06.12.2011/1040

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.12.2011
Toplantı Sayısı : 1040    

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Nuray Turan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında yüksek lisans+doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 3. Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Umut Denizli’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Anabilim Dalında yüksek lisans+doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 4. Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Tahsin Altuncu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 5. Rize Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Burcu Çelik’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Ali Yasin Kaya’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ramazan Ekinci’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Sare Aydın’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Ümit Güveyi’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 10. Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Muhammed Kabak’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Yönetim Bilimleri) Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 11. Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Orhan Irk’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri) Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 12. Konya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Tuğba Sarıcaoğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Restorasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması. 
 13. Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Adem Yıldız’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Termodinamik Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 14. Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Fatma Köksal’ın Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca atanması.
 15. Tıp Fakültesi’nin 2011-2012 öğretim yılı Uzmanlık eğitimi şube sayılarının tespiti.
 16. Avukat Fettah Mutlu’nun Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Ahmet Türk’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 885 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 17. Avukat Yusuf Özmen’in Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Murat Aydoğdu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 885 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 18. Avukat Birgül Öner’in Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Murat Aydoğdu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 885 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 19. Avukat Oya Komut’un Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 20. Yasemin Yağcıoğlu’nun Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Sancakdar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 21. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Banu Atrek’in Majör Eğitim Danışmanlık Ltd.Şirketine, Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda görüş bildirmesi amacıyla Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, verilecek bu hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından 300 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yapılması.
 22. Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 01-30 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Erken Müzik Eğitimi Hobi Kursları”ndan elde edilen 23.925,93 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yapılması.
 23. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nce Tınaztepe Yerleşkesinde 10.978 m2’lik bir alanda “Yangın Eğitim Merkezi” tesis edilmesi konusu.
 24. 2006 yılında kullanılmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimi Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla, Amerika Birleşik Devletleri University at Buffalo The State University of New York’da 09.01.2007 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Özgen Özbey’in 09.01.2012 tarihinden itibaren 6 ay süre ile dönüş yolluklu (uçak), yevmiyesiz, yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 25. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Sümeyra Duman Kurt’un Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi “Yale School of Management”da doktora sonrası araştırma ve inceleme yapmak üzere, 01.02.2012-31.07.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 05.12.2011 tarih ve 436 sayılı kararı.

   

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof. Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA
  

Üniversite Yönetim Kurulu 06.12.2011 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan toplantıya katıldı.
Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 24., 25. ve 26. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Nuray Turan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında yüksek lisans+doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Umut Denizli’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Anabilim Dalında yüksek lisans+doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Tahsin Altuncu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rize Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Burcu Çelik’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Ali Yasin Kaya’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ramazan Ekinci’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Sare Aydın’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Ümit Güveyi’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Muhammed Kabak’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Yönetim Bilimleri) Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Orhan Irk’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri) Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Konya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Tuğba Sarıcaoğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Restorasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Adem Yıldız’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Termodinamik Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği karar verildi.
KARAR 14- Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Fatma Köksal’ın Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca atanmasına oybirliği karar verildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılında okutulacak derslere ait açılacak uzmanlık eğitimi şube sayılarının Fakülte Yönetim Kurulu’nun 21.11.2011 tarih ve 43/7 sayılı kararı doğrultusunda tespitine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Avukat Fettah Mutlu’nun Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Ahmet Türk’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 885 TL ücretin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR2900 0100 0711 0679 9886 5012 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Avukat Yusuf Özmen’in Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Murat Aydoğdu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 885 TL ücretin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR2900 0100 0711 0679 9886 5012 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Avukat Birgül Öner’in Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Murat Aydoğdu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 885 TL ücretin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR2900 0100 0711 0679 9886 5012 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Avukat Oya Komut’un Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL ücretin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR2900 0100 0711 0679 9886 5012 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Yasemin Yağcıoğlu’nun Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Sancakdar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL ücretin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR2900 0100 0711 0679 9886 5012 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Banu Atrek’in Majör Eğitim Danışmanlık Ltd.Şirketine, Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda görüş bildirmesi amacıyla Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, verilecek bu hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından 300 TL ücretin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR10 0001 0007 1106 7998 8650 09 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 01-30 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Erken Müzik Eğitimi Hobi Kursları”ndan elde edilen 23.925,93 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının Müdürlüğün 25.11.2011 tarih ve 20/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nce Tınaztepe Yerleşkesinde 10.978 m2’lik bir alanda “Yangın Eğitim Merkezi” tesis edilmesinin uygunluğuna oyçokluğu (16 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 24- 2006 yılında kullanılmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimi Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla, Amerika Birleşik Devletleri University at Buffalo The State University of New York’da 09.01.2007 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Özgen Özbey’in 09.01.2012 tarihinden itibaren 6 ay süre ile dönüş yolluklu (uçak), yevmiyesiz, yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Sümeyra Duman Kurt’un Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi “Yale School of Management”da doktora sonrası araştırma ve inceleme yapmak üzere, 01.02.2012-31.07.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- A-Hukuk Fakültesi Hakemli Dergisi’nin C: 12, Sayı:1, 2010 sayısının 600 adet, ayrıca dergide makalesi yayınlananlara 25’er adet basımına,
a) Esere verilecek yayın nosunun, 09.0100.0000.000/BY.011.093.593 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 600 adet, ayrıca dergide makalesi yayınlananlara 25’er adet gerçekleştirilmesine, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.