06.12.2016/467

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.12.2016
Toplantı Sayısı : 467

GÜNDEM        :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyelerinin yeniden seçilmesi.
  3. 18.12.2015 tarih ve 29566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca Akademik Teşvik Komisyonu’nun oluşturulması.
  4. Dokuz Eylül Üniversitesi Yörük-Türkmen Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEYÖRMER) kurulması ve Merkez Yönetmeliği.
  5. Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DABMER)’nin 2012 yılından bu yana faaliyetinin bulunmaması nedeniyle kapatılması talebi.
  6. Dokuz Eylül Üniversitesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönergesi.
  7. 2017-2018 öğretim yılında Üniversitemize bağlı birimlerimize merkezi yerleştirme ve önkayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının tespit edilmesi.
  8. 2017-2018 öğretim yılında Üniversitemize bağlı birimlerimize Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS) ile alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Adnan KASMAN
Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
Prof.Dr. Türkay BARAN
Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Prof.Dr. Talat AKASLAN
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
 
Prof.Dr. Şennur SOMALI
 
Prof.      A.Mümtaz SAĞLAM
 
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Metin KOZAK
 
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
 
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
 
Prof.Dr. Arif Ziya TUNÇ
 
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
 
Prof.Dr. Hakkı UYAR
 
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ
 
Prof.Dr. Hülya NUTKU
 
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
 
Prof.Dr. Hüseyin YAŞAR
 
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU
 
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
 
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
 
Prof.Dr. Reyhan UÇKU
 
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
Prof.Dr. Himmet KONUR
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
 
Prof.Dr. Cihan IŞIKHAN
 
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. Mine DOLUCA DERELİ
 
Prof.Dr. M.Banu DURUKAN SALI
 
Doç.Dr. Volkan ÇEÇEN
 
Prof.      Ümit İŞGÖRÜR
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Nihal GELECEK
Prof.Dr. Semra AYTUĞ
 
Prof.Dr. Pınar BALCI
Doç.Dr. Hamdi EMEÇ
 
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
 
Prof.Dr. Leyla HARPUTLU
Raportör Ahmet Cevdet ORAL
 
 
 

Üniversite Senatosu 06.12.2016 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Meltem Kutlu Gürsel, Prof.Dr. Oğuz Sancakdar, Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu ve Prof.Dr. Mehmet Öztürk görevli/mazeretli olduğundan toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 7. ve 8. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR  1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz Kalite Komisyonu’nun aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

DEÜ Kalite Komisyonu Üyeleri

Birimi

1

Prof. Dr. Adnan KASMAN

Rektör

2

Prof. Dr. Banu Esra ASLANERTİK

Rektör Yardımcısı

3

Ahmet Cevdet ORAL

Genel Sekreter

4

Fatma KÖKSAL

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

5

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat ELLEZ

Buca Eğitim Fakültesi

6

Doç. Dr. Ömür Yaşar SAATÇIOĞLU

Denizcilik Fakültesi

7

Yrd. Doç. Dr. Duygu GÜNGÖR CULHA

Edebiyat Fakültesi

8

Prof.Dr. Halil ORUÇ

Fen Fakültesi

9

Prof. Nesrin ÖNLÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi

10

Prof. Dr. Pınar SÜRAL ÖZER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

11

Doç. Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU

İşletme Fakültesi

12

Prof. Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ

Mimarlık Fakültesi

13

Prof. Dr. İlgi KARAPINAR

Mühendislik Fakültesi

14

Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK

Tıp Fakültesi

15

Prof. Dr. Emine İlknur CÖCEN

Fen Bilimleri Enstitüsü

16

Yrd.Doç.Dr. Ali Temel KÖSELER

Güzel Sanatlar Enstitüsü

17

Doç.Dr. Soykan ÖZKOÇ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

18

Prof. Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

19

Prof. Dr. Celalettin ŞİMŞEK

Torbalı Meslek Yüksekokulu

20

Mert Samet YAZAREL

Öğrenci Temsilcisi (İ.İ.B.Fak.)

KARAR 3- 18.12.2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin 4. maddesi gereğince aşağıda yer alan öğretim elemanlarından “Akademik Teşvik Komisyonu”nun oluşturulmasına oybirliği ile (Prof.Dr. Ayşegül Yıldız Yavuz oyçokluğu ile) karar verildi.

DEÜAkademik Teşvik Komisyonu

Sıra

Doçentlik Temel Alanı

Adı Soyadı

Birimi

1

Eğitim Bil. ve Öğretmen Yetiştirme

Prof.Dr. Diğdem Müge SİYEZ

Buca Eğitim Fakültesi

2

Fen Bilimleri ve Matematik

Prof.Dr. Bülent ÇAVAŞ

Buca Eğitim Fakültesi

3

Filoloji

Prof.Dr. F. Feryal ÇUBUKÇU

Buca Eğitim Fakültesi

4

Güzel Sanatlar

Prof. Sevim ÇİZER

Güzel Sanatlar Fakültesi

5

Hukuk

Prof.Dr. Ayşe Melda SUR

Hukuk Fakültesi

6

İlahiyat

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

İlahiyat Fakültesi

7

Mimarlık

Prof.Dr. Ebru ÇUBUKÇU

Mimarlık Fakültesi

8

Mühendislik

Prof.Dr. A.Merih SARIIŞIK

Mühendislik Fakültesi

9

Sağlık Bilimleri

Prof.Dr. Ayşegül YILDIZ YAVUZ

Tıp Fakültesi

10

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof.Dr. Vahap TECİM

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

11

Spor Bilimleri

Yrd.Doç.Dr. Erkan GÜNAY

Spor Bil. ve Tekno. Y.Ok.

12

Konservatuvar

Doç. Sıdıka Aslı GEDİKLİ

Devlet Konservatuvarı

KARAR 4- Dokuz Eylül Üniversitesi Yörük-Türkmen Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu (26 evet-21 hayır) ile karar verildi.
KARAR 5- Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DABMER)’nin 2012 yılından bu yana faaliyetinin bulunmaması nedeniyle kapatılmasının uygunluğuna ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- “Dokuz Eylül Üniversitesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönergesi”nin ekteki şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 7- 2017-2018 öğretim yılında Üniversitemize bağlı birimlere merkezi yerleştirme ve önkayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- 2017-2018 öğretim yılında Üniversitemize bağlı birimlere Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS) ile alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.