAĞCI  

Prof.Dr. Aylin ALIN          

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

Prof.Dr. Osman BİLEN  

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN      

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

Prof.Dr. Metin KOZAK

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 07.01.2020 Salı günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.

Gündemin üzerinde yapılan görüşmelerde 34.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-Doç.Dr. Sadık Tümay hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Sadık Tümay’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3-Doç.Dr. Serpil Kestane hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Serpil Kestane’nin doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4-30.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “İletişim Fakültesi lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak” nitelikli 1 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim) kadrosu için;  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespitine oy birliği ile karar verildi.

 • Dr. Hüseyin Avni EGELİ / Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilimi ABD (Asil)
 • Doç.Dr. Sabahattin ÇAĞIN / Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Asil)
 • Doç.Dr. Nevin AKKAYA / Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD (Asil)
 • Öğr.Üyesi Ömer İNCE / Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD (Yedek)

 

KARAR 5-30.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak” nitelikli 2 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim) kadrosu için;  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespitine oy birliği ile karar verildi.

 • Dr. Uğur MALAYOĞLU / Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ABD (Asil)
 • Dr. Recep ALP KUT / Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı ABD (Asil)
 • Öğr.Üyesi Kökten Ulaş BİRANT / Mühendislik Fak. Bilgisayar Yazılımı ABD (Asil)
 • Doç.Dr. Semih UTKU / Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı ABD (Yedek)

KARAR 6-30.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kütüphanelerde kitapların tashih ve tasnif işlemlerinde deneyimli olmak” nitelikli 1 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim) kadrosu için;  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespitine oy birliği ile karar verildi.

 • Dr. Kamil İŞERİ / Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilimi ABD (Asil)
 • Doç.Dr. Sabahattin ÇAĞIN /Buca Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD (Asil)
 • Doç.Dr. Nevin AKKAYA / Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD (Asil)
 • Öğr.Üyesi Ömer İNCE / Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD (Yedek)

KARAR 7-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde görev yapan ve 20.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Gurbet Gökgöz’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde görev yapan ve 13.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Fırat Özmen Akıncı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen Fakültesi’nde görev yapan ve 28.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Duygu Barut Celepci’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Yunan uyruklu Athanasia Pavlopoulou’nun 01.02.2020 tarihinden itibaren 31.01.2021 tarihine kadar brüt 7.912,83 TL aylık ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (doktor öğretim üyesi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna  oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11-Edebiyat Fakültesi’nden Amerika Birleşik Devletleri uyruklu Dr. Carl Jeffrey Boon’un 15.02.2020 tarihinden itibaren 14.02.2021 tarihine kadar brüt 14.180,78 TL aylık ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında araştırma görevlisi iken, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsis edilen ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Serkan Alıcı’nın Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13-Fen Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Sabri Kaan Gürbüzer’in İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “MMAT 113 Matematik I (3+0)” dersini  vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14-Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Işınsu Ersan ve Arş.Gör.Dr. Murtaza Talha Altınkaya’nın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde  aşağıda yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

ADI-SOYADI

DERSİN KODU VE ADI

KREDİ SAATİ

BÖLÜM/

Araş.Gör.Dr. Işınsu ERSAN

 

STA 3008 Bilgisayar Destekli Sahne Tasarımı

1+3

Sahne Sanatları Bölümü

 

 

 

STA 4000 Diploma Çalışması

0+2

STA 1016 Mesleki Teknik Çizim 

0+4

STA 1006 Malzeme Bilgisi II

1+1

STA 1014 Tiyatro Dekor Kostüm Tasarımına Giriş II

1+7

Arş.Gör. M.Talha ALKINKAYA

 

FTB 1116 Sinema, Kültür ve İdeoloji II  

2+0

Film Tasarımı Bölümü

 

FTB 2116 Sinema Toplumbilim II   

4+0

 

KARAR 15-Hukuk Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. İsa Başbüyük, Arş.Gör.Dr. Türker Ertaş, Arş.Gör.Dr. Burcu Demirbaş Aksüt ve Arş.Gör.Dr. Buse Dişel Kumru’nun Adalet Meslek Yüksekokulu’nun 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde aşağıda yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

ADI-SOYADI

DERSİN KODU VE ADI

KREDİ SAATİ

BÖLÜM

Arş.Gör. Dr. İsa BAŞBÜYÜK

AMY 1018 Hukuk Dili ve Adli Yazışma

2+0

Adalet

Arş.Gör. Dr. Türker ERTAŞ

AMY 1037 İnsan Hakları Hukuk Bilgisi

2+0

Adalet

Arş.Gör.Dr. Burcu DEMİRBAŞ AKSÜT

AMY 1038 Vergi Mevzuatı

 

