06.12.2016/1279

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.12.2016
Toplantı Sayısı : 1279
 
GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hatice Nihan Bozkurt’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 3. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Alıcı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 4. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Muhammet Fatih Elçin’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 5. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Erdinç Öztan’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Müzik Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nden Arş.Gör. Rafet Can Ümütlü’nün, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 7. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Döner Sermaye 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 180.000 TL tutarın aktarılması.
 8. Hukuk Fakültesi Döner Sermaye 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 20.000 TL tutarın aktarılması.
 9. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 22.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 839.063,11 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 38.851,60 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 103.655,65 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. 667 KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesi öğrencilerinden tüm derslerini alan, gerekli not ortalamasını sağlayan, staj zorunluluğunu başarı ile tamamlayan ve yaz okulu/bütünleme sınavından başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması.
 15. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar  Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Adnan KASMAN Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
Prof.Dr. Türkay BARAN Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Talat AKASLAN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof.      A. Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Erkan DEREBEK
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Ahmet Cevdet ORAL
 

Üniversite Yönetim Kurulu 06.12.2016 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Meltem Kutlu Gürsel ile Prof.Dr. Ayşe Filibeli görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hatice Nihan Bozkurt’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Alıcı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Muhammet Fatih Elçin’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Erdinç Öztan’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Müzik Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nden Arş.Gör. Rafet Can Ümütlü’nün, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Döner Sermaye 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 180.000 TL tutarın, Enstitü Yönetim Kurulu’nun, 24.11.2016 tarih ve 38/3 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-Hukuk Fakültesi Döner Sermaye 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 20.000 TL tutarın, Fakülte Yönetim Kurulu’nun 29.11.2016 tarih ve 32/3 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 22.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 839.063,11 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 38.851,60 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 103.655,65 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-667 KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesi öğrencilerinden tüm derslerini alan, gerekli not ortalamasını sağlayan, staj zorunluluğunu başarı ile tamamlayan ve yaz okulu/bütünleme sınavından başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemiz birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.