2+0

 

Adalet

Arş.Gör.Dr. Buse DİŞEL KUMRU

AMY 1039 Tebligat Hukuku Bilgisi

2+0

Adalet

KARAR 16-Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Buse Dişel Kumru’nun, Adalet Meslek Yüksekokulu’nun 2019-2020 öğretim yılı ders programında yer alan “AMY 1018 Hukuk Dili ve Adli Yazışma (2+0)” dersini vermek üzere 03.09.2019 tarihli ve 1407/7 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen görevlendirmesinin; söz konusu dersin Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Dr. İsa Başbüyük tarafından verilecek olması nedeniyle 31.12.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 7100 sayılı Kanunla değişik 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca iptal edilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17-Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Betül Erkanlı Başbüyük’ün Mühendislik Fakültesi’nin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde “HUK 4057 İş Hukuku (2+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Engin Yücel’in Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “ISL 1001 İşletme Bilimi I (3+0)” dersini örgün ve ikinci öğretimde vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Eda Karaçöp ve Arş.Gör.Dr. Hakan Bay’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde  19.12.2019 tarihli ve 49/9-10 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararlarında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20-İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Önder Canveren, Arş.Gör.Dr. Sevgi Çilingir ve Arş.Gör.Dr. Fulya Akgül Durakçay’ın Edebiyat Fakültesinin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde yer alan “IMT 3004 Çevirmenler İçin Kurumlar Bilgisi (3+0), “IMT 3122 AB Kurumları ve Politikaları (3+0) ile “IMT 4116 Batı Düşünce Tarihi (3+0) derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 21-İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. İlayda İpek’in, İşletme Fakültesinin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde yer alan “FBA 1401 Communication Skills (3+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22-İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Sevgi Çilingir ve Arş.Gör.Dr. Önder Canveren ile Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Burcu Yağcıoğlu’nun Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 201-2020 öğretim yılı bahar döneminde yer alan “UAT 4018 Uluslararası İlişkiler Teorileri (3+0)”, “UAT 3044 Uluslararası Entegrasyonlar (3+0)” ve “UBY 1006 Hukukun Temel Kavramları (3+0)” derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23-İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Sevgi Çilingir ve Arş.Gör.Dr. Önder Canveren ile Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Burcu Yağcıoğlu’nun Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde Fakülte Yönetim Kurulu’nun 17.12.2019 tarihli ve 60/4 sayılı kararında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 24-Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Ali Toygar Akar’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde “BİL 1002 Bilgisayar Programlama (2+0) ile “JEF 3605 Hidrolojik İlkeler (2+2)” derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 25-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Yakup Öztürk’ün 2019-2020 Erasmus+ Uluslararası Değişim Programı kapsamında, Romanya’da Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi’nde araştırmalar yapmak üzere 17.02.2020-30.06.2020 tarihleri arasında (yol hariç), yolluksuz-yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 26-Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. İlhan Sılay’ın Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yaş haddini dolduracağı 01.01.2021 tarihine kadar 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 27-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun, Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalına; Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4.maddesinin 3.fıkrası uyarınca ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 25.11.2019 tarihli ve 3326 sayılı yazısı ekinde belirtilen gerekçelere istinaden aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 28-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Güzel Sanatlar Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Anasanat Dalına; Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 29-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Buca Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalına; Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 5.maddesinin 4.fıkrası uyarınca aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 30-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalına; Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 31-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalına; Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4.maddesinin 3.fıkrası uyarınca ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının 22.11.2019 tarihli ve 2028 sayılı yazısı ekinde belirtilen gerekçelere istinaden aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 32-– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Edebiyat Fakültesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalına; Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca,

–  Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece doktor öğretim üyesi kadrosunun, Edebiyat Fakültesi Sosyometri Anabilim Dalına ; Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4.maddesinin 3.fıkrası uyarınca ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 25.11.2019 tarihli ve 3326 sayılı yazısı ekinde belirtilen gerekçelere istinaden aktarılmasına,

 oy birliği ile karar verildi.

KARAR 33-– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı anabilim dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon anabilim dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece (10 adet) Araştırma Görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları anabilim dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece (12 adet) Araştırma Görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Radyoloji anabilim dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Nöroloji anabilim dalına aktarılması,

aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 34-Üniversitemizde 2019-2020 öğretim yılında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesi uyarınca çalışmakta olan kısmi zamanlı öğrencilere 2019 yılı için bir saatlik çalışma karşılığı ödenen 11,37 TL brüt ücretin, 2020 yılı asgari ücretteki artışa istinaden, 01.01.2020-31.12.2020 aralığını kapsamak üzere 13,08 TL brüt ücret olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.